Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅRJÄNG BLOMSKOGS PRÄSTGÅRD 1:4 - husnr 1, BLOMSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 216:2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BLOMSKOGS KYRKA (akt.)

1929 - 1929

1929 - 1929

Värmland
Årjäng
Värmland
Blomskog
Blomskogs församling
Karlstads stift
Blomskogs

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2002:
Från Blomskogs första kyrka finns en väggplanka och en drakslingeornerad portalomfattning bevarade. Detta visar att den första kyrkan i Blomskog troligen var en stavkyrka som kan dateras till 1100-talet. Den låg troligtvis på samma plats vid Blomskogstjärnets östra strand som timmerkyrkan som uppfördes under 1600-talet. Denna kyrka utökades flera gånger och hade formen av en korskyrka då den brann ned till grunden den 24 mars 1923. Branden började sedan en gnista från en kamin antänt spåntaket.
Under flera år diskuterades placeringen av, och materialvalet till den nya kyrkan. Arkitekten Bror Alm...

Läs mer i eget fönster

År 1929 - 1929 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Fast inredning - altaruppsats

Olle Hjortzberg (Konstnär)

År 1929 - 1929 Nybyggnad
År 1929 - 1929 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning i korets södra fönster.

Olle Hjortzberg (Konstnär)

År 1929 - 1929 Fast inredning - orgel
Orgel tillverkad av H Nordfors & co.

H. Nordfors & Co (Orgelbyggeri)

År 1929 - 1929 Fast inredning - orgel, orgelfasad
År 1929 - 1929 Nybyggnad - Torn

Bror Almqvist (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Nybyggnad - Sakristia

Bror Almqvist (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Nybyggnad - Korparti

Bror Almqvist (Arkitekt)

År 1954 - 1954 Ändring - ombyggnad
Det gamla pannrummet under sakristian inreddes till bårhus.
År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig ommålning gällande såväl väggar som inredning. Enligt programmet: De putsade väggarna som hade tidigare målats med något slag av emulsionsfärg. Den befintliga färgen skulle borstas ner och väggen målas med en patenering därpå en ny emulsionsfärg utan inblandning av plastmaterial och med hög fuktgenomsläpplighet. Tak av träpanel i kyrkorum tvättas och strykes en gång med laserande oljefärg. All inredning, bänkar, läktarbarriär, orgelfasad, altarring, predikstol om målas med linoljefärg. Fönster och dörrar målas med linoljefärg. Ny klädsel till altarringens knäfall. Trägolv i bänkkvarteren slipas och behandlas med golvlack. Vapenhus: toalett oanordnas i vapenhuset i utrymmet under trappan till den ovanförvarande tornkammaren. Väggar kläs med gipsskivor och golv med plastmattor. Färgsättningen ändras så att den myckna marmoreringen tas bort och ersätts med ljusare färg i samma kulör. Den väggdekor som finns ovan predikstol och psalmnummertavla bibehålles. Kyrkorummets och korets väggar målas i en gul-vit-grå färgton lika den befintliga, men i en betydligt ljusare nyans och utan marmoreringar på pilastrar och på väggarnas nedre del. Ture Jangvik vid K-konsult har utfört handlingarna.
År 1981 - 1981 Fast inredning - glasmålning
Fönster vid dopfunten på södra långhusväggen. Tillverkat av konstnären Eric Elfwén, Västervik.
År 1997 - 1997 Teknisk installation - värme
Byte av bänkvärmesystem.
År 1997 - 1997 Underhåll - exteriör
Renoveringen var föranledd av flagning på kyrkans fasader. Bortbilning av tidigare utförda cementlagningar på torn och långhus. Avfärgningar med kalkfärg våt på långhus och med KC-bruk och KC-färg på torn. Fönster, portar och tornluckor samt listverk målades med linoljefärg.
År 2000 - 2003 Ritning godkänd / bygglov
År 2001 - 2001 Specifika inventarier - textilskåp
Ett textilskåp placerades på västläktaren.
År 2001 - 2001 Underhåll - interiör
Rengöring av väggar och vissa snickerier.

Urban Ullenius (Konservator)

År 2001 - 2001 Ändring
Bänkar längsta fram mot koret togs bort.
År 2004 - 2004 Underhåll - interiör
Putslagning och ommålning av putsfasader i vapenhus och tornrum. Ommålning snickerier vapenhus och tornrum.
År 2010 - 2011 Teknisk installation - värme
Installation av luftvärmepump. Installation av styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

År 2012 - 2013 Underhåll - fönster
Målning av fönster.
År 2013 - 2013 Ändring - ombyggnad, interiör
Montering av räcke vid kortrappa samt byte av tyg på altarringens knäfall och altarets knäpall.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Kany mekaniska verkstad (Hantverkare)

Walls möbelverkstad och tapetseri AB (Hantverkare)

År 2014 - 2014 Fast inredning - altarring
Vårdåtgärder på altarring och knäpall. Omklädsel.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Walls möbelverkstad och tapetseri AB (Hantverkare)