Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KATRINEHOLM SKÖLDINGEBY 8:1 - husnr 1, SKÖLDINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3223-021.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKÖLDINGE KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1150 - 1199

Södermanland
Katrineholm
Södermanland
Sköldinge
Katrineholmsbygdens församling
Strängnäs stift
Sköldinge kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Rekreation och turism - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Stenkyrka uppfördes. En kyrka med långhus och smalare kor och sannolikt platt trätak

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1944 (Publikation)

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt tillverkades

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1944 (Publikation)

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1150 - 1199 Nybyggnad
Långhus
År 1200 - 1300 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan utvidgades mot öster, murarna höjdes något och kyrkorummet försågs med ett tunnvalv av trä

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1944 (Publikation)

År 1200 - 1300 Nybyggnad - Korparti
Kyrkan utvidgades åt öster

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1944 (Publikation)

År 1200 - 1300 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Tolv invigningskors målades på väggen

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1944 (Publikation)

År 1200 - 1300 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia tillfogades på korets norra sida

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1944 (Publikation)

År 1300 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Korparti
År 1450 - 1499 Valvslagning
Fem tegelvalv slogs i kyrkan

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1500 - 1549 Specifika inventarier - altarskåp
Nytt altarskåp tillverkades, skuret av en svensk mästare

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1944 (Publikation)

År 1590 - 1610 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Valven försågs med kalkmålningar

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1590 - 1610 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, exteriör
Sannolikt målades en yttre dekorationsbård under takfoten

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1630 - 1656 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan utvidgades mot söder med ett "sidoskepp", som dekorerades utvändigt kring valvbågar och fönster. Bekostad av änkorna, systrarna Kurtzel

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

Till hembygden 1922 (Publikation)

År 1630 - 1656 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, exteriör
Dekorationer kring valvbågar och fönster

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

Till hembygden 1922 (Publikation)

År 1630 - 1656 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Valven dekorerades med målade, smala kantbårder i blågrått

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

Till hembygden 1922 (Publikation)

År 1630 - 1656 Valvslagning
Fem nya valv slogs mot de befintliga.

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

Till hembygden 1922 (Publikation)

År 1630 - 1656 Nybyggnad - Gravkor
Ett gravkor, Hålbonäsgraven, uppfördes vid tillbyggnadens östra vägg, öppet mot kyrkorummet. Gravkoret uppförs av fru Sigrid Kurtzel på Hålbonäs åt sin make Nils Ryning.

Johan Wendelstam (Konstnär - Bildhuggare)

Sigrid Kurtzel (Byggherre)

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

Till hembygden 1922 (Publikation)

År 1630 - 1656 Fast inredning - altare
Altaret ställdes i kyrkans mittlinje

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

Till hembygden 1922 (Publikation)

År 1630 - 1656 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol anskaffades, ej bemålad

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

Till hembygden 1922 (Publikation)

År 1649 - 1656 Ändring - tillbyggnad
Långhuset breddades åt söder med sin dubbla bredd och blev därigenom tvåskeppig.
År 1649 - 1656 Nybyggnad - Gravkor
Ryningska gravkoret
År 1670 - 1670 Specifika inventarier - dopfunt
Ett nytt dopbord anskaffades

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1670 - 1670 Specifika inventarier - dopfunt
Dopskål tillverkades

Nicolaus Breuman (Hantverkare)

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1672 - 1672 Nybyggnad - Sakristia
År 1672 - 1672 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia byggdes med ett tunnvalv

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1700 - 1799 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet flyttades och ersattes med två oljemålningar

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1748 - 1748 Ändring
Galler sattes in mellan gravkor och långhus. Gallret gjordes ca 1669 för Sorunda kyrkas gravkor

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1750 - 1799 Ändring - restaurering
Västra gaveln murades med natursten och började spricka, vaför man murade upp gavelröstet med tegel istället

F W Hoppe (Arkitekt)

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1750 - 1799 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett nytt fönster murades i västgaveln

F W Hoppe (Arkitekt)

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1750 - 1799 Ändring - ombyggnad, port
En ny port murades i västgaveln

F W Hoppe (Arkitekt)

År 1800 - 1825 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren utvidgades, rundbågiga

Till hembygden 1922 (Publikation)

År 1814 - 1814 Ändring - ombyggnad, innertak
Sakristians tunnvalv togs ned och ersattes med ett platt trätak

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1829 - 1835 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen tillverkades, först på södra sidan och senare på norra sidan

