Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESKILSTUNA DAHLIAN 4 - husnr 1A, SANKT PAULI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-367.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANKT PAULI KYRKA (akt.)

1977 - 1977

1978 - 1978

Södermanland
Eskilstuna
Södermanland
Eskilstuna
S:t Johannes församling
Strängnäs stift
Långbergsgatan 14

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

År 1977 - 1977 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Gustaf Lettström (Arkitekt)

År 1978 - 1978 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan uppfördes

Gustaf Lettström (Arkitekt)

Smedark (Arkitektkontor)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2002 - 2002 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkans interiör omgestaltades. Kyrkans planform i anslutning till sakristian förändrades. Ett arbetsrum skapades i kyrkans entréplan genom en planförändring.

AQ Arkitekter (Arkitektkontor)

Ingvar Lundström (Arkitekt)

Structor Eskilstuna (Entreprenör)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)