Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESKILSTUNA HÄLLBY 1:30 - husnr 1, HÄLLBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-309.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÄLLBY KYRKA (akt.)

1931 - 1931

1931 - Okänt

Södermanland
Eskilstuna
Södermanland
Torshälla
Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne
Strängnäs stift
Kyrkvallen 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1931 - 1931 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan uppfördes

Albin Helldén (Konstnär)

Ernst Söderberg (Konstnär)

Hugo Grefveberg (Arkitekt)

Hällby kyrka, Sörmländska kyrkor 126 (Publikation)

År 1931 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1931 - Okänt Invigning
Kyrkan invigdes den 6 december 1931

Hällby kyrka, Sörmländska kyrkor 126 (Publikation)

År 1942 - 1942 Fast inredning - orgel
En orgel med åtta stämmor installerades på orgelläktaren

Åkerman och Lund (Orgelbyggeri)

Hällby kyrka, Sörmländska kyrkor 126 (Publikation)

År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkans interiör byggdes delvis om och målades om. Koret och delar av kyrksalen fick ett nytt golv av tegel. Korets tegelgolv ersattes med ett trägolv med två steg ned till långhuset. Golvet byggdes ut mot sidorna och mot långhuset. Triumfkucifixet hängdes upp fritt i höjd med korets översta trappsteg.

Gunnar Redelius (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Hällby kyrka, Sörmländska kyrkor 126 (Publikation)

År 1973 - 1973 Fast inredning - bänkinredning
Den första bänkraden togs bort

Gunnar Redelius (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Hällby kyrka, Sörmländska kyrkor 126 (Publikation)

År 1973 - 1973 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan flyttades och ersattes med en gobeläng

Viveka Lindberg (Konstnär)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Hällby kyrka, Sörmländska kyrkor 126 (Publikation)

År 1973 - 1973 Teknisk installation - el
Två nya takkronor installerades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Hällby kyrka, Sörmländska kyrkor 126 (Publikation)

År 1974 - 1974 Fast inredning - orgel
En ny orgel installerades på orgelläktaren

Valter Thür (Orgelbyggare)

Hällby kyrka, Sörmländska kyrkor 126 (Publikation)

År 1974 - 1974 Ändring - restaurering, exteriör
Kyrkan renoverades in- och utvändigt. Arbetena omfattade putslagning, kalkavfärgning, takomläggning, målning av plåtar samt invändig målning. Fasaderna lagades med kalkbruk som slammades. Sockeln målades med silikatfärg. Fönster, hängrännor och stuprör målades med linoljefärg. Yttertakets tegelpannor ersattes med begagnade pannor från Årby tegelbruk.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1974 - 1974 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändigt målades väggar och tak med vit emulsionsfärg. Bänkinredningen bättringsmålades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1996 - 1996 Ändring - restaurering
Kyrkan renoverades in- och utvändigt. Arbetena omfattade putslagning, kalkavfärgning, takomläggning, målning av plåtar samt invändig målning

Tunagruppen Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1996 - 1996 Underhåll - exteriör
Fasaderna lagades med kalkbruk som slammades. Sockeln målades med silikatfärg. Fönster, hängrännor och stuprör målades med linoljefärg

Mälarputs AB (Firma)

Tunagruppen Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1996 - 1996 Underhåll - takomläggning
Yttertakets tegelpannor ersattes med begagnade pannor från Årby tegelbruk

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)