Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TORSBY BOGRANGEN 2:4 - husnr 1, SÖDRA FINNSKOGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 446.06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖDRA FINNSKOGA KYRKA (akt.)

1831 - 1835

1831 - 1835

Värmland
Torsby
Värmland
Södra Finnskoga
Övre Älvdals församling
Karlstads stift
Gränsvägen 50

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2004:
I Södra Finnskoga sattes kyrkobygget igång 1831 efter ritningar av arkitekt Axel Nyström. Två år senare var kyrkan upptimrad och kunde börja användas. Den var då långt ifrån färdig, det fortsatta arbetet gick mycket långsamt på grund av ekonomiska svårigheter och först 1865 kunde kyrkan formellt invigas. Kyrkan hade då fått en korsformad plan och var byggd i timmer med panelinklädnad och torn i väster.
1909 fick kyrkan sina egna två klockor, som ersatte ett tidigare provisorium, med två begagnade mindre klockor från Ny socken i Värmlandsnäs, sedan 1842. Kyrkorgeln blev klar 1919.
Vid en renovering...

Läs mer i eget fönster

År 1831 - 1835 Nybyggnad

Axel Nyström (Arkitekt)

Torsten Nordberg (Konstnär)

År 1831 - 1835 Nybyggnad - Sakristia
Ursprungligen korsarm, 1953 ombyggd till sakristia och församlingslokaler
År 1831 - 1835 Nybyggnad - Korparti
År 1831 - 1864 Nybyggnad - Torn
År 1831 - 1835 Nybyggnad
År 1865 - 1865 Invigning
På Pingstdagen invigs kyrkan av prosten Almquist.
År 1895 - 1895 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av trä.
År 1895 - 1895 Fast inredning - läktare
Västläktare byggs.
År 1895 - 1895 Fast inredning - orgel
År 1919 - 1920 Fast inredning - orgel
Orgel med tio stämmor.

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1953 - 1953 Återinvigning
Återinvigning 25 oktober av domprost Gert Borgenstierna.
År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, golv
Koret ombyggs och förhöjs 30 cm.
År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, exteriör

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln utbyggs.
År 1953 - 1953 Fast inredning - bänkinredning
Ca 650 platser blir 370.
År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, interiör
Vid en renovering 1953 genomfördes vittgående ingrepp i kyrkans planform då den södra korsarmen plockades bort och det i den norra inrymdes sakristia och samlingsrum. Detta arbete skedde efter ett restaureringsförslag från arkitekt Einar Lundberg som även gav kyrkorummet en ny färgsättning, inrättade ny bänkinredning och förnyade korpartiet med nytt altarbord, altarring och altartavla i trä med intarsia av konstnären Torsten Nordberg. Vid denna renovering tillkom ett nytt eldrivet värmesystem.

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem.
År 1953 - 1953 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1953 - 1953 Fast inredning - altaruppsats
Altartavla i trä med intarisa av konstnären Torsten Nordberg.
År 1953 - 1953 Fast inredning - altare

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Fast inredning - altarring

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1979 - 1979 Underhåll - exteriör
Ommålnings- och förstärkningsarbeten. Förstärkning av tornet. Granruds konstruktionsbyrå i Karlstad och byggfirma Diös.
År 1998 - 1998 Ändring - ombyggnad, exteriör
Trappen till västporten görs ny.
År 2000 - 2000 Underhåll - målningsarbete, interiör
Om- och bättringsmålning har bland annat skett på väggar och tak i vapenhus, sakristia, samlingssal och pentry. Samtliga trägolv har slipats och oljats. Konservatorsarbeten har gjorts i kyrkorummet vad gäller avtvättning av samtliga väggytor, samt ilagning, målningsbättring och retuschering av skador på färgytan. Liknande åtgärder har genomförts även på tak under läktare samt pelare, läktarbarriären, orgelns fasader, predikstol samt taklist.

Ullenius ateljéer (Konservator)

År 2000 - 2000 Specifika inventarier - textilskåp
I sakristian har nytillverkade skåp för textilförvaring installerats.
År 2000 - 2000 Fast inredning - bänkinredning
En bänkrad har tagits bort i kyrkorummet, nedanför predikstolen, detta för att ge bättre rum för processioner, samt även för en golvstående ljusstake.
År 2000 - 2000 Ändring - ombyggnad, yttertak
Kyrkans tak har renoverats genom att undertaket setts över vad gäller röta, takfoten har försetts med ventilation, vinden har isolerats och det gamla plåttaket har ersatts med kopparplåt. Taket har också försetts med ny vattenavrinning.

Karl Karlsén (Arkitekt)

År 2000 - 2000 Teknisk installation - värme
Den stora förändringen som skett i kyrkan interiört är att en ny värmeanordning i form av en bergvärmepump installerats. I kyrkan har också nya elinstallationer gjorts, liksom en översyn av brandsvarningssystem.
År 2000 - 2000 Underhåll - exteriör
Visst byte av skadad väggpanel har skett. Kyrkans fönster har in- och utvändigt restaurerats genom lagning av rötskadat trä samt målning.
År 2005 - 2005 Konservatorsarbeten
Konservering grön mässhake.

Västergötlands Museum (Konservator)

År 2008 - 2009 Konservatorsarbeten
Konservering vit mässhake.

Västergötlands Museum (Konservator)

År 2009 - 2009 Underhåll - exteriör
Exteriör ommålning - fasad, fönster och dörrar.

Miljönären Lindfeldts Måleri AB (Hantverkare - Målare)

Värmlands Museum (Antikvarie)