Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKÖPING RUNTUNA KYRKA 1:1 - husnr 1, RUNTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3257-003.TIF (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RUNTUNA KYRKA (akt.)

1150 - 1199

1170 - 1199

Södermanland
Nyköping
Södermanland
Runtuna
Rönö församling
Strängnäs stift
Runtuna kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1150 - 1199 Nybyggnad
Kyrkan byggdes. Troligtvis bestod kyrkan av västtorn, långhus samt lägre och smalare kor, möjligen avslutat i öster av en halvrund absid.

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1998 (Publikation)

År 1170 - 1199 Nybyggnad
Långhus, kor och vapenhus
År 1170 - 1199 Nybyggnad - Vapenhus
Ursprungligen förmodligen uppfört som torn som senare rasat.
År 1170 - 1199 Nybyggnad - Korparti
Koret förlängt under 1200-talet.
År 1200 - 1319 Nybyggnad - Sakristia
År 1200 - 1299 Ändring - tillbyggnad
Koret förlängdes i östlig riktning

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1998 (Publikation)

År 1400 - 1450 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Väggmålningarna utfördes, tillskrivna den s k Unionsmästaren

Unionsmästaren . (Konstnär - Dekormålare)

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1998 (Publikation)

År 1450 - 1499 Valvslagning
Kormurarna förhöjdes och kyrkan valvslogs.

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1998 (Publikation)

År 1450 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus tillfogades framför långhusets sydportal.

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1998 (Publikation)

År 1500 - 1525 Fast inredning - altaruppsats
Altarskåpet tillverkades, ett nordtyskt arbete troligen tillverkat i Lübeck.

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1998 (Publikation)

År 1579 - 1579 Rivning
Eventuellt störtade tornet.

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1960 (Publikation)

År 1622 - 1622 Fast inredning - orgel, orgelverk
7 tjog orgelpipor uppgavs finnas från en nedmonterad orgel.

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1960 (Publikation)

År 1682 - 1682 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol inköptes.

Anders Larsson . (Hantverkare - Snickare)

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1998 (Publikation)

År 1693 - 1693 Fast inredning - orgel
Ny orgel i fem stämmor sattes upp på en liten läktare i koret, över altaret.

Olof Lax (Orgelbyggare)

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1998 (Publikation)

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1960 (Publikation)

År 1706 - 1706 Nybyggnad - Gravkor

Mårten Lindhielm (Byggherre)

År 1706 - 1706 Nybyggnad - Gravkor
Ett gravkor byggdes vid korets sydsida. Gravkoret kröntes med svängd huv, klädd med takspån. Gravkoret byggdes för landshövding Mårten Lindhielm på Lindö och hans familj. Porträtt och änglar sannolikt målade av konstnären Carl Gustaf Pilo eller av fadern O Pilo.

Carl Gustaf Pilo (Konstnär)

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1998 (Publikation)

År 1759 - 1762 Nybyggnad - Korsarm/ar
Korsarmar i söder och norr
År 1759 - 1762 Nybyggnad - Korsarm/ar
Korsarmar i norr och söder byggdes till

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1998 (Publikation)

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1960 (Publikation)

År 1759 - 1762 Ändring - ombyggnad, exteriör
Vapenhuset revs, sydportalen gjordes om till fönster och korportalen i söder murades igen. I dess inre öppning inreddes ett skåp.

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1998 (Publikation)

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1960 (Publikation)

År 1759 - 1762 Fast inredning - predikstol
Predikstolen flyttades till norra sidan. Gången från sakristian till predikstolen murades.

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1998 (Publikation)

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1960 (Publikation)

År 1759 - 1762 Ändring - ombyggnad, port
Nya ingångar utfördes med rusticerande omfattningar i västgaveln och södra korsarmen

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1998 (Publikation)

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1960 (Publikation)

År 1773 - 1774 Fast inredning - orgel
Ny orgel med åtta stämmor sattes upp på läktaren i väster. Orgelbyggare Westervik, Stockholm

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1998 (Publikation)

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1948 (Publikation)

År 1802 - 1802 Fast inredning - orgel
Orgeln utökades med tio stämmor. Orgelbyggare Lorin, Linköping

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1998 (Publikation)

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1948 (Publikation)

År 1839 - 1839 Ändring - ombyggnad
Gravkorets takhuv ersattes med ett sadeltak.

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1998 (Publikation)

År 1856 - 1856 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet flyttades till Lindhielmska gravkoret då ett förgyllt kors ställdes på altaret.

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1960 (Publikation)

År 1858 - 1858 Fast inredning - orgel
Ny orgel och orgelfasad skaffades. Den nya orgeln hade elva stämmor, med delvis användning av gamla stämmor.

C Lund (Okänd)

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1998 (Publikation)

År 1871 - 1871 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ny orgel med tio stämmor byggdes bakom befintlig orgelfasad.

E A Setterqvist & Son, Örebro (Orgelbyggeri)

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1998 (Publikation)

År 1889 - 1889 Ändring - ombyggnad, interiör
Triumfbågen vidgades uppåt., då väggmålningen förstördes. Nya öppna bänkar sattes in.

Stockholms läns museum (Arkiv)

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1998 (Publikation)

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1960 (Publikation)

År 1889 - 1889 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren som gick fram till korsarmarna kortades av och orgeln placerades i tornrummet.

