Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKÖPING SÄTTERSTA KYRKBY 5:1 - husnr 1, SÄTTERSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-1260.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÄTTERSTA KYRKA (akt.)

1100 - 1299

1100 - 1200

1250 - 1300

Södermanland
Nyköping
Södermanland
Sättersta
Tystbergabygdens församling
Strängnäs stift
Sättersta kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2010

1100-1200-tal:
En eller möjligen två generationer träkyrkor uppfördes under 1100-1200-talen på platsen för den nuvarande kyrkan. Möjligen uppfördes kyrkan ursprungligen som en stormannakyrka. Grunden till vad som tolkas som en syllförsedd träkyrka påträffades i samband med 2003 års arbeten i kyrkan.

1300-1500 tal:
Dagens stenkyrka uppfördes ca år 1300. Kor och långhus uppfördes i ett sammanhang. 1300-talskyrkan hade ett upphöjt högaltare och var försett med tegelgolv i koret. Möjligen uppfördes i samband med detta även den nuvarande sakristians föregångare. Stenkyrkan ersatte den tidigare träkyrkan, vilken hade en åtminstone de...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1299 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1200 Nybyggnad
En träkyrka, möjligen i funktionen stormannakyrka uppfördes

Sättersta kyrka. Antikvarisk kontroll och dokumentation från restaureringsarbete 2003 (Okänd)

År 1200 - 1250 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts.

Sättersta kyrka. Sörmländska kyrkor 73, 1975 (Publikation)

År 1250 - 1300 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes med nuvarande salsplan omfattande kor och långhus. Ett högaltare med altaret upphöjt på en platå tillhörde kyrkans ursprungliga inredning. Korgolvet var belagt med tegel. Möjligen övergår kyrkplatsen i samband med detta till att bli sockencentrum istället för gårdskyrka, vilket senast förlägger tidpunkten till 1310-talet.

Sättersta kyrka. Antikvarisk kontroll och dokumentation från restaureringsarbete 2003 (Okänd)

År 1300 - 1500 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian byggdes på korets norra sida.

Sättersta kyrka. Sörmländska kyrkor 73, 1975 (Publikation)

År 1400 - 1529 Nybyggnad - Korparti
År 1400 - 1499 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts.

Sättersta kyrka. Sörmländska kyrkor 73, 1975 (Publikation)

År 1450 - 1550 Valvslagning
Kyrkans tre valv slogs under sent 1400-tal-tidigt 1500-tal. Möjligen skedde detta i samband med att altarskåpet införskaffades. Enligt en inskription skall detta ha donerats till kyrkan av dåvarande kyrkoherde år 1501.

Sättersta kyrka. Antikvarisk kontroll och dokumentation från restaureringsarbete 2003 (Okänd)

År 1600 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Valven dekorationsmålades.

Sättersta kyrka. Sörmländska kyrkor 73, 1975 (Publikation)

År 1600 - 1685 Ändring - ombyggnad, takstol
Takryttaren uppfördes. Johan Peringskiölds ritning.
År 1600 - 1685 Ändring - ombyggnad, fönster
Två fönster på sydsidan och ett i östmuren togs upp.

Sättersta kyrka. Sörmländska kyrkor 73, 1975 (Publikation)

År 1725 - 1731 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkades. Invigdes 1733.

Jonas Lind (Konstnär - Bildhuggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1726 - 1731 Rivning
Den medeltida sakristian revs

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sättersta kyrka. Sörmländska kyrkor 73, 1975 (Publikation)

År 1726 - 1731 Nybyggnad - Sakristia
En ny sakristia byggdes på korets norra sida

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sättersta kyrka. Sörmländska kyrkor 73, 1975 (Publikation)

År 1730 - 1730 Arkitekturbunden utsmyckning
Eventuellt kalkades målningarna över.

Sättersta kyrka. Antikvarisk kontroll och dokumentation från restaureringsarbete 2003 (Okänd)

År 1731 - 1731 Nybyggnad - Sakristia
Eventuellt en ombyggnad av den medeltida sakristan
År 1732 - 1732 Fast inredning - altare
Altardisk var förfärdigad.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1738 - 1738 Ändring - ombyggnad, port
Västportalen togs upp och sydportalen sattes igen.

Hans Lindblom (Hantverkare)

Sättersta kyrka. Sörmländska kyrkor 73, 1975 (Publikation)

År 1750 - 1800 Rivning
Vapenhuset (timrat) framför sydportalen revs.

Sättersta kyrka. Sörmländska kyrkor 73, 1975 (Publikation)

År 1776 - 1776 Underhåll
Kyrkan reparerades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Sättersta kyrka. Sörmländska kyrkor 73, 1975 (Publikation)

Sättersta kyrka. Sörmländska kyrkor 73, 1945 (Publikation)

År 1776 - 1776 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett fönster togs upp i västra muren

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Sättersta kyrka. Sörmländska kyrkor 73, 1975 (Publikation)

Sättersta kyrka. Sörmländska kyrkor 73, 1945 (Publikation)

År 1776 - 1776 Fast inredning - läktare
Läktaren byggdes

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Sättersta kyrka. Sörmländska kyrkor 73, 1975 (Publikation)

Sättersta kyrka. Sörmländska kyrkor 73, 1945 (Publikation)

År 1788 - 1789 Ändring - ombyggnad, fönster
Sakristians fönster ommurades, efter ett inbrott. Gallren och de järnbeslagna fönsterluckorna förstärktes. Dörren tillverkades.

