Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UMEÅ HÖRNEÅ 70:1 - husnr 1, HÖRNEFORS BRUKSKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÖRNEFORS BRUKSKYRKA (akt.)

1796 - 1796

Västerbotten
Umeå
Västerbotten
Hörnefors
Hörnefors församling
Luleå stift
Sundelinsvägen 64

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Brukskyrkan av timmer från ca 1800 har byggts till i etapper, senast vid 1800-talets slut. Fasaderna har gulvitmålad liggande panel från 1800-talets slut. Såväl det valmade sadeltaket som den lanterninförsedda tornspiran är spånklädda. Den enkla interiören har predikstol, altare och bänkinredning från 1800-talets början.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2

År 1796 - 1796 Nybyggnad