Stockholms läns museum (Arkiv)

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1998 (Publikation)

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1960 (Publikation)

År 1925 - 1925 Konservatorsarbeten
Altarskåpet konserverades.

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1960 (Publikation)

År 1953 - 1953 Fast inredning - orgel
Ny orgel byggdes med 21 stämmor.

Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggare)

Stockholms läns museum (Arkiv)

År 1953 - 1953 Konservatorsarbeten
Konservering utfördes av predikstolen och takmålningarna i Lindhielmska gravkoret. 1600-talets färger togs fram, under vit- och guldmålning.

David Sundbaum (Konservator)

Stockholms läns museum (Arkiv)

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1960 (Publikation)

År 1954 - 1954 Ändring - restaurering
Renovering. Ursprunglig ingång i korets södra vägg återöppnades, där en ny träport med kopparbeklädd utsida sattes in. Även ett romanskt fönster togs upp ovanför korportalen. Fönsteröppningen i korets östvägg murades igen. Norra korsarmen delades av med en vägg. Norra halvan inreddes som gravkapell, södra delen som sidokapell. I södra korsarmen anordnades ett dopkapell. Lindhielmska gravkoret återfick sin ursprungliga utvändiga barockfärgsättning, i rött och grått. Fragment av väggmålningar från 1400 – talet, Yttersta domen, togs fram. Invändig tjock puts togs bort och ersattes med ny. Nytt fristående altare murades upp, befintligt altare av trä flyttades till norra korsarmen. Orgeln byggdes om till 21 stämmor, med bibehållande av i stort sett hela det gamla pipverket. Ny sluten bänkinredning sattes in efter äldre förlaga. Galler sattes upp mellan gravkoret och kyrkan. Ny värmeanläggning installerades. Målningar från 1300 –talet påträffades i sakristian.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1998 (Publikation)

Till hembygden 1954 (Publikation)

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1960 (Publikation)

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1948 (Publikation)

År 1956 - 1956 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt av kolmårdsmarmor tillverkades.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Runtuna kyrka. Sörmländska kyrkor 110, 1998 (Publikation)

År 1973 - 1973 Underhåll - exteriör
Yttre renovering. Fasader rengjordes, putslagades och avfärgades. Plåtdetaljer byttes ut. Gravkoret ströks med röd Serponit akrylfärg. Dränering utfördes.

Gunnar Redelius (Arkitekt)

Stockholms läns museum (Arkiv)

År 1984 - 1984 Specifika inventarier - textilskåp
Textilskåpet i sakristian byggdes om.

Stockholms läns museum (Arkiv)

År 1984 - 1984 Teknisk installation
Brottsförbyggande åtgärder genomfördes.

Stockholms läns museum (Arkiv)

År 1985 - 1985 Konservatorsarbeten
Skador upptäcktes på flera medeltida inventarier, som skyddsklistrades, bl a altarskåp och skulpturer.

Peter Tångeberg (Konservator)

Stockholms läns museum (Arkiv)

År 1987 - 1987 Konservatorsarbeten
Tillstånd för konservering av inventarier bl.a. altarskåp.

Stockholms läns museum (Arkiv)

År 1989 - 1990 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering. Väggar och valv rengjordes och ommålades med Ernströms färdigblandade kalkfärg, dock ej de dekorationsmålade ytorna. Även sakristians valv rengjordes, vilket församlingen inte hade fått tillstånd för. Nya elektriska installationer genomfördes, kablar och väggradiatorer togs bort och ersattes med nya oljefyllda radiatorer på ny placering. Även högtalare och mikrofon installerades. Äldre bänkvärmare fick nya anslutningar. Man konstaterade också fukt i murverket och under en del av kalkstensgolvet. Delar av södra och norra korsarmens golv bröts upp. Orgeln renoverades. Dräneringsarbeten utfördes.

Ljus och Kraft (Firma)

Margit Webjörn (Arkitekt)

Mårtenssons orgelbyggeri i Lund (Orgelbyggeri)

Skoogs Bygg och fasad (Firma)

Stockholms läns museum (Arkiv)

År 1992 - 1992 Ändring - restaurering, interiör
Utvändig renovering. Fasaderna kalkputsades med hydrauliskt kalkbruk och kalkavfärgades med kalkfärg våt. Tegeltaket lades om med återanvändning av hela pannor. Takplåtar byttes ut. Fasaderna avfärgades i gulockra kulör och de slätputsade listverken avfärgades vita. Gravkoret avfärgades i rött och grått, (benämns rosa i rapport). Gravkoret var tidigare målat med KC-färg med plastinblandning. Stigluckorna avfärgades och spåntaken tjärades. Vissa arbeten gjordes på klockstapeln. Åskledaranläggning utfördes på anläggningen. I bisättningsrummet, norra korsarmen, gjordes vissa interiöra arbeten. Täta färgskikt togs bort och ersattes med kalkfärg.

BPA Bygg AB (Firma)

Kyrktak AB (Firma)

Margit Webjörn (Arkitekt)

Stockholms läns museum (Arkiv)

År 1994 - 1994 Konservatorsarbeten
Altarskåpet konserverades och restaurerades. Skador hade uppkommit på nedre delen av korpus, vilket berodde på att ett elektriskt värmeelement var placerat bakom.

Peter Tångeberg (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)