Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TORSBY SÖDRA STÖLLET 1:15 - husnr 1, NORRA NY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 497.12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRA NY KYRKA (akt.)

1763 - 1764

1763 - 1764

Värmland
Torsby
Värmland
Norra Ny
Övre Älvdals församling
Karlstads stift
Södra Stöllet 12

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2004:
Den nuvarande kyrkan i Norra Ny är inte socknens första. Från bedömning av bevarade, äldre inventarier - en dopfunt och några träskulpturer - bör en kyrka funnits redan under 1200-talet.
Pilgrimsvägen till Sant Olofs grav i Trondheim passerade genom socknen, troligtvis fanns ett kapell för dem. Traditionen berättar att socknens äldsta kyrka legat på Munkebols ägor vid Krusmon strax söder om Ambjörby. Uppgifterna om denna kyrka är sparsamma. En utgrävning av de bevarade resterna av kyrkans grundvalar företogs år 1945 under ledning av landsantikvarien Helge Kjellin. Man fann då att kyrkan utgjorts ...

Läs mer i eget fönster

År 1763 - 1764 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, vapenhus och torn. Byggmäsatre var Olof Håkansson från Snöre i Ekshärad. Snickerierna utfördes av Lars Larsson i Ruskåsen.

O Håkansson (Byggmästare)

År 1763 - 1764 Nybyggnad - Torn

O Håkansson (Byggmästare)

År 1763 - 1764 Nybyggnad - Sakristia

O Håkansson (Byggmästare)

År 1763 - 1764 Nybyggnad - Vapenhus

O Håkansson (Byggmästare)

År 1763 - 1764 Nybyggnad - Korparti

O Håkansson (Byggmästare)

År 1763 - 1764 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1764 - 1764 Invigning
Kyrkans invigning ägde rum Mikaelidagen den 29 september 1764 och förrättades av prosten Bengt Piscator i Ekshärad.
År 1764 - 1764 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillkommer. Torde vara ett arbete av snickaren Mattias Beckman.
År 1767 - 1767 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats av okänd upphovsman. I räkenskaper upptas bildhuggare Löfman. Påminner om Isac Schullströms arbeten. Ursprungligen avsedd för Dalby kyrka.
År 1772 - 1772 Underhåll - fönster
Lagning av kyrkfönstren.
År 1775 - 1775 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Rödfärgsmålning.
År 1781 - 1781 Underhåll
Trapporna till vinden renoverades.
År 1796 - 1796 Ändring - ombyggnad, port
Kyrkportar byggdes av Lars Ersson, Otebol.
År 1805 - 1806 Ändring
Arbeten med tornet. Kyrkan hade från början en reslig tornspira av renässanstyp, men denna nedtogs 1806 och ersattes med en lägre, krönt av en lanternin av gustaviansk typ. För dessa arbeten svarade konstmästaren Hasselqvist och snickaren Håkan Nilsson.
År 1812 - 1812 Ändring
Arbeten med vinkällare.
År 1827 - 1833 Ändring - ombyggnad, exteriör
Brädfodring med spån av kyrkan.
År 1827 - 1827 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkans innerväggar panelades, dessförinnan hade timret stått synligt.
År 1840 - 1850 Underhåll - målningsarbete, interiör
Inredningen stod delvis ommålad fram till 1840-talet.
År 1856 - 1856 Fast inredning - orgel
Kyrkan får en orgel med 8 stämmor.
År 1860 - 1870 Fast inredning - predikstol
Den ursprungligen odekorerade predikstolen försågs med förgyllda, skulptrerade emblem och ornemnt samt ommålades i vitt.
År 1860 - 1860 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren förstorades.
År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad, interiör
Interiör renovering under ledning av Bror Almquist. Målning av Yngve Lundström.

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1924 - 1924 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1925 - 1925 Teknisk installation - el
Belysningsanläggning tillkommer.
År 1928 - 1928 Konservatorsarbeten
Konservering av inventarier utförs av konservator Alfred Nilsson.

Alfred Nilsson (Konservator)

År 1942 - 1942 Konservatorsarbeten
Konservering av färg på altartavlan av Oscar Jonsson, Karlstad.

Oscar Jonsson (Konstnär)

År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad, exteriör
Isolering av spånklädd yttervägg till sakristian.
År 1959 - 1959 Fast inredning - bänkinredning
Förändring av bänkgavlar.
År 1962 - 1962 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av interiören med bibehållande av kulörer.
År 1977 - 1977 Fast inredning - altare
Ett dopaltare tillkommer, byggt av spånskivor.
År 1977 - 1977 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen flyttas fram 60 cm och sänks 30 cm.
År 1977 - 1977 Fast inredning - altarring
Altarringen kortas.
År 1977 - 1977 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats av Evald Håkansson, Sollerön.

Evald Håkansson (Konservator)

År 1978 - 1978 Underhåll - takomläggning
Långhustaket täcks med enkelfalsad galvaniserad stålplåt. Skivtäckning med tvärfalsar, förskjutna med halva skivlängden, fabrikslackad med plastisol. Storlek 600 x 1000 mm.
År 1994 - 1994 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av plåttak. Blästring och målas med Pentur blymönja, Pentur primer och Pentur Final. Utförs av Intro Bleck & Plåtslageri, Vitsand.
År 1999 - 1999 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Omtjärning av fasader och tornspira samt målningsarbeten på fönster och portar. Hälsinge takspån AB.
År 2003 - 2003 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Handikappramp uppförs vid södra entrén.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2005 - 2005 Ändring
Altartavla från missionhus upphängs ovan södra korsarmens entré. An konstnären Thor Fagerkvist.

Thor Fagerkvist (Konstnär)

År 2010 - 2010 Teknisk installation - brandskydd
År 2012 - 2012 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Omtjärning av fasader och tornspira samt ommålning av plåttak, fönster och dörrar.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Kyrktak bygg och konsult AB (Entreprenör)

Sandå Karlstad (Entreprenör)

År 2015 - 2015 Teknisk installation - brandskydd
Installation sprinklersystem.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)