Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKÖPING RIPSA KYRKA 1:1 - husnr 1, RIPSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-431.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RIPSA KYRKA (akt.)

1170 - 1199

1175 - 1200

Södermanland
Nyköping
Södermanland
Ripsa
Rönö församling
Strängnäs stift
Ripsa kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

År 1170 - 1199 Nybyggnad
Långhus
År 1175 - 1200 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes med ett långhus med smalare kor, troligen rakslutet. Kyrkan hade ingång i söder och antagligen fyra små fönster: ett i öster, ett i väster samt två i söder. Långhusets östra gavelröste byggdes av timmer.

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
Troligen byggdes en sakristia vid korets norra sida.

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1400 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster.
År 1450 - 1609 Ändring - ombyggnad
Korets södra och östra vägg revs och kyrkan utvidgades till en salkyrka. Korets norra mur behölls, inskjutande i kyrkorummet.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1584 - 1584 Underhåll - takomläggning
Nytt spån lades på takets norra sida, troligtvis efter en brand.

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

År 1607 - 1607 Ändring
Första trägolvet lades in i kyrkan.

Till hembygden 1916 (Publikation)

År 1609 - 1609 Nybyggnad - Torn
År 1609 - 1609 Nybyggnad - Torn
Ett torn uppfördes i väster

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

År 1609 - 1609 Valvslagning
Kyrkan valvslogs. Två av valven bekostades bönderna och två av valven bekostades av Nils Classon Bielkenstierna, på Edeby

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

År 1609 - 1609 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, exteriör
Även exteriören försågs med dekorationsmålningar i rött

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1946 (Publikation)

År 1609 - 1609 Arkitekturbunden utsmyckning - ristning, interiör
Valv och väggar pryddes med kalkmålningar

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1946 (Publikation)

År 1609 - 1609 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren på södra sidan förstorades

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1946 (Publikation)

År 1612 - 1612 Nybyggnad - Vapenhus
Ett vapenhus byggdes framför södra ingången.

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1946 (Publikation)

År 1613 - 1614 Underhåll - takomläggning
Taket och tornet fick nytt spåntak.

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

År 1618 - 1622 Nybyggnad - Korparti
Renovering. Nytt tresidigt kor tillbyggdes i öster, lika brett som långhuset. Nytt korvalv slogs. Det gamla korvalvet lämnades orört. Koret inrättades även som gravkor för Nils Bielkenstierna och hans maka Gunilla Gyllenstierna, Edeby. Ingången var från själva kyrkan, med en bred stentrappa ned till gravkammaren. Koret kröntes av en hög spira, med exteriöra målningar i likhet med kyrkan. Nytt stenaltare sattes in. I korets fönster insattes målade glasrutor med Gunilla Gyllenstiernas namn och vapen, och lika så en glasruta med Nils Belkenstiernas namn och vapen. Idag finns endast glasrutan med G.Gyllenstiernas namn och vapen kvar.

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1946 (Publikation)

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1973 (Publikation)

År 1620 - 1620 Fast inredning - läktare
En läktare uppfördes i väster.

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1946 (Publikation)

År 1622 - 1622 Nybyggnad - Korparti
Även inrättat som gravkor.

Nils Classon Bielkenstierna (Byggherre)

År 1625 - 1625 Fast inredning - predikstol
En ny predikstol skänktes av Anna Nilsdotter.

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1946 (Publikation)

År 1630 - 1660 Nybyggnad - Gravkor
Ett gravkor krönt med en hög spira uppfördes på södra sidan. Gravkoret försågs med utvändig målningsdekor. Uppfördes av landshövding Jakob Skytte, Edeby.

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

År 1640 - 1649 Nybyggnad - Gravkor

Jakob Skytte (Byggherre)

År 1689 - 1689 Fast inredning - predikstol
En ny predikstol sattes in, den befintliga skänktes till annexkyrkan Lid. Predikstolen kom från Vibyholms slottskyrka.

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

Till hembygden 1916 (Publikation)

År 1689 - 1689 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats. skänktes av Fru Maria Gyllenstierna på Edeby

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

Till hembygden 1916 (Publikation)

År 1706 - 1706 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen kompletterades med ett ramverk bestående av kolonner och ornament, urnor, en pelikan med ungar, keruber och förgyllda änglabilder, krönt med ett krucifix. Bekostades av Mauritz Posse, som var gift med Maria Gyllenstierna.

