Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅRJÄNG FORSBYN 1:6 - husnr 2, SILLERUDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 198:7

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SILLERUDS KYRKA (akt.)

1887 - 1888

1887 - 1888

Värmland
Årjäng
Värmland
Sillerud
Silleruds församling
Karlstads stift
Sockenstugan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Oktogonal

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Komplettering vid inventering 2002:
År 1881 gjordes ritningar till en ny kyrka i Sillerud av arkitekten Emil Viktor Langlet. Till byggmästare anlitades L Forsberg, och kyrkan invigdes den 4 november 1888. Langlets uppfattning var att endast i en centralkyrka kunde man till fullo följa en gudstjänst. Silleruds kyrka gavs en åttkantig form med kraftigt centraltorn flankerat av fyra mindre. Exteriört utformades kyrkan i blandstil med framför allt nyromanska detaljer. En kyrkorgel installerades 1901. Den var tillverkad av Thorsell och Ericsson och hade 10 stämmor.

Från 1933 finns förslag på elektrisk värmeanläggning till kyrkan, det ä...

Läs mer i eget fönster

År 1887 - 1888 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, centraltorn och sidotorn

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

År 1887 - 1888 Nybyggnad
År 1887 - 1888 Nybyggnad - Sakristia

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

År 1887 - 1888 Nybyggnad - Korparti

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

År 1887 - 1888 Nybyggnad - Torn

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

År 1888 - 1888 Fast inredning - läktare
I samband med uppförandet av kyrkan överfördes målningar från den gamla kyrkan, 1750 ca. Dessa placerades på två läktarbarriärer.

Erik Jonaeus (Konstnär - Dekormålare)

År 1901 - 1901 Fast inredning - orgel
Enligt uppgift installerades orgeln av "Thorsell och Ericsson".

Kaspar Thorsell, Göteborg (Orgelbyggare)

År 1956 - 1958 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Predikstolen flytades från väggen ovanför sakristian till en fristående placering. Ny trappa och ljudtak tillkom.

Ragnar Hjorth (Arkitekt)

År 1956 - 1958 Fast inredning - orgel
Orgeln flyttades från väggen vid koret till läktaren mitt bak och utökades samtidigt från 14 till 20 stämmor.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1956 - 1956 Konservatorsarbeten
Vissa av de äldre inventarierna konserverades.

Gunnar Schiller, Stockholm (Konservator)

År 1956 - 1958 Ändring - ombyggnad, interiör
Interiören omgestaltades då bland annat orgelläktaren vid koret togs bort, bänkarnas placering ändrades och ljusinsläpp i taket sattes igen. Sakristian byggdes om då bland annat den invändiga trappan till predikstolen togs bort

Ragnar Hjorth (Arkitekt)

År 1965 - 1980 Ändring - ombyggnad, interiör
Interiören uppledes mer brett än långt efter 1950-talets renovering. Under de två mindre läktarna ordnades därför textilförvaring och ett utrymme för den gamla dopfunten mm.
År 1980 - 1980 Underhåll - omputsning
Fasaden renoverades.
År 1993 - 1993 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Taket målades om.
År 2002 - 2003 Ändring - ombyggnad, trappa
Trappan mot söder gjordes handikappanpassad. Detta skedde genom att en ny trappa byggdes ovanpå den gamla och en hiss monterades.
År 2009 - 2010 Ändring
Byte av stuprör.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2011 - 2012 Underhåll
Utredning med anledning av fuktskador.
År 2012 - 2012 Underhåll - takomläggning
Renovering plåttak, samt skadat trä i takkonstruktionen. KUBJO Byggkonsult AB.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Gupex plåtslageri (Hantverkare)

Sandå Sverige AB (Hantverkare)

År 2014 - 2014 Underhåll - exteriör
Utvändig restaurering, bl.a. rengöring och rostskyddsbehandling av räcken, gjutjärnsfönster har rengjorts och rostskyddsbehandlats samt blästring av fasaden.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Mellansvenska Fasad AB (Entreprenör)