Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESKILSTUNA KJULA KYRKA 1:1 - husnr 1, KJULA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3424-002.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KJULA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

1100 - 1199

Södermanland
Eskilstuna
Södermanland
Kjula
Kafjärdens församling
Strängnäs stift
Kyrkvägen 63

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Romansk stenkyrka uppfördes. Den bestod av ett långhus med torn i väster och kor i öster. Koret avslutades möjligen med en absid i väster.

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhus och torn
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1199 Nybyggnad
År 1275 - 1350 Ändring - tillbyggnad
Kyrkans kor och eventuella absid revs. Kyrkan förlängdes i öster och fick rektangulär grundplan

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1275 - 1350 Nybyggnad - Sakristia
Möjligen uppfördes en sakristia norr om koret i samband med ombyggnaden

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1300 - 1399 Nybyggnad - Korparti
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Ett vapenhus uppfördes vid långhusets sydportal

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1400 - 1499 Valvslagning
Tegelvalv slogs i kyrkan

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1500 - 1599 Ändring
Möjligen uppfördes en hög tornspira på tornet

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1602 - 1602 Specifika inventarier - kyrkklocka
Mellanklockan göts

Even Olsson . (Klockgjutare)

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1640 - 1640 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1643 - 1643 Ändring - ombyggnad, fönster
Kyrkans fönster förstorades. Enligt räkenskaper användes under året tegel till fönster

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1700 - 1700 Fast inredning - predikstol
En ny predikstol utfördes

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1700 - 1799 Ändring - ombyggnad, fönster
Det romanska fönstret på långhusets södra sida sattes igen

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1734 - 1734 Ändring - ombyggnad, interiör
Det gallerskrank som avgränsade koret från kyrkorummet togs bort

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1735 - 1738 Ändring - tillbyggnad
En utbyggnad av trä uppfördes på kyrkans södra sida. I samband med detta arbete revs en del av den södra väggen. Tillbyggnaden rödmålades

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1750 - 1750 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönsterlufterna utvidgades och nya fönster sattes in

Kjula sockens krönikebok (Publikation)

År 1754 - 1754 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts

Johan Fahlsten (Klockgjutare)

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1767 - 1767 Underhåll - Omputsning, exteriör
Tillbyggnaden från 1730-talet vitkalkades utvändigt

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1772 - 1772 Ändring - ombyggnad
Tornspiran togs ned och tornet försågs med en ny tornhuv med ljudluckor. Kyrkans klockor flyttades från klockstapeln, byggd 1637, in i tornet. Klockstapeln revs.

Eric Jonsson, Gryt (Obestämd yrkestillhörighet)

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1781 - 1781 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgöts

Olof Kjulander (Klockgjutare)

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1792 - 1792 Fast inredning - orgel
En orgel inköptes från Näshulta kyrka. Orgeln var troligen tillverkad ursprungligen tillverkad på 1670-talet

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1798 - 1798 Nybyggnad - Korsarm/ar
Kyrkan byggdes om till en korskyrka med latinsk korsplan. Korsarmar uppfördes norr och söder om långhuset

Salomon Bodström (Byggmästare)

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1798 - 1798 Rivning
Vapenhuset, sakristian samt utbyggnaden från 1735 revs, liksom delar av långhusets nord- och sydmurar.

Salomon Bodström (Byggmästare)

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1798 - 1798 Ändring - ombyggnad, fönster
I korets östra gavel sattes troligen det stora fönstret igen samtidigt som ett runt fönster togs upp över det igensatta fönstret

Salomon Bodström (Byggmästare)

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1798 - 1798 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Kyrkans tegelvalv revs och ersattes med kalkputsade trätunnvalv med en kraftig väggkornisch

Salomon Bodström (Byggmästare)

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1798 - 1798 Ändring - ombyggnad, interiör
Koret avskärmades från kyrkan med en tvärvägg. Bakom tvärväggen inreddes en sakristia och ovanpå sakristian inrättades en läktare. Framför tvärväggen ställdes altaret med ett förgyllt kors. Vapenhus inrättades i tornets bottenvåning.

