Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BERG ÅSARNE-ÖSTERÅSEN 5:34 - husnr 1A, ÅSARNE NYA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Torn nord-öst.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅSARNE NYA KYRKA (akt.)

1964 - 1966

1966 - 1966

Jämtland
Berg
Jämtland
Åsarne
Åsarne församling
Härnösands stift
Skansmon 407

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Planerna på en ny kyrka i Åsarna diskuterades redan under 1920-30-talet men av olika orsaker kom bygget aldrig till stånd. Först under 1960-talet kunde bygget drivas igenom. Avsikten med placeringen var att göra kyrkan synlig i samhället, enligt arkitekten Tore Virke från Stockholm.

Åsarne nya kyrka byggdes 1964-66 och har en stomme av murverk och är klädd med vitslammat fasadtegel. Den mönstergjutna betongsockeln är målad i en grön kulör. Kyrkorummet har entréer i norr, väster och söder samt en ingång till sakristian i väster. Koret ligger i öster. Kyrkan har en avskalad modernistisk exteriör som givits ett livligt uttryck genom...

Läs mer i eget fönster

År 1964 - 1966 Nybyggnad
Åsarne nya kyrka byggdes 1964-66
År 1966 - 1966 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Tore Virke (Arkitekt)