Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKELLEFTEÅ STORKÅGE 24:8 - husnr 2, KÅGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kåge kyrka interiör mot kor.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KÅGE KYRKA (akt.), KÅGE KYRKA (akt.)

1924 - 1925

1926 - 1926

Västerbotten
Skellefteå
Västerbotten
Skellefteå socken
Kågedalens församling
Luleå stift
Prästgatan 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2011

Kyrkan uppfördes åren 1924-1925, efter ritningar av arkitekt Knut Nordenskjöld, Stockholm. Byggmästare var Knut Simon Lundberg, Kåge.

Kyrkans yttre har endast förändrats marginellt sedan byggnadstiden, bl.a. med om-målning och byte av takteglet. Men de nuvarande dörrarna och den framträdande hk-rampen från 1986 avviker från kyrkans karaktär och drar ändå i hög grad ner upplevelsen av autenticitet.

År 1924 - 1925 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes i nord-sydlig riktning av resvirke (stolpverksstomme) efter ritningar av arkitekt Knut Nordenskjöld, Stockholm. Byggmästare Knut Simon Lundberg, Kåge. Invigning skedde den 6 januari 1926. Arkitekturen omnämnd som en 1700-tals pastisch. Taktegel från Heby. Korfönster ritat av konstnären Yngve Lundström. Altarskåp målat av dekorationsmålaren Åke Ahnlund, Skellefteå med motivet ”Jesus i Getzemane med knäböjande änglar” på altarskåpets sidostycken. Övrig dekorativ utsmyckning av Ahnlund. Orgel av Elias Alm, Norsjö. Ljuskronor och övrig armatur tillverkad av Nils M. Lövgren, Ursviken. Uppvärmning med lågtrycksånga. Altarringen var delvis klädd med rödbrun plysch. Färgsättningen inne i kyrkan gick i blått med lite röd anstrykning.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, och torn

J B Grönlund (Byggmästare)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Nybyggnad - Torn

J B Grönlund (Byggmästare)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Nybyggnad - Sakristia

J B Grönlund (Byggmästare)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Nybyggnad - Korparti

J B Grönlund (Byggmästare)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1952 - 1952 Specifika inventarier - altarskåp
Nytt altarskåp av konstnären Torsten Nordberg. Det äldre altarskåpet från 1925 ersattes och placerades i tornkammaren.

Torsten Nordberg (Konstnär)

År 1956 - 1956 Specifika inventarier - tornur
Tornur från AB Westerstrand & söner, Töreboda.

Westerstrand & Söners Urfabrik, Töreboda (Urmakare)

År 1958 - 1958 Ändring
*Omläggning av golvet i kyrksalen, slipning samt behandling med härdlack. *Utökande av korgolvet med en meter. Trägolvet utbyttes mot ekparkett (utfört men ej godkänt av Byggnadsstyrelsen, som ville att breda golvplank skulle användas). En behandling av härdlack förespråkades. *Det främsta bänkparet skulle tas bort. Dessa planerades att insättas i bisättningsrummet.
År 1966 - 1967 Ändring - ombyggnad, interiör
*Ny inredning i vapenhuset (ark. Georg Rudner, Stockholm). *Nytt värmesystem. *Varmboning av vapenhuset och uppvärmning med elvärme. Glasat vindfång. Borttagande av västra läktartrappan. Inredande av toaletter och uppsättande av kapphyllor. *Brudkammare inredd. (Utvidgning av orgelläktaren planerades, ej utfört). *Ny orgel och orgelfasad (Gustaf Grönlund, Gammelstad, den tillkom möjligen först 1970). Den gamla orgeln från 1925 var i dåligt skick. *Kapprum i nedre tornrummet. Nya vindfångsdörrar planerades. *Ljudanläggningen kompletterad.

Georg Rudner (Arkitekt)

Gustaf Grönlund (Orgelbyggare)

År 1966 - 1967 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ca 19961997 Utvändig ommålning med akrylatfärg (utan tillstånd).
År 1986 - 1986 Ändring - restaurering
Restaurering. Thurfjells arkitektkontor, Luleå. *Taktäckningen av enkupigt tegel, ersatt med nytt enkupigt lertegel. *Automatisk klockringning. *Rivning av en mellanvägg mellan vapenhus och kyrkorum. Ett glasat dörrparti förespråkades även. *Omläggning av vapenhusets golv samt inredande av hk-toalett. *Borttagande av de två bakre bänkraderna samt långbänken på östra långsidan. *Inredande av toalett i sakristian samt tillbyggnad av denna för förråd och städutrymmen. *Restaurering av fönster och dörrar. *Väggarna i kyrkorummet ommålades, rollades med akrylatfärg. *Tilläggsisolering av ytterväggarna (Länsmuseet förespråkade sprutisolering med lös mineralull). *VVS och elarbeten. *Textilförvaringsskåp. *Handikappramp vid östra sidoentrén. *Handikappanpassning av kyrktomten. (*Ombyggnad av prästgården).

Thurfjells arkitektbyrå (Arkitektkontor)