Salomon Bodström (Byggmästare)

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1798 - 1798 Fast inredning - Altarpredikstol
Ovanför altaret uppfördes en altarpredikstol

Salomon Bodström (Byggmästare)

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1798 - 1798 Ändring - ombyggnad, port
En spetsbågig portal togs upp i tornets västra fasad

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1798 - 1798 Nybyggnad - Korsarm/ar
Sakristia i norra korsarmen.
År 1799 - 1799 Fast inredning - orgel
Orgeln såldes till Mellösa kyrka

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1806 - 1806 Fast inredning - orgel
En ny åttastämmig orgel uppfördes i kyrkan

Anders Svanström (Orgelbyggare)

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1875 - 1875 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkan renoverades invändigt. Koret friställdes genom att all inredning från 1798 revs ut. En sakristia inrättades i norra korsarmen. Ingången till norra korsarmen murades igen.

Adam Olsson, Strängnäs (Hantverkare - Snickare)

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1875 - 1875 Ändring - ombyggnad, fönster
Den östra gavelns fönster togs åter upp.

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1875 - 1875 Fast inredning - predikstol
En ny predikstol placerades vid östmuren i norra korsarmen. Predikstolen målades i vitt med förgyllda lister

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1875 - 1875 Fast inredning - bänkinredning
Kyrkan fick ny bänkinredning

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1875 - 1875 Fast inredning - orgel
En ny orgel och orgelfasad uppfördes i kyrkan

Per Larsson Åkerman (Orgelbyggare)

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1915 - 1925 Specifika inventarier - dopfunt
Foten till den medeltida dopfunten påträffades under en skräphög utanför bårboden.

Kjula sockens krönikebok (Publikation)

År 1925 - 1925 Fast inredning - glasmålning
En glasmålning sattes in i korets östra fönster

Yngve Lundström (Konstnär)

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1926 - 1926 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan renoverades invändigt. Mittgången samt sidogångarna gjordes bredare. Nya golv lades in: kalksten i koret, cement i mittgången och trä i bänkkvarteren. Den medeltida tornbågen mellan tornrum och kyrka togs upp. Vid huvudingången inrättades ett vindfång med svängdörrar. Ny öppen, bänkinredning tillkom. Orgelläktare och torn fick nya trappuppgångar. I tornrummet insattes korta bänkar av samma typ som i kyrkan. Under sakristian utgrävdes en källare i vilken kyrkans centralvärmeanläggning placerades. Innerväggarna vitkalkades och valven ommålades i en ”lugn och behaglig” färgton. Bänkarna målades i ljusgrått, altare med skrank, predikstol samt läktare målades i vitt och guld.

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

Kjula sockens krönikebok (Publikation)

År 1926 - 1926 Ändring - ombyggnad, golv
Nya golv lades in: kalksten i koret, cement i mittgången och trä i bänkkvarteren
År 1926 - 1926 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning
År 1926 - 1926 Teknisk installation - värme
Under sakristian utgrävdes en källare i vilken kyrkans centralvärmeanläggning placerades.
År 1926 - 1926 Underhåll - Omputsning, interiör
Innerväggarna vitkalkades och valven ommålades i en "lugn och behaglig" färgton
År 1947 - 1947 Fast inredning - orgel
Orgeln ombyggdes till 15 stämmor

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1953 - 1954 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan renoverades invändigt. Golven omlades med grovhuggna kalkstensplattor i mittgången, korsgångarna och sakristian. Fria delar av golvet utanför gångarna belades, liksom vapenhuset, med tegel. Korets golv förhöjdes. Två gravstenar som tidigare varit uppställda i norra korsarmen murades in i korets golv. Två gravstenar som tidigare varit uppställda vid östgavelns utsida lades in i tvärgången framför trappan till koret. Läktaren i den södra korsarmen togs ned. Orgelläktaren förlängdes ca 1 m åt öster och försågs med den rivna läktarens bröstning. Bänkinredningen från 1926 justerades och försågs med dörrar. Dörrarna målades utvändigt i tempera med lasering och dekorativ ytbehandling. Predikstolens ursprungliga färgsättning togs fram. Befintlig trappa till predikstolen togs bort och ersattes med en ny. Ett mindre rundfönster på södra långsidan, i höjd med orgelläktaren, togs åter upp. I vapenhuset togs spiraltrappan till tornet bort. Gamla ytter- och innerportar ersattes med nya med dörrvred och beslag av smitt järn. Väggar och valv renborstades och omkalkades i en ljus, varmgrå färg. Elektrisk uppvärmning och elektrisk klockringning installerades. Kyrkans ljuskronor elektrifierades.

