Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SORSELE KYRKAN 1 - husnr 1, SORSELE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1035-1-tif.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SORSELE KYRKA (akt.), SORSELE KYRKA (akt.)

1859 - 1860

1859 - 1860

Västerbotten
Sorsele
Lappland
Sorsele
Sorsele församling
Luleå stift
Strandvägen 41B

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2010

Kyrkans tidiga historia i Sorsele sammanfaller med kolonisationen av området, som inleddes med lappmarksplakatet 1673. Året efter kom den första komministern, Henrik Lyckselius, till Gillesnuole, som i huvudsak blev en samisk kyrkplats. Omkring 1677 flyttade Lyckselius permanent till Sorseleholmen och hans nybygge på prästbordet blev förmodligen början till dagens tätort Sorsele. Han byggde även en predikostuga, som ersattes av ett litet enkelt fyrkantigt kapell 1693 och av en något större men fortfarande mycket enkel kyrka 1744. Sorsele förblev kapellförsamling under Lycksele fram till 1821. Den gamla kyrkan var i dåligt skick och ...

Läs mer i eget fönster

År 1859 - 1860 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, och torn

Johan Petter Lundberg, Teg (Byggmästare)

Ludvig Hedin (Arkitekt)

År 1859 - 1860 Nybyggnad - Torn

Johan Petter Lundberg, Teg (Byggmästare)

Ludvig Hedin (Arkitekt)

År 1859 - 1860 Nybyggnad - Sakristia

Johan Petter Lundberg, Teg (Byggmästare)

Ludvig Hedin (Arkitekt)

År 1859 - 1860 Nybyggnad - Korparti

Johan Petter Lundberg, Teg (Byggmästare)

Ludvig Hedin (Arkitekt)

År 1859 - 1860 Nybyggnad
År 1929 - 1930 Ändring - ombyggnad, interiör
Vid restaureringen 1929–30 togs läktartrapporna i kyrkorummet bort och läktaren sänktes för att inte skymma fönstren. Samtidigt tillkom den nuvarande slutna bänkinredningen, som ersatte en äldre öppen bänkinredning.
År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad, trappa
Nya yttertrappor.
År 1954 - 1954 Teknisk installation - värme
Vid restaureringen 1954 ändrades upp¬värmningen från vedkaminer till direktverkande el.
År 1954 - 1954 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkan fick en ny (nuvarande) färgsättning efter förslag av konstnären Torsten Nordberg. Han utförde även glasmålningen med motivet Jesus välsignar barnen. Den monterades mitt på kyrkans norra långvägg, där en dopplats anordnades på den plats som tidigare inrymt en vedkamin. Kyrkan tilläggsisolerades, fick nya fönsterbågar och belysningen ökades genom montering av lampor i ljuskronorna och nya lampetter.
År 1987 - 1987 Specifika inventarier - tornur
Tornur på tornspiran.
År 1990 - 1990 Underhåll - port
Ny färgsättning av kyrkporten och fönsteromfattningarna.