Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KATRINEHOLM ÖSTRA VINGÅKERS KYRKA 1:1 - husnr 1, ÖSTRA VINGÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Östra Vingåker 10

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTRA VINGÅKERS KYRKA (akt.)

1749 - 1753

1749 - 1753

Södermanland
Katrineholm
Södermanland
Östra Vingåker
Katrineholmsbygdens församling
Strängnäs stift
Östra Vingåkers kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

År 1642 - 1642 Invigning
Kapell av trä invigdes

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

År 1666 - 1666 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt av röd kalksten och grå sandsten skänktes till kyrkan av Anna Gyllenhorn, Larstorp (=Claestorp)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

År 1749 - 1753 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarmar och sakristia

Pehr Sundling (Byggmästare)

År 1749 - 1753 Nybyggnad - Sakristia

Pehr Sundling (Byggmästare)

År 1749 - 1753 Nybyggnad - Korparti

Pehr Sundling (Byggmästare)

År 1749 - 1753 Nybyggnad - Korsarm/ar

Pehr Sundling (Byggmästare)

År 1749 - 1753 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
En korskyrka med brutet tak och putsade fasader uppfördes. Kyrkan fick en sakristia i öster bakom altaret. Invändigt täcktes kyrkan med tunnvalv och försågs med tre läktare. All inredning målades i pärlgrått. Altare av trä med skiva av kolmårdsmarmor. Ny predikstol och sluten bänkinredning. Ny orgel.

Pehr Sundling (Byggmästare)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

År 1749 - 1753 Valvslagning
Invändigt täcktes kyrkan med tunnval

Pehr Sundling (Byggmästare)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

År 1749 - 1753 Fast inredning - altare
Altare av trä med skiva av kolmårdsmarmor

Pehr Sundling (Byggmästare)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

År 1749 - 1753 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol

Pehr Sundling (Byggmästare)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

År 1749 - 1753 Fast inredning - orgel
Ny orgel, skänkt av greve Stromberg

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

År 1749 - 1753 Fast inredning - läktare
Tre läktare

Pehr Sundling (Byggmästare)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

År 1749 - 1753 Fast inredning - bänkinredning
Ny, sluten bänkinredning

Pehr Sundling (Byggmästare)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

År 1749 - 1853 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla framställande nattvarden skänktes till kyrkan av greve Claes Stromberg

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

År 1753 - 1753 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla framställande nattvarden skänktes till kyrkan av greve Claes Stromberg

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

År 1839 - 1839 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla framställande korsnedtagningen skänktes till kyrkan av brukspatron Erik Arwedson, Beckershof

Gustaf Adolf Engman (Konstnär)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

År 1840 - 1840 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt av trä i empirestil i vitt och guld, skänktes till kyrkan av Erik Arfwedson, Beckershof

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

År 1862 - 1862 Fast inredning - orgel
Ny orgel och orgelfasad i 16 stämmor sattes in

Erik Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

Per Larsson Åkerman (Orgelbyggare)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

År 1862 - 1862 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Ny orgelfasad

Erik Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

Per Larsson Åkerman (Orgelbyggare)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

År 1914 - 1914 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning

Thor Thorén (Arkitekt)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1944 (Publikation)

År 1914 - 1914 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett fönster på korets östra vägg sattes igen och ersattes med ett tympanonfält som krön över altartavlan

Thor Thorén (Arkitekt)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1944 (Publikation)

År 1914 - 1914 Fast inredning - läktare
Läktaren byggdes om. Barriärerna fick svängda former och underbyggda trapphallar tillfogades.

Thor Thorén (Arkitekt)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1944 (Publikation)

År 1914 - 1914 Fast inredning - predikstol
Predikstolstrappan förändrades

Thor Thorén (Arkitekt)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1944 (Publikation)

År 1914 - 1914 Teknisk installation - värme
Nu uppvärmning med varmluft installerades i en nybyggd källare

Thor Thorén (Arkitekt)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1944 (Publikation)

År 1914 - 1914 Underhåll - golv
Golvet lades om

Thor Thorén (Arkitekt)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1944 (Publikation)

År 1914 - 1914 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiören ommålades

Thor Thorén (Arkitekt)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1944 (Publikation)

År 1914 - 1914 Underhåll - Omputsning, exteriör
Fasaderna omkalkades

Thor Thorén (Arkitekt)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1944 (Publikation)

År 1914 - 1914 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes om.

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1944 (Publikation)

År 1939 - 1939 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes om

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

År 1942 - 1942 Teknisk installation - värme
Varmvattenvärmeledning installerades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1945 - 1945 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installerades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1958 - 1958 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln byggdes om till 22 stämmor

Östra Vingåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 34, 1971 (Publikation)

År 1961 - 1962 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten undersöktes och ursprungliga färger åteställdes

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1963 - 1963 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasader och fönster målades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1972 - 1972 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändiga målningsarbeten utfördes. Trägolven slipades och lackdes. Väggar och tak vattrevs och kalkfärgades. Snickerier målades

Anders Lundell (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, interiör
I den södra trapphallend avdelades ett toalettutrymme

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1974 - 1974 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaurerades utvändigt. Ny fabrikslackerad takplåt lades upp på tak och avtäckningar. Fasaderna reparerades och målades. Fönster renoverades och målades. Portarna målades.

Anders Lundell (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1999 - 1999 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkan byggdes om invändigt. Under västläktaren inreddes sakristia och väntrum, varför den gamla trapphallen revs.I den norra trapphallen avdelades ett rum till förråd och städutrymme. I den södra trapphallen ombyggdes toaletten från 1973.

Arcado Byggkonsult AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1999 - 1999 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar togs bort under södra läktaren.

Arcado Byggkonsult AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)