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

År 1717 - 1717 Specifika inventarier - kyrkklocka
Stora klockan omgöts.

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1946 (Publikation)

År 1754 - 1754 Specifika inventarier - kyrkklocka
Stora klockan omgöts.

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1946 (Publikation)

År 1755 - 1755 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv lades in i kyrkan, likaså i vapenhuset och nya trappsteg gjordes till tornet.

Till hembygden 1916 (Publikation)

År 1768 - 1768 Ändring - ombyggnad
Läktaren utvidgades mot öster med sluttande bänkar.

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1946 (Publikation)

År 1772 - 1772 Specifika inventarier - kyrkklocka
Stora klockan omgöts.

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1946 (Publikation)

År 1799 - 1799 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lilla klockan göts. Stora klockan omgöts.

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1946 (Publikation)

År 1828 - 1834 Rivning
Vapenhuset revs och ingången flyttades till tornets västfasad.

Till hembygden 1916 (Publikation)

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1946 (Publikation)

År 1828 - 1834 Ändring - restaurering
Predikstolen flyttades till norra sidan av långhuset. Fyra nya fönster togs upp, det mittersta korfönstret i öster, det norra och södra, samt fönstret vid predikstolen på norra väggen. Interiörens kalkmålningar överkalkades. Även en gravsten som var uppsatt i koret, tillhörande Christian Fredrik Frölich, död 1771 överkalkades. Altaruppsatsen ersattes med ett förgyllt träkors.

Till hembygden 1916 (Publikation)

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1946 (Publikation)

År 1840 - 1849 Fast inredning - orgel
Kyrkan fick sin första orgel i fyra stämmor.

Johan Samuel Strand (Orgelbyggare)

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

År 1843 - 1843 Fast inredning - altarring
Ny altarring skaffades.

Till hembygden 1916 (Publikation)

År 1862 - 1862 Fast inredning - orgel
Ny orgel i sju stämmor köptes in. Orgeln hade tidigare stått i Östra Vingåkers kyrka.

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

År 1892 - 1893 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig renovering. Det romanska korets norra vägg och långhusets östligaste valv – den medeltida kortravén – revs och ersattes av ett nytt valv samt en ny, tunnare mur mot sakristian. Triumfbågen höjdes. Invändig renovering forts. Ny mindre läktare byggdes. Valv och väggar renhackades, då målningar framkom, ”ornament och bandslingor” (i det ursprungliga koret och de två därintill liggande valven), men de var skadade och avskrapade. Interiören vitkalkades. Den murade spisen i sakristian togs bort och ersattes med en järnkamin. Den lilla källaren under sakristian murades igen. Nedgången till Skyttes gravkammare täcktes för, den bestod av en öppen trappa som ledde ned till gravvalvet. Ark A. Feldin (Tidigare meriterat sig vid domkyrkobygget i Uppsala) Ritningar E.V. Langlet Fönstren på södra sidan förstorades. Nya fönster, glasmålade, sattes in, tillverkade som provrutor för Uppsala domkyrka. Ny orgel köptes in, bekostad av P.E. Lindahl på Åboö. Predikstolen fick ny bemålning. Nya öppna bänkar sattes in. Kyrkans gravar grävdes om, dock inte E. Johanssons grav (med hustru). Gravstenen över Nils Bielkenstierna flyttades från koret till gravkoret. Nytt golv lades in.

A Feldin (Arkitekt)

E A Setterqvist & Son, Örebro (Orgelbyggeri)

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

Till hembygden 1916 (Publikation)

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1946 (Publikation)

År 1894 - 1894 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts om.

K. G. Bergholtz & Co (Klockgjuteri)

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

År 1912 - 1912 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts om.

K. G. Bergholtz & Co (Klockgjuteri)

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

År 1914 - 1914 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt av snidat trä skänktes av Erik och Anna von Eckermann, Edeby.

J A Söderberg, Linköping (Konstnär - Bildhuggare)

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

År 1933 - 1933 Specifika inventarier - dopfunt
Vid en gravgrävning hittades delar av en medeltida dopfunt (cuppa av sandsten)

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1973 (Publikation)

År 1934 - 1934 Ändring - tillbyggnad
En låg värmekammare (pannrum) tillbyggdes invid sakristians östra vägg.

