Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESKILSTUNA HAMMARBY 20:1 - husnr 1, HAMMARBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3422-004.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAMMARBY KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

1100 - 1199

Södermanland
Eskilstuna
Södermanland
Hammarby
Kafjärdens församling
Strängnäs stift
Hammarby kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Romansk stenkyrka uppfördes. Den bestod troligen av torn, långhus samt lägre och smalare kor.

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhus och torn
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1199 Nybyggnad
År 1275 - 1350 Ändring - tillbyggnad
Kyrkans långhus förlängdes åt öster. En sakristia uppfördes. Långhusets nya del försågs med tunnvalv av trä

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1275 - 1350 Ändring - tillbyggnad
Kyrkans långhus förlängdes åt öster
År 1275 - 1350 Nybyggnad - Sakristia
En sakristia uppfördes
År 1275 - 1350 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Långhusets nya del försågs med tunnvalv
År 1275 - 1350 Rivning
Kyrkans kor revs

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1280 - 1319 Nybyggnad - Sakristia
År 1280 - 1319 Nybyggnad - Korparti
År 1300 - 1350 Nybyggnad - Vapenhus
Ett vapenhus uppfördes vid kyrkans sydportal

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1450 - 1500 Valvslagning
Valv slogs i kyrkan

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1450 - 1500 Ändring - påbyggnad
Kyrkans murar påmurades troligen för att underlätta inpassningen av valven i kyrkan.

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1450 - 1500 Ändring - ombyggnad, port
Sydportalen vidgades troligen

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1450 - 1500 Specifika inventarier - altarskåp
Ett altarskåp tillverkat omkring 1470 anskaffades till kyrkan

Herman Rode (Konstnär - Bildhuggare)

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1612 - 1613 Fast inredning - predikstol
Kyrkans predikstol tillverkas

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1700 - 1799 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren på kyrkans sydsida höggs upp

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1700 - 1799 Fast inredning - altarring
Troligen tillkom en del ny inredning under 1700-talet, bland annat en altarring som idag förvaras på kyrkans vin

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1762 - 1762 Fast inredning - predikstol
Predikstolen flyttades från södra väggen till norra väggen

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1770 - 1779 Ändring - ombyggnad, exteriör
Kyrkans torn försågs med ny tornhuv och tornet försågs med ljudgluggar, möjligen av Anders Erson i Gryt

Anders Erson i Gryt (Obestämd yrkestillhörighet)

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1770 - 1779 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockorna flyttades från klockstapeln till tornet

Anders Erson i Gryt (Obestämd yrkestillhörighet)

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1793 - 1793 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkans takspån ströks med rödfärg och vitriol

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1794 - 1794 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan smältes ned för att ingå i två nya klockor

Olof Kjulander (Klockgjutare)

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1804 - 1804 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkans takspån ströks med rödfärg och vitriol

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1867 - 1867 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet från år 1470 skänktes till Statens Historiska Museer

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1937 - 1937 Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades. Ett fönster i kyrkans östra gavel murades igen. En kopia av det medeltida altarskåpets mittparti anskaffades. Triumfkrucifixet från 1300-talet renoverades och hängdes upp på ursprunglig plats i triumfbågen

Albin Helldén (Konstnär)

Till hembygden, 1955 (Okänd)

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1953 - 1954 Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades. Kyrktakets spåntäckning lades om. Valven vitkalkades Gallerverket i kyrkans fönster togs bort. Fönstren gjordes utåtgående, 1700-talsbeslagen bevarades. Altarringen ersattes med kommunionpallar. Predikstolen befriades från vit färg. Bänkinredningen förnyades. En orgel om 5 stämmor installerades i kyrkan. Orgelns pipor hängdes upp över tornbågen. Elektriskt ljus, värme och klockringning installerades.

Arne Philip (Arkitekt)

Setterquist & Son (Orgelbyggeri)

Sven Dalén (Konservator)

Torshälla Byggtjänst (Entreprenör)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1953 - 1954 Underhåll - takomläggning
Kyrktakets spåntäckning lades om

Torshälla Byggtjänst (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1953 - 1954 Fast inredning - altarring
Altarringen ersattes med kommunionspallar

Arne Philip (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1953 - 1954 Fast inredning - predikstol
Predikstolen befriades från färg

Sven Dalén (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1953 - 1954 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen förnyades
År 1953 - 1954 Fast inredning - orgel
En orgel om 5 stämmor installerades i kyrkan. Orgelns pipor hängdes upp i tornbågen

Setterquist & Son (Orgelbyggeri)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1953 - 1954 Teknisk installation - el
Elektriskt ljus, värme och klockringning installerades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1953 - 1954 Ändring - ombyggnad, fönster
Gallerverket i kyrkans fönster togs bort. Fönstren gjordes utåtgående, 1700-tals beslagen bevarades

Arne Philip (Arkitekt)

Torshälla Byggtjänst (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1957 - 1957 Konservatorsarbeten
Huvudet till triumfkrucifixet från 1300-talet påträffades under kyrkans gamla bod. Triumfkrucifixet restaurerades 1961 av konservator Sven Dalén
År 1961 - 1961 Konservatorsarbeten
Triumfkrucifixet restaurerades

Sven Dalén (Konservator)

År 1976 - 1976 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkans tak ströks med tjära

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1979 - 1979 Ändring - ombyggnad, fönster
Gallersmide sattes upp framför sakristians fönster

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1988 - 1988 Underhåll - takomläggning
Sakristians tak lades om med kyrkspån av ek

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 1994 - 1994 Underhåll - exteriör
Tornluckorna renskrapades och behandlades lika takspånet. Fyra stjärnor vid tornluckorna förgylldes. Ventilationsspringor uppsågades i takpanelen. På tornets östra sida monterades en hängränna. Stuprännor med skarpa krökar monterades på tornets norra fasad samt på långhusets västra gavel. Kyrkans övriga stuprännor och hängrännor byttes ut. Stuprör utfördes vita, hängrännor svarta. Stuprännorna anslöts till befintliga brunnar.

Per Persson (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Till hembygden, 1955 (Okänd)

Hammarby kyrka, Sörmländska kyrkor 95 (Publikation)

År 2000 - 2000 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkans spåntak ströks med tjära

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)