Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÄFFLE ÖLSERUDS KYRKA 3:1 - husnr 1, ÖLSERUDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 162.27

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖLSERUDS KYRKA (akt.)

1663 - 1668

1663 - 1668

Värmland
Säffle
Värmland
Ölserud
Södra Värmlandsnäs församling
Karlstads stift
Ölseruds kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2002:
Ölseruds nuvarande kyrka härrör från 1660-talet. Kyrkan har emellertid förändrats kraftigt sedan byggnadstiden. Ölseruds sockenbildning har medeltida ursprung, och åtminstone två tidigare kyrkor har funnits.
Ölseruds första kyrka var troligtvis byggd av sten. Från Peder Magni Gyllenius anteckningar från besök den 9 oktober 1642 berättas "i Ölssrudh, vidh huilcken kyrckia ståår en gammal steenkyrckia mäst nedhfallen". Kyrkplatsen var vid den tiden Byn, som ligger ett par kilometer öster om den nuvarande kyrkomiljön. Texten berättar alltså om två kyrkor bredvid varandra, en förfallen av sten och en ...

Läs mer i eget fönster

År 1663 - 1668 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor

Clas Uggla (Byggherre)

År 1663 - 1668 Nybyggnad - Korparti

Clas Uggla (Byggherre)

Värmlands Museums topografiska arkiv, Ölseruds kyrka. ATA, Ölseruds kyrka. (Arkiv)

År 1663 - 1668 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1669 - 1669 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkan målas interiört.

Lars Carlsson Märling (Konstnär - Dekormålare)

År 1685 - 1685 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats tillkommer.
År 1704 - 1704 Ändring
Kyrkan spånfodras. Innertak byggs i sakristian.
År 1730 - 1730 Ändring - ombyggnad, interiör
Golv läggs in i kyrkan.
År 1751 - 1751 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan rödfärgas. Färg inköptes av Hybelejen i Karlstad.
År 1762 - 1762 Ändring - restaurering
Omfattande renovering.
År 1765 - 1765 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt innertak i kyrkorum.
År 1767 - 1767 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målning av tak och altare.

Hans Georg Schuffner (Konstnär)

År 1769 - 1769 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus i väst med samma bredd som kyrkan tillkommer.
År 1793 - 1793 Underhåll - exteriör
Kyrkan repareras, spånas och tjäras.
År 1830 - 1830 Äldre kulturhistorisk inventering
Kyrkan beskrivs i inv: Längd 30 aln, vapenhus 9 aln, bredd i koret 12 aln, 15 aln i kyrkrummet, höjd 6 1/2. 6 fönster. 16 bänkrader och 3 på läktaren. En dörr vid gaveln. Norr om koret en rymlig sakristia, därifrån en särskild uppgång till predikstolen som till del av svartstruken med tak. På söderväggen inga fönster, där stod orgeln.
År 1850 - 1850 Ändring - ombyggnad, exteriör
Taket beläggs med skiffer, brädfodras och målas med oljefärg.
År 1861 - 1861 Fast inredning - orgel
Orgel tillkommer.
År 1881 - 1881 Ändring - ombyggnad, interiör
Reparation av väggar och tak, golv och läktare. Fönstren förändrades och får innanfönster. Sakristian norr om koret tas bort och en ny sådan inrättades i kyrkan genom att ett skrank uppsätts mot koret. Läktaren utvidgades. Innertaket med Schüllströms målningar tas bort och takets resning höjs och ges en tresidig profil. Mellan sakristian och kor uppsattes ett skrank med ett ankelt träkors. Kyrkan bekläddes invändigt med pärlspont och målades i grått. Byte av orgel. Nya bänkar av pärlspontade bräder. Femsidigt bruten altarring. Småfönster tas upp vid västra läktaren. Bemålade takplank återanvändes i tornbyggnaden.
År 1881 - 1881 Ändring - ombyggnad, exteriör
Renovering och förändring av kyrkans fasad genom ny panel, nya dörrar och nya fönster.
År 1881 - 1881 Nybyggnad - Torn
Tornet uppförs 88 fot, 27 m högt med kula och kors. Byggmästare J Larsson. Det förut tillbyggda vapenhuset lades till kyrkorummet då tornet byggdes.
År 1933 - 1933 Underhåll - exteriör
Plåtarbeten, tornet beläggs med koppar och hängrännor monteras. Storm hade skadat korset. Förgyllning.
År 1937 - 1937 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av fasad. Ljus färgton med fönster, dörrar och luckor i mörkare kulör. Nya dörrar till sakristian.
År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, interiör
Renovering och ombyggnad. Borttagande av skrank och ersätta detta med en vägg längre ut i kyrkan. Installation av elektrisk värme, belysning och klockringning. Ny väggklädnad av slätpanel. Ny interiör färgsättning. Nytt textilsskåp och ny altarring. Bänkar byggs om. Ny altartavla av konstnär Olle Hjotzerg.

Erik Fant (Arkitekt)

Olle Hjortzberg (Konstnär)

År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel
Orgel invigs. Ritning fasad av arkitekt Ragnar Haasum, Mariestad.

Ragnar Haasum (Arkitekt)

År 1980 - 1980 Ändring
Isolering av vind över långhus.
År 1985 - 1985 Ändring
Brotsförbyggande åtgärder.
År 1998 - 1998 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Reparation av väggar och tak, golv och läktare. Fönstren förändrades och får innanfönster. Sakristian norr om koret tas bort och en ny sådan inrättades i kyrkan genom att ett skrank uppsätts mot koret. Läktaren utvidgas. Innertaket med Schüllströms målningar tas bort och takets resning höjs och ges en tresidig profil. Mellan sakristian och kor uppsätts ett skrank med ett enkelt träkors. Kyrkan bekläs invändigt med pärlspont och målas i grått. Byte av orgel. Nya bänkar av pärlspontade bräder. Femsidigt bruten altarring. Småfönster tas upp vid västra läktaren. Bemålade takplank återanvänds i tornbyggnaden.
År 2005 - 2005 Underhåll - takomläggning
Utbyte av befintlig kopparplåt på torntak och spiran.

Murtjänst i Säffle AB (Entreprenör)

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2011 - 2011 Teknisk installation - larm
Installation brand- och inbrottslarm.
År 2013 - 2013 Underhåll - exteriör
Renovering av tornluckor och port. Rötskador och sprickor åtgärdas.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)