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1837 - 1837 Specifika inventarier - altartavla
Ny altarmålning, en nattvardsbild införskaffades. Målad av kammartjänaren Anders Engman på Claestorp

Ander Engman (Konstnär)

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1837 - 1837 Fast inredning - predikstol
Predikstolen flyttades från östligaste mittpelaren

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1856 - 1856 Fast inredning - orgel
Orgel införskaffades, 12 stämmor

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1900 - 1900 Ändring - restaurering
Hålbonäskoret reparerades

Till hembygden 1922 (Publikation)

År 1915 - 1915 Ändring - tillbyggnad
Bisättningsrum mot den nordvästra muren.
År 1915 - 1915 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kalkmålningarna i valven togs fram

Gustaf Lindgren (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1944 (Publikation)

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1915 - 1915 Ändring - ombyggnad
Ett vapenhus ordnades i de två västligaset valvtravéerna med en trävägg. Nya portar av ek sattes in. Sakristian delades in med eldrum värmekammare, arkivrum och sakrstia som försågs med välvt tak. Golvet lades om. Nya inbyggnader gjordes under läktarna.

Gustaf Lindgren (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1944 (Publikation)

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1915 - 1915 Fast inredning - orgel
Ny orgel med 14 stämmor skaffades

Nils Hammarberg (Orgelbyggare)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1944 (Publikation)

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1915 - 1915 Ändring - tillbyggnad
Nytt bisättningsrum vid kyrkans norra vägg

Gustaf Lindgren (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1944 (Publikation)

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1915 - 1915 Fast inredning - altare
Altaret flyttades till norra skeppets östvägg

Gustaf Lindgren (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1944 (Publikation)

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1915 - 1915 Fast inredning - predikstol
Trappräcket till predikstolen tillkom

Gustaf Lindgren (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1944 (Publikation)

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1936 - 1936 Ändring - restaurering
Sakristian renoverades, valven in norra skeppet rengjordes

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1944 (Publikation)

År 1936 - 1936 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning i kyrkan installerades

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1944 (Publikation)

År 1937 - 1937 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln omdisponerades och utökades till 16 stämmor

Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1938 - 1938 Ändring - restaurering, interiör
Renovering av interiören. De södra valvens dekorationer togs fram, bänkarna målades i en grön kulör. Utvändiga dekorationer togs fram. I gravkoret togs sista färglagret bort så att sandstens- och marmorornamenten blev synliga. Avbalkningar tillkomna i sakristian 1915, för en värmekammare, togs bort.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1944 (Publikation)

Sköldinge kyrka. Sörmländska kyrkor 50, 1975 (Publikation)

År 1966 - 1968 Fast inredning - orgel
Ny orgel med 25 stämmor, orgelfasad och läktarbarriär införskaffades.

Rolf Bergh (Arkitekt)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1966 - 1968 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Ny orgelfasad

Rolf Bergh (Arkitekt)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1966 - 1968 Fast inredning - läktare
Ny läktarbarriär

Rolf Bergh (Arkitekt)

År 1972 - 1973 Ändring - restaurering
Kyrkan renoverades invändigt och utvändigt

Rolf Bergh (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1972 - 1973 Underhåll - Omputsning, exteriör

Rolf Bergh (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1972 - 1973 Underhåll - takomläggning
Ny kopparplåt på taken utvändigt

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1972 - 1973 Fast inredning - glasmålning
Nytt fönster med glasmålning i norra skeppets östvägg

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1972 - 1973 Teknisk installation - el
Elektrifiering av takkronor, samt uppsättning av nya lampetter

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1972 - 1973 Konservatorsarbeten
Konservering av altarskåp, triumfkrucifix och liggande Kristusfigur

Peter Tångeberg (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1972 - 1973 Fast inredning - läktare
Ommålning av läktarbarriär

Rolf Bergh (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1972 - 1973 Fast inredning - bänkinredning
Borttagande av vissa bänkar

Rolf Bergh (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1972 - 1973 Fast inredning - altarring
Borttagande av delar av altarring

Rolf Bergh (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1977 - 1977 Fast inredning - orgel
Kororgeln sattes upp

Muntig uppgift (Okänd)

År 1989 - 1989 Fast inredning - altare
Begravningsaltare sattes upp i södra sidoskeppet

Åsa snickeri (Firma)

År 1990 - 1999 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet sattes tillbaka från sakristian

Muntig uppgift (Okänd)

År 1995 - 1995 Underhåll
Åtgärder på gravkorets norra kartusch genomfördes

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1998 - 1999 Konservatorsarbeten
Restaurering av altarskåp

Peter Tångeberg (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)