Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄNNÄS VÄNNÄS 35:1 - husnr 3, VÄNNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vännäsby kyrka mot altare.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄNNÄSBY KYRKA (akt.), VÄNNÄS KYRKA (akt.)

1817 - 1826

1817 - 1825

Västerbotten
Vännäs
Västerbotten
Vännäs
Vännäs församling
Luleå stift
Umevägen 211

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2011

Kyrkan är uppförd i nyklassicistisk stil åren 1817 - 1825. Enligt uppgifter från 1832 användes samma ritningar som till den första kyrkan i Sävar, vilken ritades av Över-intendentsämbetets konduktör Axel Almfeldt efter ett förslag av bruksinspektorn Johan Wincent i Sävar. Till skillnad från Sävars kyrka byggdes dock inget västtorn, men 1843 tillkom istället den fristående klockstapeln.

År 1817 - 1826 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia

Axel Almfelt (Arkitekt)

Erik Jonsson, Vännäs (Byggmästare)

Johan Wincent (Byggmästare)

År 1817 - 1826 Nybyggnad - Sakristia

Axel Almfelt (Arkitekt)

Erik Jonsson, Vännäs (Byggmästare)

Johan Wincent (Byggmästare)

År 1817 - 1826 Nybyggnad - Korparti

Axel Almfelt (Arkitekt)

Erik Jonsson, Vännäs (Byggmästare)

Johan Wincent (Byggmästare)

År 1817 - 1825 Nybyggnad
Vännäs kyrka är uppförd av trä år 1825. Den är ritad av bruksinspektor Johan Vincent, Sävar, och blev aldrig anmäld för godkännande av Överintendentsämbetet. Enligt uppgift från 1832, uppfördes kyrkan enligt samma ritningar som till Sävar (gamla) kyrka. Inget torn uppfördes emellertid. Byggmästare var bonden Erik Jonsson och Hans Fredriksson. Predikstol med ljudtak utförd till kyrkans invigning, av snickaren Mattias Edström från Nysätra. Ursprunglig altarprydnad bestod av ett kors med svepduk framför fönstret, flankerat av dubbla kolonner med rakt överstycke. Kyrkan är orienterad i väst-östlig riktning med sakristia i norr.
År 1849 - 1849 Specifika inventarier - altartavla
Anskaffande av altartavla målad av historiemålaren Carl Johan Sjöstrand 1833, föreställande ”De vise männens hyllning till Maria”.

Carl Johan Sjöstrand (Konstnär)

År 1863 - 1864 Fast inredning - orgel
Första orgeln inköptes, byggd av Johan Gustaf Ek, Torp, Medelpad.

Johan Gustaf Ek (Orgelbyggare)

År 1889 - 1889 Nybyggnad - Vapenhus
År 1889 - 1889 Nybyggnad - Vapenhus
*Tillbyggt vapenhus i söder med platt tak och balustrad. *Ny utvändig och invändig panel.
År 1920 - 1920 Ändring - restaurering
Restaurering av arkitekt Fredrik Falkenberg, Stockholm. *Nytt spåntak *Vapenhuset i söder ombyggt med sadeltak och spetsigt gavelröste. *Sidoposter och fronton över västra ingången togs bort. *Östra fönstret igensätts. *Kyrkorummets väggar reveterades och kalkades samt delar marmorerades. Två kaloriferer insattes för uppvärmning. *Altaruppsättning med trekvartskolonner, ritad av Falkenberg.

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1924 - 1924 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk insätts bakom gamla orgelfasaden. E A: Zetterkvist och son, Örebro.

Zetterkvist och son (Orgelbyggare)

År 1936 - 1936 Ändring
*Installation av elektrisk belysning och värme. Radiatorer innanför altarringen. *Tvättning och uppkalkning av väggar så att de återställs till samma skick som 1920. Ljuskronor putsas och stryks med metallfernissa
År 1944 - 1944 Ändring
Ändringsarbeten i sakristian. *Anordnande av ingång utifrån till sakristian. Eldstad tas bort. Omläggning av golv, nya dörrar av furu enligt befintliga dörrar. Nya fönster med kopplade bågar görs med samma utseende och storlek som de gamla. Nya väggar med stomme av 1,5 tums spontad plank, papp, spräckpanel och rörning samt putsning. Gamla väggar och tak var putsade, förstärkning och lagning med trådduk. Invändig målning med matt oljefärg. Ytterbro av grovhuggen granit och två tums tjärad furuplank. Målningen kompletterades utvändigt.
År 1950 - 1959 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten tillkom.
År 1966 - 1966 Ändring - ombyggnad
*Ombyggnad under läktarna. Reviderat förslag till skärmvägg framtaget av arkitekt George Rudner. *Järnförstärkning av takstolarna. Nordsidan av yttertaket behålls medan södra sidan fick två tredjedelar nytt spåntak. *Kortning av kyrkorummet med inbyggnad under läktaren. Kapprum med stengolv och värmeslingor. Brudkammare med heltäckningsmatta. Klart glas ej iriserat. *Återställande av ursprunglig panel (reveteringen från 1920 togs bort) *Höjning av korgolvet. De befintliga nummertavlor ansågs störande. *Sänkning av predikstolen. *Nya bänkar med fyllning ända ned till golvet och rätvinkliga former. Borttagande av kaloriferianläggning. *Ändrad belysning. *Framtagning av altarets bild: Boken med de sju inseglen och draperimålning vid predikstolen. Konservator Albert Eriksson. Konsthantverkare Rudolf Oscarsson, Gräsmyr, konserverade ljuskronan från Strömbäck. Fogarna i väggen ”petades fram”, vägglister nygjordes och grönådrade lik den gamla färgen. Golvet göts och belades med furu. *Nya läderklädda bänkar från ortens läderfabrik. En sektor av altarringen gjordes med knäfallskuddar. *Ny orgel från Grönlunds, Gammelstad.

Albert Eriksson (Konservator)

Georg Rudner (Arkitekt)

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Rudolf Oscarsson (Konservator)

År 1968 - 1968 Konservatorsarbeten
*Konservering av draperimålning, predikstol, altaruppställning och altarbord. *Temperamålning, lasering i två färger av kyrkorummets nya bänkar. *Stänkmålning i vapenhuset. *Lasering av väggar i brudrum och kapprum. Konservator Albert Eriksson.

Albert Eriksson (Konservator)

År 1995 - 1995 Konservatorsarbeten
Konserveringsåtgärder på altaruppsats och predikstol. Förslag till åtgärder lämnade av konservator Per Matsson.

Per Mattson (Konservator)