Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LYCKSELE BJÖRKSELE 4:1 - husnr 1, BJÖRKSELE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Björkselekyrka interiör mot kor.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BJÖRKSELE KYRKA (akt.), BJÖRKSELE KYRKA (akt.)

1929 - 1930

1930 - 1930

Västerbotten
Lycksele
Lappland
Lycksele
Lycksele församling
Luleå stift
Kyrkvägen 32

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2010

Kyrkan uppfördes 19291930, efter ritningar av Edvard Lundquist, som var länsarkitekt i Västerbotten och Västernorrland. Byggnaden präglas av en återhållsam 1920-tals-klassicism.

År 1929 - 1930 Nybyggnad
Kyrkan uppförd i fackverkskonstruktion efter ritningar av länsarkitekten i Västernorrland och Västerbotten Edvard Lundquist, Härnösand från 1927. Byggmästare Hugo Fällman.

Edvard Lundkvist (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn

Edvard Lundqvist (Arkitekt)

Fällman (Byggmästare)

År 1930 - 1930 Nybyggnad - Korparti

Edvard Lundqvist (Arkitekt)

Fällman (Byggmästare)

År 1930 - 1930 Nybyggnad - Torn

Edvard Lundqvist (Arkitekt)

Fällman (Byggmästare)

År 1939 - 1939 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk. Orgelfasaden ritad av länsarkitekt K. Sörenssen, Umeå. Bälg-och fläktrum anordnat i tornbyggnaden. *Utbyggnad av läktaren. Två järnbalkar inlagda i bjälklaget. Undersidan inklädd i hård masonit (Länsarkitekt K. Sörenssen, Umeå).

K Sörensen (Arkitekt)

År 1940 - 1940 Teknisk installation - el
Elektrisk belysningsarmatur i kyrkan. Ritningsförslag av länsarkitekt K. Sörenssen, Umeå. *Indirekt belysning planerades. En ljusramp skulle installeras bakom koröppningens omfattning. Ljuspunkter mitt i varje kassettfält i sidoskeppen. Avskärmad läsbelysning på predikstolen, altaret och på orgelns spelbord. I övriga utrymmen skulle takbelysning anordnas. Två ytterarmaturer vid entrén samt en armatur över sakristians entré. Utvändig fasadbelysning föreslogs även.

K Sörensen (Arkitekt)

År 1954 - 1954 Arkitekturbunden utsmyckning
Förslag till glasmålning i korfönstret utarbetat av konstnären Gunnar Torhamn, godkänt av Byggnadsstyrelsen.

Gunnar Torhamn (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1986 - 1986 Fast inredning - altare
Anordnande av dopaltare, där en äldre doppall fungerar som del i arrangemanget. Ett löst credensbord till altaret, även aktuellt.
År 2001 - 2001 Konservatorsarbeten
Ommålning och omförgyllning i koret av målarmästare Erik Lindberg.

Erik Lindberg (Hantverkare - Målare)