Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESKILSTUNA GILLBERGA KYRKA 1:1 - husnr 1, GILLBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3407-003.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GILLBERGA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1219

1100 - 1219

Södermanland
Eskilstuna
Södermanland
Gillberga
Västra Rekarne församling
Strängnäs stift
Skricksta

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

År 1100 - 1199 Nybyggnad
En romansk stenkyrka uppfördes. Den bestod troligen av ett långhus, ett smalare kor i öster samt ett torn i väster

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt tillverkades

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1100 - 1219 Nybyggnad
Långhus och torn
År 1100 - 1219 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1219 Nybyggnad
År 1400 - 1500 Ändring - påbyggnad
Ytterväggarna förhöjdes, taket förhöjdes, tornet byggdes på

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1400 - 1500 Nybyggnad - Sakristia
Vapenhuset byggdes

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1400 - 1500 Nybyggnad - Vapenhus
Sakristian byggdes

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1400 - 1500 Ändring - tillbyggnad
Koret byggdes om och till samma bredd som långhuset

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1400 - 1500 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Kyrkan valvslogs

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1450 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Korsarm/ar
Ursprungligen byggd som sakristia, öppnad mot kyrkorummet 1859.
År 1582 - 1582 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan skänktes av riksrådet Göran Claesson (Stiernsköld) med maka

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1635 - 1635 Ändring
Tornspiran blåste ner i en storm

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1646 - 1646 Ändring
Tornet reparerades, donator Claes Stiernsköld, Biby

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1653 - 1653 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan skänktes av riksrådets sonson Claes Stiernsköld

Gerhard Meyer (Klockgjutare)

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1665 - 1662 Ändring - ombyggnad
Benhuset vid sakristian byggdes om

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1670 - 1671 Nybyggnad - Gravkor
Ett gravkor byggdes söder om kyrkans kor, för amiral Claes Stiernsköld, Biby säteri

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1671 - 1671 Nybyggnad - Gravkor
Stiernskiöldska gravkoret
År 1680 - 1699 Fast inredning - orgel
Orgeln reparerades och byggdes om

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1682 - 1682 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkades, donerad av amiral Gustaf Adolf Sparre, Biby

Jöns bildhuggare . (Konstnär - Bildhuggare)

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1688 - 1688 Specifika inventarier - altartavla
En altartavla anskaffades

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1700 - 1750 Arkitekturbunden utsmyckning
Draperiet bakom predikstolen tillverkades

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1773 - 1773 Specifika inventarier - dopfunt
En silverdopskål skänktes av landshövding Henry Leijel, Biby

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1797 - 1797 Fast inredning - orgel
Orgeln skänktes till Lista kyrka. En ny orgel tillverkades, som placerades på en ny läktare i gravkoret. Ny orgelfasad tillverkades.

Per Schörlin (Orgelbyggare)

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1830 - 1830 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten ställdes på kyrkogården

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1833 - 1833 Specifika inventarier - altartavla
Ett förgyllt träkors anskaffades som altarprydnad

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1859 - 1861 Ändring - restaurering
Kyrkan renoverades. Ett nytt kor byggdes i öster, med underliggande gravkällare för Lars Gustaf Celsing, Biby. Kyrkan försågs med trappgavlar, sakristian gjordes om till en korsarm, genom att en valvbåge och ett nytt valv slogs. En ny sakristia byggdes vid korets norrsida. En ny uppgång till sakristian ordnades. Läktaren i väster byggdes

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1859 - 1861 Nybyggnad - Korparti
Ett nytt kor byggdes i öster med underliggare gravkällare för Lars Gustaf Celsing, Biby

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Fors kyrka, Sörmländska kyrkor 41 (Publikation)

År 1859 - 1861 Fast inredning - läktare
Läktaren i väster byggdes

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Fors kyrka, Sörmländska kyrkor 41 (Publikation)

År 1859 - 1859 Nybyggnad - Sakristia

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Fors kyrka, Sörmländska kyrkor 41 (Publikation)

År 1859 - 1859 Nybyggnad - Korparti

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1896 - 1896 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan renoverades invändigt. Kyrkan målades invändigt. Valvribbor och väggar målades. Altartavlan fick ny ram.

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1896 - 1896 Fast inredning - orgel
En ny orgel byggdes med nygotisk fasad. Den äldre orgelns fasad lades på vinden

Helgo Zettervall (Arkitekt)

Åkerman och Lund (Orgelbyggeri)

Kort historik över Gillberga kyrkas orglar från 1500-talet till nutid (Publikation)

År 1934 - 1934 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaurerades invändigt. Kalkmålningarna togs bort. Mellan vapenhuset och gravkoret sattes en värmekammare in, som ersatte långhusets järnkamin. Tre av gravkorets fyra fönster murades igen. Ett fat infogades i dopfunten. Orgelfasaden från 1797 placerades framför orgeln som en stum kuliss

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

Kort historik över Gillberga kyrkas orglar från 1500-talet till nutid (Publikation)

År 1934 - 1934 Specifika inventarier - dopfunt
Ett fat infogades i dopfunten
År 1934 - 1934 Fast inredning - orgel
Orgelfasaden från 1797 placerades framför orgeln som en stum kuliss
År 1935 - 1935 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan målades

Alf Munthe (Konstnär)

Gillberga kyrka, Sörmländska kyrkor 98 (Publikation)

År 1947 - 1947 Fast inredning - orgel
Orgeln tillbyggdes och ombyggdes. Fasaden från 1797 behölls, även nu som stum kuliss

A Magnusson, Göteborg (Orgelbyggare)

Kort historik över Gillberga kyrkas orglar från 1500-talet till nutid (Publikation)

År 1971 - 1971 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten utfördes på altartavlan, G. A. Sparres huvudbanér, Philip Stiernskiölds huvudbanér, Claes Stiernskiölds huvudbanér, fyra mindre anvapen, samt två stamträd ”Möderne och fäderne

Peter Tångeberg (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1975 - 1977 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ett nytt orgelverk bygges, anpassat till den gamla fasaden. Orgelverket bygges som den äldre Schiörlinorgeln

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Kort historik över Gillberga kyrkas orglar från 1500-talet till nutid (Publikation)

År 1977 - 1977 Ändring - tilläggsisolering
Valven värmeisolerades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1983 - 1983 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt textilskåp sattes in och ersatte det gamla

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1994 - 1994 Teknisk installation - värme
Byte av radiatorer och bänkvärmare utfördes

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2006 - 2006 Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Församlingen fick tillstånd att mögelsanera kyrkliga textiler

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2007 - 2008 Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Församlingen fick tillstånd att invändigt sätta upp handledare vid koret och norra korsarmen