Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FLEN BETTNABY 8:1 - husnr 1, BETTNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bettna 3

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BETTNA KYRKA (akt.)

1150 - 1199

1150 - 1200

1677 - Okänt

Södermanland
Flen
Södermanland
Bettna
Bettna församling
Strängnäs stift
Bettna kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

År 1150 - 1199 Nybyggnad
Långhus, kor, torn. Av den ursprungliga kyrkan återstår endast långhusets nordmur
År 1150 - 1200 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes med långhus, smalare kor och västtorn

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1250 - 1349 Nybyggnad - Korparti
År 1250 - 1350 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängdes åt öster

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1969 (Publikation)

År 1250 - 1350 Ändring - ombyggnad, fönster
Korgaveln försågs med ett högt spetsigt fönster

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1969 (Publikation)

År 1250 - 1350 Rivning
Koret revs

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1969 (Publikation)

År 1250 - 1350 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia byggdes i norr

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1969 (Publikation)

År 1400 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Långhuset breddat
År 1450 - 1500 Valvslagning
Två vida stjärnvalv slogs

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1450 - 1500 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus i söder

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1450 - 1500 Ändring - påbyggnad
Tornet byggdes på med en våning och försågs med en spira

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1450 - 1500 Ändring - tillbyggnad
Långhuset breddades

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1502 - 1502 Specifika inventarier - kyrkklocka
Två klockor gjöts som senare hängdes i klockstapeln

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1580 - 1619 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Renässansmålningar utfördes, troligen av slottsmålaren Sigfrid Henriksson

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1647 - 1647 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt och dopfat skänkta av Johan Fitinghoff

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1666 - 1666 Åsknedslag
Åsknedslag, korvalvet krossades

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1667 - 1667 Valvslagning
Två nya korvalv slogs

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1667 - 1667 Fast inredning - predikstol
Predikstolen säljs till Vrena kyrka

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1667 - Okänt Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia byggdes.

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1677 - 1677 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia byggdes, under norra delen byggdes ett gravvalv.
År 1677 - Okänt Nybyggnad
Under norra delen av kyrkan byggdes ett gravvalv

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1686 - 1690 Nybyggnad - Gravkor
Ett gravkor byggdes invid koret, kallat Brobygraven. För generalmajor Johan von Fitinghoff och sonen Johan Mauritz

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1969 (Publikation)

År 1714 - 1714 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen, troligen utförd av Daniel Kortz, skänkt av Margareta Bielke på Åkerö

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1730 - 1733 Ändring - påbyggnad
Ny tornspira byggdes, med ny huv. Tornbyggare Lars Ersson i Himinge

Lars Ersson (Byggmästare)

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1765 - 1765 Fast inredning - predikstol
Predikstol, tillverkad av Åkerös gårdssnickare, skänkt av Carl Gustaf Tessin

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1768 - 1768 Rivning
Gravkoret över Fitinghoff revs

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1774 - 1774 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan förlängdes mot väster med ett kupolvalv.
År 1774 - 1774 Ändring - ombyggnad
Västgaveln försågs med en klassicistisk portal. Flera gravstenare flyttades in från kyrkogården och lades i mittgången.

Johan Walmstedt (Byggmästare)

Lars Boberg (Hantverkare - Snickare)

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1774 - 1774 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren byggdes

Johan Walmstedt (Byggmästare)

Lars Boberg (Hantverkare - Snickare)

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1774 - 1774 Rivning
Tornet och vapenhuset revs. Två stödjande pelare under kyrkans valv togs bort

Johan Walmstedt (Byggmästare)

Lars Boberg (Hantverkare - Snickare)

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1789 - 1789 Specifika inventarier - kyrkklocka
En medeltida kyrkklocka skänktes till Vrena kyrka

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1792 - 1792 Fast inredning - orgel
Ny orgel med 10 stämmor införskaffades. Den repararerades 1849 av Pehr Shiörlin och ersattes 1988 med den en ny

Pehr Schiörlin (Orgelbyggare)

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1849 - 1849 Fast inredning - orgel
Orgeln resturerades

Johan Lund (Orgelbyggare)

År 1902 - 1902 Nybyggnad - Torn
Tornet uppfördes efter F W Hoppes förebild

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1902 - 1902 Ändring - restaurering, interiör
Invändiga kalkmålningar togs fram och kompletterades

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Theodor Pettersson (Konstnär - Dekormålare)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1902 - 1902 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1902 - 1902 Fast inredning - orgel
Orgeln restaurerades och fick 10 stämmor

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1902 - 1902 Underhåll - Omputsning, exteriör
Ny spritputs

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1948 - 1948 Ändring - restaurering
Restaurering invändigt och utvändigt

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1960 - 1960 Underhåll - takstol
Takstolar förstärktes

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1960 - 1960 Teknisk installation - el
Elektrisk klockringning

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1961 - 1961 Ändring - tilläggsisolering
Valven isolerades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1967 - 1969 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering. Orgelläktaren flyttades fram och ny läktarunderbyggnad byggdes, med kapprum och skrudkammare. Predikstolens och orgelläktarens äldre färglager togs fram.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1967 - 1969 Teknisk installation - värme
Värmecentral i kyrkan

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1969 - 1970 Fast inredning - orgel
Ny orgel byggdes med användade av gamla fasaden, 18 stämmor

Magnus Fries (Orgelbyggare)

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1969 - 1969 Ändring
Minnestavla sattes upp pver Carl Gustaf Tessin
År 1969 - Okänt Ändring
Minnestavla sattes upp över Carl Gustaf Tessin

Bettna kyrka. Sörmländska kyrkor 19. 1990 (Publikation)

År 1971 - 1971 Teknisk installation
Installation av åskskyddsanläggning

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1982 - 1982 Underhåll - interiör
Interiören rengjordes

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1986 - 1986 Underhåll - golv
Golv på orgelläktaren behandlades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1988 - 1988 Fast inredning - orgel
Ny orgel byggdes. Rekonstruktion av orgeln från 1792

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1998 - 1998 Teknisk installation - högtalaranläggning
Högtalare sattes upp

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1998 - 1998 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Smidesräcke sattes upp vid ingången

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2000 - 2000 Teknisk installation - värme
Nytt bergvärmesystem installerades

Vårdplan Bettna kyrka (Okänd)

År 2001 - 2001 Ändring - ombyggnad, interiör
Utrymmena under orgelläktaren byggdes om. Ny handikappanpassad toalett i kapprummet

Vårdplan Bettna kyrka (Okänd)