Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TORSBY FLATÅSEN 3:14 - husnr 1, NYSKOGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Nyskoga 324

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NYSKOGA KYRKA (akt.)

1926 - 1927

1926 - 1927

Värmland
Torsby
Värmland
Nyskoga
Övre Älvdals församling
Karlstads stift
Nyskoga kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2004:
Den första träkyrkan på platsen uppfördes 1874-75, men ersattes av den nuvarande 1926-27. Kyrkan uppfördes efter ritningar av arkitekt Bror Almquist och består av rektangulärt långhus med smalare, rakslutet kor i öster samt västtorn; utbyggd korsarm samt sakristia på långhusets respektive korets nordsida. Ingång sker i väster via tornets bottenvåning. Kyrkan är såväl exteriört som interiört välbevarad. Kyrkans ytterväggar är brädfodrade och vitmålade under valmade, skiffertäckta sadeltak. Västtornet kröns av en kopparklädd, tunn tornspira.
Enligt litteratur var kyrkan från början målad i en varm, ...

Läs mer i eget fönster

År 1926 - 1927 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarm, sakristia och torn. Kyrkan byggs av Nyqvist & Svartvik i Torsby.

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1926 - 1927 Nybyggnad - Torn

Bror Almqvist (Arkitekt)

År 1926 - 1927 Nybyggnad - Sakristia

Bror Almqvist (Arkitekt)

År 1926 - 1927 Nybyggnad - Korparti

Bror Almqvist (Arkitekt)

År 1926 - 1927 Nybyggnad - Korsarm/ar
Norra korsarm inrättas som församlingshem.

Bror Almqvist (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Invigning
Söndag den 18 september invigning av biskopen.
År 1926 - 1927 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1927 - 1927 Fast inredning - predikstol

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Fast inredning - skrank

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Fast inredning - bänkinredning
År 1927 - 1927 Fast inredning - läktare
År 1927 - 1927 Specifika inventarier - altartavla
Triptyk.

Olle Hjortzberg (Konstnär)

År 1927 - 1927 Fast inredning - altare

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Specifika inventarier - dopfunt

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1975 - 1980 Ändring - ombyggnad, innertak
Innertaket isolerades.
År 1979 - 1979 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig ommålning.
År 1999 - 1999 Konservatorsarbeten
Invändig rengöring och ommålning av väggar och tak.

Ullenius ateljéer (Konservator)

År 2000 - 2000 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasaderna ommålas och fönstren renoveras.
År 2000 - 2000 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt textilskåp placeras i sakristian.

Karl Karlsén (Arkitekt)

År 2000 - 2000 Underhåll - takomläggning
Skiffertaket omläggs med tillhörande plåtarbeten.

Karl Karlsén (Arkitekt)

År 2002 - 2002 Teknisk installation
Ändring av ytterbelysning till högtrycksnatriumarmatur.
År 2009 - 2009 Fast inredning - altaruppsats
Uppsättning av den gamla kyrkans altaruppsats.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2014 - 2014 Underhåll - exteriör
Målning - bland annat fasad, fönster, dörrar och tornluckor.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)