Erik Fant (Arkitekt)

Till hembygden, 1955 (Okänd)

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1953 - 1954 Ändring - ombyggnad, golv
Golven omlades med grovhuggna kalkstensplattor i mittgången, korsgångarna och sakristian. Fria delar av golvet utanför gångarna belades, liksom vapenhuset, med tegel Korets golv förhöjdes. Två gravstenar som tidigare varit uppställda i norra korsarmen murades in i korets golv. Två gravstenar som tidigare varit uppstaällda vid östgavelns utsida lades in i tvärgången framför trappan till koret.
År 1953 - 1954 Fast inredning - läktare
Läktaren i den södra korsarmen togs ned. Orgelläktaren förlängdes med en meter åt öster och fråsgs med den rivna läktarens bröstning.
År 1953 - 1954 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen från 1926 justerades och försågs med dörrar. Dörrarna målades utvändigt i tempera med lasering och dekorativ ytbehandling.
År 1953 - 1954 Fast inredning - predikstol
Predikstolens ursprungliga färgsättning togs fram. Befintlig trappa till predikstolen togs bort och ersattes med en ny.
År 1953 - 1954 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett mindre rundfönster på södra långsidan, i höjd med orgelläktaren, togs åter upp.
År 1953 - 1954 Ändring - ombyggnad, interiör
I vapenhuset togs sprialtrappan till tornet bort
År 1953 - 1954 Ändring - ombyggnad, port
Gamla ytter- och innerportar ersattes med nya med dörrvred och beslag av smitt järn.
År 1953 - 1954 Underhåll - Omputsning, interiör
Väggar och valv renborstades och omkalkades i en ljus, varmgrå färg
År 1953 - 1954 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och elektrisk klockringning installerades. Kyrkans ljuskronor elektrifierades.
År 1955 - 1955 Underhåll - Omputsning, exteriör
Kyrkans fasader renoverades och vitkalkades

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1955 - 1955 Ändring - ombyggnad, port
Möjligen byggdes den spetsbågiga portalen i tornet om till rundbågig

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1955 - 1955 Ändring - ombyggnad, fönster
Det romanska fönstret på långhusets södra sida togs åter upp. Vid upptagandet påträffades en karm av ek, vilken rekonstruerades.

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1966 - 1966 Ändring - restaurering
Kyrkan renoverades ut- och invändigt. Ett nytt altare av kalksten uppfördes. Fasaderna lagades och avfärgades med kalkfärg. Befintlig taktäckning ersattes med kopparplåt.

Åke von Matern (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1966 - 1966 Fast inredning - altare
Ett nytt altare av kalksten uppfördes
År 1966 - 1966 Underhåll - Omputsning, exteriör
Fasaderna lagades och avfärgades med kalkfärg
År 1966 - 1966 Underhåll - takomläggning
Befintlig taktäckning ersattes med kopparplåt
År 1971 - 1971 Underhåll - Omputsning, exteriör
Kyrkans fasader avfärgades med en organisk färg

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1974 - 1974 Fast inredning - orgel
En ny 18-stämmig orgel uppfördes i kyrkan

Walter Thür (Orgelbyggare)

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1981 - 1981 Ändring - ombyggnad
Sakristian om- och tillbyggdes

Uno Söderberg (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1981 - 1981 Fast inredning - altare
Altaret renoverades

Uno Söderberg (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1983 - 1983 Underhåll - fönster
Kyrkans fönster renoverades och ommålades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1988 - 1988 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkans väggar och valv ommålades invändigt

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1995 - 1995 Underhåll - exteriör
Kyrkans fasader renoverades och yttertaken sågs över. Befintlig kalkputs på kyrkan avlägsnades och nytt ytskikt utfördes med kalkbruk. Fasaderna målades i brutet vitt, kalkfärg 46:1. Fönster och ytterdörrar målades i engelskt rött, 3A-48A

J & W Bygg & Anläggning AB, Eskilstuna (Firma)

Tremans Fasad AB, Hedemora (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Kjula kyrka, Sörmländska kyrkor 104 (Publikation)

År 1999 - 1999 Konservatorsarbeten
Kyrkans alabasterkrucifix konserverades

Misa Asp (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2002 - 2002 Fast inredning - bänkinredning
Två bänkar i den södra korsarmens västra bänkkvarter togs bort

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2006 - 2006 Underhåll
Kyrkan dränerades utvändigt. Besiktning 2007