Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FLEN FORSSA KYRKBOL 3:1 - husnr 1, FORSSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3258-005.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FORSSA KYRKA (akt.)

1270 - 1349

1300 - 1399

1652 - 1652

Södermanland
Flen
Södermanland
Forssa
Bettna församling
Strängnäs stift
Forssa kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

År 1200 - 1299 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian kan ha tillhört en träkyrka uppförd på 1200-talet
År 1200 - 1300 Nybyggnad - Sakristia
Möjligen byggdes sakristian inhop med en förmodad äldre träkyrka på platsen

Forssa kyrka. Sörmländska kyrkor 43. 1989 (Publikation)

År 1270 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1300 - 1399 Nybyggnad
En stenkyrka uppfördes i form av det nuvarande långhuset. Kyrkans östvägg var försett med ett högt rundbågigt korfönster och endast ett fönster fanns på södra långsidan. På kyrkans norra sida fanns en liten sakristia. Det fanns tre altare i kyrkan.

Forssa kyrka. Sörmländska kyrkor 43. 1970 (Publikation)

År 1300 - 1399 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan härstammar troligen från denna tid.

Forssa kyrka. Sörmländska kyrkor 43. 1970 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Ett vapenhus uppfördes i söder med tegelblinderingar på södra gaveln.

Forssa kyrka. Sörmländska kyrkor 43. 1970 (Publikation)

År 1400 - 1499 Valvslagning
Långhusets två stjärnvalv slogs

Forssa kyrka. Sörmländska kyrkor 43. 1970 (Publikation)

År 1560 - 1560 Tagen ur bruk
Forssa kyrka övergavs och stod under några år som ödekyrka. Inför kyrkans återinvigning återfordrades en klocka från Finska församlingen i Stockholm vilken tagits från Forssa vid kyrkans nedläggande.

Forssa kyrka. Sörmländska kyrkor 43. 1989 (Publikation)

År 1595 - 1595 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten i grå kalksten har på skaftet givarens namn Lasse Västgöte, hans vapen och årtalet 1595

Forssa kyrka. Sörmländska kyrkor 43. 1970 (Publikation)

År 1652 - 1652 Nybyggnad
En klockstapel uppfördes

Forssa kyrka. Sörmländska kyrkor 43. 1970 (Publikation)

År 1664 - 1664 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkades

Forssa kyrka. Sörmländska kyrkor 43. 1970 (Publikation)

År 1667 - 1667 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster togs upp, oklart i vilken mur.

Forssa kyrka. Sörmländska kyrkor 43. 1989 (Publikation)

År 1708 - 1708 Nybyggnad - Korparti
Ursprungligen uppfört som gravkor för Magnus Palmstierna på Malstanäs

Magnus Palmstierna (Byggherre)

År 1708 - 1708 Nybyggnad - Gravkor
Kyrkans östvägg togs upp och ett smalare gravkor byggdes till med en från den gamla kyrkan helt skild stil. Under koret, som blev högkor, inrättades en gravkällare, vars ingång finns under kyrkans mittgång. Korbygget bekostades av Magnus Palmstierna.

Magnus Palmstierna (Byggherre)

Forssa kyrka. Sörmländska kyrkor 43. 1970 (Publikation)

År 1758 - 1758 Ändring - ombyggnad, fönster
Gamla fönster förstorades och nya fönsteröppningar togs upp bl a i kyrkans västvägg.

Forssa kyrka. Sörmländska kyrkor 43. 1970 (Publikation)

År 1762 - 1762 Ändring - tillbyggnad
Sakristian byggdes till mot öster

Forssa kyrka. Sörmländska kyrkor 43. 1989 (Publikation)

År 1871 - 1871 Ändring
Tegelblinderingen på vapenhuset från 1400-talet putsades över

Forssa kyrka. Sörmländska kyrkor 43. 1970 (Publikation)

År 1871 - 1871 Ändring - restaurering
En större restaurering ägde rum. Den gamla slätputsen täcktes över med spritputs, fönstren vidgades ännu en gång och fick sin nuvarande stickbågiga form. Nuvarande läktare byggdes samt nygotiska bänkar.

Forssa kyrka. Sörmländska kyrkor 43. 1970 (Publikation)

År 1871 - 1871 Fast inredning - bänkinredning
Nygotiska bänkar

Forssa kyrka. Sörmländska kyrkor 43. 1970 (Publikation)

År 1871 - 1871 Fast inredning - läktare
Nuvarande läktare byggdes

Forssa kyrka. Sörmländska kyrkor 43. 1970 (Publikation)

År 1879 - 1879 Fast inredning - orgel
Kyrkans första orgelverk byggdes, denna orgel är fortfarande i behåll

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Forssa kyrka. Sörmländska kyrkor 43. 1970 (Publikation)

År 1885 - 1885 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningen i korets östfönster skänktes av A F Hök på Forsnäs. Glasmålningen utfördes vid Königliche Institut für Glasmalerei, Charlottenburg, Tyskland 1885

Königliche Institut für Glasmalerei (Firma)

Forssa kyrka. Sörmländska kyrkor 43. 1989 (Publikation)

År 1903 - 1903 Underhåll - takomläggning
Taken täcktes med svartglaserat tegel, ovanpå den tidigare taktäckningen av huggna spån på långhus och stickspån på kor och vapenhus

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1926 - 1926 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Forssa kyrka. Sörmländska kyrkor 43. 1970 (Publikation)

År 1926 - 1926 Fast inredning - bänkinredning
Nuvarande bänkinredning byggdes

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Forssa kyrka. Sörmländska kyrkor 43. 1970 (Publikation)

År 1970 - 1979 Underhåll - Omputsning, exteriör
Fasaderna lagades med cementspritputs och avfärgades med organiskt förstärkt färg. Kyrkan försågs med gråmålad sockel.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1984 - 1984 Fast inredning - orgel
Orgeln restaureras

Bröderna Moberg (Orgelbyggeri)

Forssa kyrka. Sörmländska kyrkor 43. 1989 (Publikation)

År 1999 - 1999 Underhåll - takomläggning
Omläggning av yttertak, smärre takstolskompletteringar

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1999 - 1999 Underhåll - Omputsning, exteriör
Mindre putsarbeten på långhusets östra sidas gavelspets utfördes

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2002 - 2002 Ändring - restaurering, exteriör
Restaurering omfattande fasadputs, plåtarbeten, målning av solbänkar

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)