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

År 1937 - 1937 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes om. Av en dansk orgelfirma

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1946 (Publikation)

År 1945 - 1945 Teknisk installation - el
Elektriskt ljus installerades på orgelläktaren.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1945 - 1947 Underhåll - exteriör
Renovering. Skadade spån på taket lagades. Södra tornväggen reparerades. I samband med detta upptäcktes att det på vinden till gravkoret på kyrkans sydsida fanns målningar i rödbrunt direkt på putsen. Vid södra tornväggen syntes blomsterrankor målat på en mager gråvit puts i gråblå och brunröda färger. Två synliga partier behölls. (Kan ses från orgelläktaren).

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1946 (Publikation)

År 1950 - 1950 Underhåll
Åtgärder gjordes på det Skytteska gravkoret. Bitarna till Jakob Skyttes gravsten skulle återföras från Spelviks kyrka till Ripsa kyrka.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad, exteriör
Utvändig restaurering. Delar av exteriörens kalkmålningar togs fram och spritputsen knackades ned. Man kunde konstatera att det fanns en ”underliggande gulaktig slätputs”, med i rött målade hörnkedjor på det år 1609 byggda tornet, långhusets sydvästra hörn, på det år 1622 uppförda koret, samt runt sakristians östra fönster, invid den medeltida fönsteröppningen och under södra takfallet. Kyrkans ursprungliga sydvägg syntes under putsen. Senaste putslagret var vit spritputs. Fasaderna kalkavfärgades i en rosa ton.

Åke Seberg (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1966 - 1966 Ändring - restaurering, interiör
Invändig renovering. Värmesystemet byggdes om. Man ersatte systemet med lågtrycksånga till ett varmvattensystem. Kalkstensgolv lades i långhusets bänkkvarter, eftersom trägolvet i bänkkvarteren var rötskadade. I samband med renoveringen framfördes önskemål om ett nytt altare, ny altarring och bekvämare bänkar.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1980 - 1980 Fast inredning - läktare
Orgelläktarens räcke höjdes.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1982 - 1982 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Taket tjärades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1984 - 1984 Teknisk installation
Brottsförebyggande åtgärder genomfördes.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1986 - 1986 Ändring - restaurering, interiör
Invändig renovering. Väggar och valv i kyrka, gravkor och sakristia vitkalkades (Serponit kalkfärg) och delar av inredningen målades om, bl a bänkinredningen, läktare, tak under läktare och altarring.

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

År 1986 - 1986 Fast inredning - altarring
Altarringens knäfall försågs med nytt knäfall.

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

År 1986 - 1986 Fast inredning - altare
Ett nytt altare sattes in.

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

År 1986 - 1986 Underhåll - golv
Korets golv var rötskadat och byttes ut.

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

År 1986 - 1986 Underhåll - interiör
Taket under läktaren var dåligt och byttes ut.

Ripsa kyrka. Sörmländska kyrkor 77, 1990 (Publikation)

År 1993 - 1993 Ändring - restaurering, exteriör
Renovering. Fasaderna och taket renoverades. Ytterligare dekorationsmålningar togs fram, såsom en gråmålad fönsteromfattning på Skytteska gravkorets västra vägg. Fasaderna lagades med kalkbruk, en del ytor med hydrauliskt kalkbruk. Fasaderna avfärgades ljust rosa med fabriksblandad kalkfärg (kalkfärg våt) i kulören bränd terra. En hörnkedja målades på sakristians nordvästra hörn, efter uppmätning av den ursprungliga målningen (som bevarades under). Fönstren renoverades och målades. Dörrar målades.

BPA Bygg AB (Firma)

Kyrktak AB (Firma)

Margit Webjörn (Arkitekt)

N P Ringström AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1993 - 1993 Underhåll - exteriör
Taken tjärades och korset och kulan på västtornet förgylldes. En skorsten revs. Dräneringsarbeten utfördes vid pannrummet.
År 1993 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändigt hängdes 16 begravningsvapen tillbaks i det södra gravkoret, vilka hade varit deponerade på Edeby sedan 1883, åtta från Gunilla Gyllenstiernas förfäder och åtta från Nils Bielkenstiernas förfäder.
År 2006 - 2006 Underhåll - interiör
Fukt upptäcktes under långhusets golv och i Skytteanska gravkoret. I gravkoret fanns hussvampsangrepp på väggar och kistor, vilka sanerades. Några barnkistor fick nya kistor, de tidigare var nytillverkade 1950. I gravkorets nordöstra hörn förlängdes stupröret. Dräneringen justerades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)