Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TORSBY VITSAND 1:87 - husnr 1, VITSANDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

479.0009

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VITSANDS KYRKA (akt.)

1822 - 1823

1822 - 1823

Värmland
Torsby
Värmland
Vitsand
Vitsands församling
Karlstads stift
Vitsand 19

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2004: Den nuvarande kyrkan invigdes i november 1823 av prosten i Fryksände; C J Altahr. Byggnadsarbetet hade utförts av byggmästare Husberg. Kyrkobyggnaden var dock inte färdig, bland annat saknade den omålade byggnaden torn. Tornet uppfördes 1824 av "tornbyggmästaren" och det invändiga taket välvdes två år senare och förågs med taklister.

Kyrkobyggnaden kläddes med panel 1833 och den rödfärgades 1840. Takfoten målades vit. Invändigt kläddes väggarna med papp och målades vita. Bänkarna var brunmålade och försedda med dörrar.

Den fösta orgeln inskaffades 1859 och för detta uppfördes också orgelläktar...

Läs mer i eget fönster

År 1822 - 1823 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn och korsarmar. Vapenhus, sakristia och bisättningsrum i korsarmarna.
År 1822 - 1823 Nybyggnad - Torn
År 1822 - 1823 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia bakom altaret sedan ombyggnad 1937-38
År 1822 - 1823 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus förlagt i södra korsarmen vid ombyggnad 1937-38

-38 (Arkiv)

År 1822 - 1823 Nybyggnad - Korparti
År 1822 - 1823 Nybyggnad - Korsarm/ar
Vid ombyggnaden 1937-38 tillkom ett bisättningsrum i norra korsarmen och vapenhus i den södra
År 1822 - 1823 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1833 - 1833 Ändring - ombyggnad, exteriör
Kyrkan panelkläddes.
År 1840 - 1840 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasaden målades med röd slamfärg.
År 1859 - 1859 Fast inredning - läktare
En läktare uppfördes i väster.
År 1859 - 1859 Fast inredning - orgel
År 1899 - 1899 Ändring - ombyggnad, yttertak
Yttertaket lade med skiffer och fasaden målades vit.
År 1899 - 1899 Underhåll - interiör
Väggarna brädfodrades och målades med oljefärg. Även en del fasta inventarier målades vita.
År 1937 - 1938 Fast inredning - altaruppsats
Altartavla av Olle Hjortzberg uppsattes. Den heter Jesus talar.

Olle Hjortzberg (Konstnär)

År 1937 - 1938 Ändring - ombyggnad, interiör
"Herrskapsläktaren" ovanför altaret togs bort och ersattes av en vägg med en nisch vari altaruppsatesn insattes. Bakom den nya altarväggen placerades en sakristia. Del av korsarmarna avstängdes från kyrkorummet och där inrättads istället ett mindre kyrkorum respektive ett bårhus. Nya bänkar ersatte de gamla slutna bänkkvarteren. Nya trappor till läktaren ersatte de tidigare trapporna som gått från kyrkorummets respektive långsidor.

Bror Almqvist (Arkitekt)

År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad, interiör
Det tidigre bårhuset ändrades till ett bisättningsrum med altare och två kylceller. Samtidigt byttes altaret i kyrkorummet och en ny altarrundel inskaffades. Fönstren försågs med innanrutor med blyinfattat antikglas och korfönstren försågs med patinerat antikglas i blyinfattning.
År 1963 - 1963 Teknisk installation - värme
Ny värmepanna insattes.
År 1970 - 1979 Ändring - ombyggnad, interiör
Ett kök monterades i norra korsarmen, dvs i det fd bisättningsrummet.
År 2002 - 2002 Underhåll - takomläggning
Köket i norra korsarmen renoverades.
År 2002 - 2002 Underhåll - takomläggning
Lanterninen och dess koppartak lades om.
År 2006 - 2006 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Omläggning av yttertrappa.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2006 - 2006 Teknisk installation - värme
Installation bergvärme.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2006 - 2006 Konservatorsarbeten
Konservering vit mässhake.

Handarbetets Vänner Licium (Konservator)

År 2008 - 2009 Konservatorsarbeten
Konservering vitt antependium.

Handarbetets Vänner Licium (Konservator)

År 2008 - 2008 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig renovering och byggnation av tillgänglighetsramp. Innefattade bl a uppsättning av pärlspontpanel i kyrkorum, kläd- och brudkammare under läktare, ommålning tak och golv samt restaurering fönster.

Sunne Byggnads AB (Entreprenör)

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2012 - 2013 Ändring - ombyggnad, interiör
Återinsättning av innerdörrar, ombyggnad av ambo och tillverkning av ny psalmboksvagn.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

År 2012 - 2013 Ändring - restaurering
Utvändig ommålning av fasad, fönster och dörrar. Rötskador på panel har åtgärdats. Nya lanterninfönster har tillverkats och spruckna rutor har bytts ut. I samband med arbetet gjordes även en akut skiffertakslagning och rötskador på takstol och underlagstak åtgärdades.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

J. Lindéns Bygg och Skiffertaksteknik AB (Hantverkare)

Karl Nilssons Måleri AB (Hantverkare)

Lerans Snickerifabrik (Hantverkare)

Lysviks snickerifabrik AB (Hantverkare)

År 2014 - 2014 Teknisk installation
Installation styr- och reglersystem.
År 2014 - 2014 Underhåll - takomläggning
Skiffertaksomläggning.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Takskifferspecialisten AB (Entreprenör)