Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÄFFLE LÅNGSERUDS KYRKEBOL 2:1 - husnr 1, LÅNGSERUD KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 144:28

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LÅNGSERUD KYRKA (akt.)

1600 - 1699

1600 - 1699

Värmland
Säffle
Värmland
Långserud
Långseruds församling
Karlstads stift
Långseruds kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2002:
Idag uppvisar Långseruds kyrka en barockinspirerad korsformig plan med vapenhus i söder och väster samt sakristia i öster. Den är timrad av fyrkantigt liggtimmer med spånklädda fasader och ett spåntäckt tak. En fristående klockstapel har motsvarande behandling. Taken är tjärade, väggarna falurödfärgade och snickeridetaljer såsom fönster, omfattningar och dörrar och portar är oljefärgsmålade vita. Regnvattenssystemet är av koppar. Byggnaden vilar på en granitstensgrund.
Kyrkans tak är till formen ett korstak med valvade gavlar. Vid takfoten svänger taket ut i en mjuk form och alla hörn har svag sol...

Läs mer i eget fönster

År 1600 - 1699 Nybyggnad
Långhus och kor. Okänt om medeltida partier finns bevarade.
År 1600 - 1699 Nybyggnad - Korparti
År 1600 - 1699 Nybyggnad
År 1681 - 1682 Underhåll - exteriör
Reparation av kyrkans fönster.
År 1687 - 1709 Underhåll - exteriör
Översyn spåntak på torn och inköp tjära. Tjärning och spåning i etapper.
År 1710 - 1710 Ändring - ombyggnad, exteriör
Kopparintäckning av tornets övre del.
År 1722 - 1724 Nybyggnad - Korparti
Genomgripande ombyggnad då två korsarmar tillfogas. Ny bänkinredning.

Göran Tholsson, Blomskog (Byggmästare)

År 1722 - 1724 Nybyggnad - Korsarm/ar

Göran Tholsson, Blomskog (Byggmästare)

År 1736 - 1736 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats av bildhuggaren Nils Falk. Målas av Magnus Hasselbom och Hans Georg Schüffner.

Hans Georg Schuffner (Konstnär)

Magnus Hasselbom (Konstnär - Dekormålare)

Nils Falk (Konstnär - Bildhuggare)

År 1737 - 1737 Ändring - ombyggnad
Tornspiran nedtages, enklare lägre variant tillkom.
År 1767 - 1767 Ändring - ombyggnad, exteriör
Klockstapeln får ny brädfodring, nya luckor och ny dörr.
År 1768 - 1770 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny bänkinredning, nya draperiliknande foder runt fönstren, åtskilliga nya inventarier bl a psalmnummertavlor. Läktare i väster byggs.
År 1768 - 1770 Ändring - ombyggnad, exteriör
Renovering av kyrkan under ledning av Anders Svensson, Blomskog. Ny grund, kyrkan förhöjdes och försågs med nytt välvt innertak av trä istället för det tidigare plana taket. Kyrkan förlängdes 8 meter västerut. Nya fönster togs upp och de befintliga förstorades. Vapenhusen ombyggdes och kyrkan spånades.

Anders Svensson, Svanskog (Byggmästare)

År 1768 - 1770 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt väster.
År 1768 - 1770 Nybyggnad - Vapenhus
Två vapenhus.

Anders Svensson, Svanskog (Byggmästare)

År 1768 - 1770 Nybyggnad - Sakristia

Anders Svensson, Svanskog (Byggmästare)

År 1770 - 1770 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nya dörrar.
År 1772 - 1772 Underhåll - exteriör
Vapenhusen spånas.
År 1773 - 1773 Underhåll - exteriör
Kyrkan tjäras.
År 1776 - 1776 Ändring - ombyggnad, interiör
Innerväggarna bekläs med bräder genom snickaren Bengt Jonsson, Ed.

Bengt Jonsson, Ed (Hantverkare - Snickare)

År 1781 - 1781 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkan målas invändigt. Tak och väggar målas pärlgrå med blåmarmorerade lister. I valvet, kring kronans fästpunkter målas en strålande sol och bakom altaruppsatsen ett draperi. Målare Eric Jonaeus.

