Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÄFFLE TVETA PRÄSTGÅRD 1:7 - husnr 1, TVETA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 150:1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TVETA KYRKA (akt.)

1670 - 1679

1670 - 1679

Värmland
Säffle
Värmland
Tveta
Tveta församling
Karlstads stift
Tveta kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2002:
Kyrkan i Tveta har troligen föregåtts av åtminstone en tidigare kyrka som låg vid Mon, några kilometer från nuvarande kyrkplatsen. Detta skall ha varit en träkyrka som ännu vid 1800-talets början skall ha haft en synlig stengrund bevarad. Från denna kyrka finns bevarade invetarier bland annat i form av snidade träfigurer, kyrkklockor och dopfunt. Den nuvarande kyrkan stod troligen färdig 1670, vilket också framgår av årtalssiffror på vapenhuset.
Kyrkan var troligen ganska enkel i sitt utförande, den saknade till exempel golv vilket framgår i den första protokollsboken från 1705. I början av 1700-...

Läs mer i eget fönster

År 1670 - 1679 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn.
År 1670 - 1679 Nybyggnad - Torn
År 1670 - 1679 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1670 - 1679 Nybyggnad - Korparti
År 1722 - 1722 Fast inredning - altaruppsats
Ny altartavla levererad från Västergötland.
År 1737 - 1737 Fast inredning - läktare
År 1737 - 1737 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia nybyggd. Golvet i sakristian lades in 1744.
År 1738 - 1738 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av läktaren utfördes av "målare från Åmål".
År 1746 - 1746 Ändring - ombyggnad
Fönster öppnades upp på norra väggen, mot läktaren.
År 1766 - 1766 Fast inredning - bänkinredning
Två nya bänkar i koret inskaffades. "Gossar" fick inte sitta i vanliga bänkar eftersom de störde. Lika så blev det förjudet att föra väsen på läktaren.
År 1779 - 1779 Ändring - ombyggnad
Kyrkfönsttren gjordes större, dessutom en nyupptagning av ett fönster mitt emot främsta fönstret i koret. Färdigt i oktober 1779.
År 1781 - 1873 Underhåll - exteriör
Kyrkspiran renoverades och hela kyrkan tjärströks.
År 1785 - 1785 Ändring
Man besvärades av likstank i kyrkan. Kropparna flyttas till kyrkogården på församlingens bekostnad.
År 1826 - 1826 Ändring
En dörr till sakristian öppnas upp, det hade inte funnit någon tidigare.
År 1872 - 1872 Ändring - ombyggnad
Stor ombyggnad av kyrkan som byggdes till med ca 5 m på längden och påbyggdes med tre stockvarv. Det tidigare platta innertaket välvdes. Spånbeklädnaden på ytterväggen togs bort och brädfodrades kläddes istället. Panelen målades med ljus linoljefärg.
År 1887 - 1887 Fast inredning - orgel, orgelverk
Första orgeln invigd 11 december 1887. Tillverkad av E A Zetterquist & Son i Örebro.

Erik Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

År 1914 - 1914 Underhåll - interiör
Vad som hände vid 1914-års renovering är inte klarlagt.
År 1940 - 1941 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkans golv bröts upp och lades om. Väggarnas pärlspont bekläddes med masonit som målades i en ljus färg. Taket målades vitt. Nya bänkar som målades i ny färgsättning. Pannrum ordnades under sakristia och ett nytt värmesystem installerades i kyrkan. ........

Einar Lundberg (Arkitekt)

ATA, (Arkiv)

År 1954 - 1954 Ändring - ombyggnad, exteriör
Befintlig panel togs bort och ersattes av spånor som tjärades.
År 1962 - 1962 Teknisk installation - värme
Elvärme installerades i kyrkan.
År 1969 - 1969 Underhåll - interiör
Ommålning till en mer enhetlig och ljusare färgskala. Pga hussvamp tvingades man att riva ut hela golvet, gjuta nytt bjälklag och sedan lägga nytt golv. Väggarna målades i en ljusare färgställning. Två bänkar togs bort vid den medeltida Kalvariegruppen på södra väggen. Två bänkar togs också bort på var sida längst bak i kyrkan. En vägg flyttades och på så sätt fick man en brudkammare och ett förråd. På läktarens norra sida byggdes ett podium och nya bänkar för kören. Nya dörrar mellan vapenhus och långhus. Ljuskronan från 1745 reparerades och 7 lampetter för el och stearin, utfört av Lars Holmström, Arvika . Renoveringsprogrammet framtaget av SAR Werner Gjerming, Arvika, entreprenör var byggnadsfirma Tage Zetterqvist, Arvika.

Werner Gjerming (Arkitekt)

År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, interiör
Kapprum, toalett och brudkammare tillkom i läktarunderbyggnaden som utökades något. Nya elledningar och renovering av kristallkronorna. En bänkrad borttagen längst bak. Vatten och avlopp installerat. Ny textilförvaring inne i brudkammaren. Sakristian är helt ny invändigt, med trappa ner i källaren, som har inretts till förvaring. Ny, handikappanpassad entré.
År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny handikappamp vi östra porten. Arbetet innebar att den gamla trappan av kalksten togs bort och ersattes av ny trappa granit samt en stensatt ramp med en plantering framför.
År 1995 - 1995 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten av predikstol, altaruppsats och altarring.

Cecilia Skoglund (Konservator)

År 2002 - 2002 Underhåll - exteriör
Plåttaket ersattes av ett tak av falsad kopparplåt.
År 2009 - 2009 Underhåll - exteriör
Tjärning av spånfasad och ommålning av fönster och takfot.

Henriks Golv & Måleri AB (Hantverkare)

Säffle anläggningsarbeten (Hantverkare)

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2011 - 2011 Teknisk installation - larm
Installation brand- och inbrottslarm.
År 2013 - 2013 Ändring
Installation av ny ljudanläggning. Detta har bland annat inneburit att ljudmöbeln på läktaren bytts ut mot en ny som anpassats efter den nya anläggningen.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Ljus- & Ljudmakaren i Säffle AB (Entreprenör)