Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VINGÅKER ÖSTERÅKERS KYRKA 1:1 - husnr 1, ÖSTERÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f9916920 (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTERÅKERS KYRKA (akt.)

1150 - 1199

1150 - 1199

Södermanland
Vingåker
Södermanland
Österåker
Österåkers församling
Strängnäs stift
Österåkers kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

År 1150 - 1199 Nybyggnad
Långhus
År 1150 - 1199 Nybyggnad
Stenkyrka uppfördes med långhus, västtorn och ett smalare kor

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1300 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt mot öster.
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Korparti
Koret revs, nytt kor uppförs lika brett som långhuset

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
Troligtvis uppfördes även en sakristia

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1450 - 1499 Ändring - påbyggnad
Tornet förhöjs med en våning

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1450 - 1499 Valvslagning
Troligtvis försågs kyrkan invändigt med valv

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1450 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus i söder

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1475 - 1499 Specifika inventarier - altarskåp
Medeltida altarskåp, troligen svenskt arbete

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1641 - 1641 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan skänkt till kyrkan av Paul Khevenhüller m fl

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1943 (Publikation)

År 1655 - 1665 Ändring - restaurering
Omkring 1660 uppförs en ny tornspira

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1663 - 1663 Ändring - tillbyggnad
Långhuset vidgades åt söder med sin dubbla bredd och kyrkan blev tvåskeppig.
År 1663 - 1663 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan utvidgas åt söder till sin dubbla bredd. Ett gravvalv byggs för ätten Khevenhüller under utvidgningens östra del. Bekostat at änkefriherrinnan Regina Chatarin von Windisch-Grätz änka efter rikstrådet friherre Paul Khevenhüller

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1664 - 1664 Nybyggnad - Vapenhus
Nytt vapenhus av trä uppfördes i vinkeln mellan tornet och västgaveln

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1669 - 1669 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1943 (Publikation)

År 1672 - 1672 Specifika inventarier - kyrkklocka
Liten klocka skänktes till kyrkan, gjuten 1666. Skänkt av Edvard Ehrenstéen med hustru

Johan Meyer (Klockgjutare)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1672 - 1672 Fast inredning - orgel
Ny orgel
År 1680 - 1680 Ändring
Tornspiran blåste omkull och förstörde sakristians yttertak och valv

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1682 - 1682 Ändring - restaurering
Reparation med murlagningar, förstärkningar, ny tornspira samt nytt yttertak, säteritak. Ett gravvalv uppfördes öster om koret åt familjen Ehrenstéen. Bekostat av kungl. rådet Edvard Ehrenstéen

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1689 - 1689 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjuts om

Jacob Birman (Klockgjutare)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1698 - 1698 Specifika inventarier - kyrkklocka
Mellanklockan gjuts om, bistånd av Chatarina Ehrenstéen

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1943 (Publikation)

År 1699 - 1699 Nybyggnad - Korparti
Uppfört som både grav- och högkor.
År 1699 - 1699 Nybyggnad - Gravkor
Ett gravkor uppförs ovanför Ehrenstéens gravvalv, tre fönster försågs med glasmålningar. De östligaste valven byggdes om för en bred öppning mot gravkoret som kom att användas som högkor. Bekostat av änkan Catharina Wallenstedt

Catharina Wallenstedt (Byggherre)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1943 (Publikation)

År 1700 - 1700 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol uppsatt på södra sidan

Andreas Heysig (Konstnär - Bildhuggare)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1700 - 1785 Rivning
Vapenhuset rivs

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1700 - 1785 Ändring - tillbyggnad
Södra sidoskeppet utvidgas i söder

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1756 - 1756 Specifika inventarier - kyrkklocka
Mellanklockan omgjuts

P Petraeus (Klockgjutare)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1943 (Publikation)

År 1757 - 1757 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgjuts

P Petraeus (Klockgjutare)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1786 - 1786 Ändring - tillbyggnad
Långhhuset förlängt åt väster, kyrkan ombyggd till salkyrka
År 1786 - 1786 Nybyggnad - Sakristia
År 1786 - 1786 Ändring
Tornet revs, västpartiet omgestaltades till en gavel i stram nyklassicism

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1943 (Publikation)

År 1786 - 1786 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia i två våningar

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1943 (Publikation)

År 1786 - 1786 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt av sandsten

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1943 (Publikation)

År 1786 - 1786 Fast inredning - predikstol
Predikstolen flyttades till norra sidan

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1943 (Publikation)

År 1786 - 1786 Ändring - ombyggnad, golv
Kyrkans innergolv höjdes

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1943 (Publikation)

År 1788 - 1788 Fast inredning - altaruppsats
Ny altarprydnad bestående avett kors.

Johan Tobias Sergel (Konstnär - Skulptör)

Petrus Strand (Konstnär - Bildhuggare)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1852 - 1852 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Anders Vilhelm Lindgren (Orgelbyggare)

Johan Blomquist (Orgelbyggare)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1852 - 1852 Fast inredning - läktare
Ny läktare

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1902 - 1902 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkorummet försågs med schablondekor

Agi Lindegren (Arkitekt)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1902 - 1902 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning

Agi Lindegren (Arkitekt)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1902 - 1902 Fast inredning - altare
Altaranordningen omändrades

Agi Lindegren (Arkitekt)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1931 - 1931 Ändring - restaurering
Interiörens 1700-tals karaktär återställdes. Vissa äldre målningsfragment framtogs

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1943 (Publikation)

År 1931 - 1931 Fast inredning - altare
Altaranordningen återställdes

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1943 (Publikation)

År 1931 - 1931 Konservatorsarbeten
Konservering av medeltida altarskåp

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1943 (Publikation)

År 1931 - 1931 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar och tak målades

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1943 (Publikation)

År 1931 - 1931 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning/bänkinredningen gjordes om och målades

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1943 (Publikation)

År 1931 - 1931 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1943 (Publikation)

År 1941 - 1941 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln byggs om till 14 stämmor

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1960 - 1960 Ändring - restaurering, interiör

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1969 - 1969 Ändring - restaurering, exteriör

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad byggs

Jerk Alton (Arkitekt)

Österåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 14, 1985 (Publikation)

År 2003 - 2003 Fast inredning - bänkinredning
Ta bort två främre bänkar, tre bänkar i det norra bänkkvarteret vid läktarunderbyggnad,

Länsstyrelsens beslut 2003-02-28, Dnr 433-7491-1998 (Okänd)

År 2003 - 2003 Specifika inventarier - dopfunt
Flyttning av dopfunt
År 2006 - 2006 Teknisk installation - brandskydd
Installation av brandlarm sker 2006-2008

Länsstyrelsen Södermanland Dnr 433-5247-2006, 2006-05-02 (Okänd)