Erik Jonaeus (Konstnär - Dekormålare)

År 1811 - 1812 Underhåll - exteriör
Renovering av exteriören.
År 1822 - 1822 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, exteriör
Kyrkan rödfärgas.
År 1843 - 1843 Ändring - ombyggnad, exteriör
Korfönster upptogs på vardera sida om altaret.
År 1846 - 1846 Ändring - ombyggnad, exteriör
Fönster togs upp över västläktaren.
År 1853 - 1853 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktare byggs i den södra korsarmen. Nytt fönster södra korsarmen. Ny ingång i norra kotsarmen liksom i sakristians sydvägg.
År 1853 - 1853 Fast inredning - orgel
Orgel med åtta stämmor inköptes från Norra Råda kyrka.
År 1856 - 1856 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktare uppförs i den norra korsarmen.
År 1886 - 1887 Ändring - ombyggnad, interiör
Fönstren ombyggdes och fick ny omfattning med pilastrar. Rektangulära fönster och takkupor. Altaruppsatsen omförändrades. En ny predisktol uppsattes. Den slutna bänkinredningen revs ut och ersattes med en öppen. Läktarena byggdes om och fick nya svängda trappor. Förgyllning och ommålning av målare Beckman, Åmål.
År 1917 - 1917 Fast inredning - orgel
Ny orgel med 17 stämmor av E Lundén, Göteborg.

Eskil Lundén (Orgelbyggare)

År 1924 - 1925 Ändring - restaurering, interiör
Inre restaurering då åtskilligt av 1800-talets tillsatser avlägsnas, bl a predikstol. 1840-talets korfönster igensattes. Jonaeus draperi återställdes. Den romanska dopfunten flyttas till koret.

A W Fallqvist (Konservator)

Melchior Wernstedt (Arkitekt)

År 1939 - 1940 Teknisk installation - värme
Elektrisk installation, pannrum under koret. Ljuskronor i mässing av Lars Holmström tilllkommer.
År 1953 - 1953 Ändring - restaurering, interiör
Renovering av skadat korgolv. Komplettering av kyrkans innerbelysning.
År 1963 - 1965 Ändring - restaurering, interiör
Renovering efter förslag av arkitekt Ragnar Jonsson, Stockholm och konservator Olle Hellström. Ommålning av kyrkan i 1700-talets färgskala. Taket målas med oljefärg i ljus gråvit ton. Utbyte av fönster. Nytt skåp för textilier i sakristian. Ny skorsten, ny värmepanna för kombinarad olja och ved.

Olle Hellström (Konservator)

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1972 - 1972 Teknisk installation - högtalaranläggning
Ny höranläggning installeras.
År 1982 - 1982 Fast inredning - orgel, orgelverk
Renovering av orgel av Bröderna Moberg, Sandviken.
År 1984 - 1984 Teknisk installation - värme
Värme byts från lågtryckånga till vattenburna radiatorer.
År 1990 - 1991 Ändring - restaurering, exteriör
Tjärning av spåntak, plåtarbeten.
År 1990 - 1991 Ändring - ombyggnad, interiör
Förlängning av koret, två bänkar tas bort, ändring av korskranket, konservering av vissa inventarier bl a altaruppsatsen, installation av brandlarm.
År 1995 - 1995 Ändring - restaurering, exteriör
Renovering av spåntak och spånfasader.
År 2001 - 2001 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning och tjärning av fasader och tak.
År 2004 - 2005 Ändring
Ommöblering.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2008 - 2008 Konservatorsarbeten
Lagning kormatta och mässhake.

Trollbo Textil (Konservator)

År 2011 - 2011 Teknisk installation - larm
Installation brand- och inbrottslarm.
År 2012 - 2012 Underhåll - exteriör
Omålning av fasad, fönster och dörrar samt omtjärning av tak m.m. KUBJO byggkonsult AB.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Falls plåtslageri (Hantverkare)

PE Lindströms Måleri AB (Hantverkare)

År 2018 - 2018 Underhåll - interiör
Interiör renovering, interiör ommålning m.m.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Renässans Måleri i Råda AB (Hantverkare)