Sättersta kyrka. Sörmländska kyrkor 73, 1945 (Publikation)

År 1791 - 1792 Teknisk installation - värme
En spis murades i sakristian. Spisen revs någon gång under perioden 1944-2005.

Sättersta kyrka. Sörmländska kyrkor 73, 1975 (Publikation)

År 1807 - 1807 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna blåmålades och försågs med numrering.

1830-års inventering av Sättersta kyrka (Okänd)

År 1843 - 1843 Underhåll
Reparationer utfördes. Troligen tillkom pilastrarna i portalen i väster vid detta tillfälle.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sättersta kyrka. Sörmländska kyrkor 73, 1975 (Publikation)

År 1880 - 1890 Underhåll
Utvändig och invändig restaurering. Spåntaket byttes mot svartmålad plåt. Fönstren förstorades och fick nya fönsterbågar av gjutjärn, dekorerade med färgat glas i övre delen. Altarskåpet byttes mot en kopia av Thorvaldsens Kristusskulptur. Ny predikstol. Ny öppen bänkinredning. Ny orgel och orgelfasad, samt orgelläktare. Ny altarring. Kyrkan försågs med cementgolv, utom i bänkarna där det lades trägolv och innanför altarringen där det var trägolv. (Tidigare var det tegelgolv). Västportalen ändrades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Sättersta kyrka. Sörmländska kyrkor 73, 1975 (Publikation)

År 1923 - 1923 Ändring - ombyggnad, golv
Ett cementgolv i koret överlagrades med kalkstengolv, trägolvet byttes innanför altarringen. Trägolvet i sakristian behölls och reparerades.

Utdrag ur protokoll vid kyrkorådet den 11 juni 1923, ATA (Okänd)

År 1935 - 1935 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering. Ny öppen bänkinredning. Altarskåpet och predikstolen återfördes till kyrkan. Konservering av altarskåp och predikstol. Porten kopparbeslogs. Korfönstret murades igen. Runt fönster med glasmålning sattes in i dess övre del. Åtgärdande av fuktproblem i koret, bjälklaget isolerades från mark m h a kallasfalt. Trägolvet innanför altarringen byttes till nytt trägolv. Elektrisk uppvärmning installerades. Ny dopfunt i porfyr skaffades. Ny altarring tillverkades.

Alfred Nilsson (Konservator)

Knut Nordenskiöld (Arkitekt)

Yngve Lundström (Konstnär)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Sättersta kyrka. Sörmländska kyrkor 73, 1975 (Publikation)

Sättersta kyrka. Sörmländska kyrkor 73, 1945 (Publikation)

År 1935 - 1935 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren fick sitt nuvarande utseende, med nya pelare och ny barriär.

Carl Augus Gerle (Konstnär - Skulptör)

Sättersta kyrka. Sörmländska kyrkor 73, 1945 (Publikation)

År 1990 - 1990 Teknisk installation
Åskledare installerades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1999 - 1999 Underhåll - takomläggning
Takomläggning. Långhusets tak och sakristians byttes ut fullständigt, takryttaren renoverades. Nya stuprör. Ny plåt varmförzinkad stålplåt, förgrundad med polyesterbaserad grundfärg. Klipptes till format lika originalplåt. Falsning lika ursprunglig täckning. Plåten målades med linoljebaserad färg.
År 1999 - 1999 Underhåll - takomläggning
Takomläggning. Långhusets tak och sakristians byttes ut fullständigt, takryttaren renoverades. Nya stuprör. Ny plåt varmförzinkad stålplåt, förgrundad med polyesterbaserad grundfärg. Klipptes till format lika originalplåt. Falsning lika ursprunglig täckning. Plåten målades med linoljebaserad färg.

Nicopia AB, Nyköping (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2003 - 2004 Underhåll
Invändig och utvändig restaurering. Putslagningar och avfärgning av hela kyrkan, gravkapell och grindstolpar gjordes. Äldre KC-lagningar och lös puts togs bort. Putsades med kalkbruk och vitcement på bart gråstensmurverk. Solbänksplåtar på södra och norra långhusfasaden justerades, plåten behölls men klipptes ned. (Sakristians båda fönster och västgavelns fönster bevarades i originalutförande). Port och fönster målades utvändigt. Renovering forts. Ett invändigt schakt utefter norra, södra och östra korväggen lades med tvättad singel. Trägolvet från 1935 innanför altarringen byttes mot parkett, vilket det var ditlagt 1935. Äldre radiatorer i kor och sakristia togs bort och ersattes med nya. Målningarna i valvet togs fram.

Gabor Pasztor (Konservator)

GE Kent Fredriksson Fasad AB (Firma)

Margit Webjörn (Arkitekt)

Nicopia AB, Nyköping (Firma)

Närke-konservatorn (Firma)