Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÄFFLE GILLBERGA PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, GILLBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 217:2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GILLBERGA KYRKA (akt.)

1100 - 1229

1100 - 1229

Värmland
Säffle
Värmland
Gillberga
Gillberga församling
Karlstads stift
Gillberga kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2002:
Enligt en tidig sägen från området skall Olof Trätälja ha byggt ett avgudatempel vid Gillberga. De äldsta delarna av denna kyrka var rester efter ett avgudatempel, helgat åt gudinnan Cybele som var en romersk gudinna. Enligt E Fernow var platsen helgad åt Tor och innehöll 100 gudar. Denna skall ha blivit förstörd på Erik Segersälls tid.
Då det gäller tid, form och material jämförs Gillberga kyrka med Husaby kyrka i Västergötland. Gillberga kyrka, som tros vara anlgd i slutet av 1100-talet, utgörs i delar av en romansk stenkyrka. Denna har ett rektangulärt långhus som i öster anslutet till ett sma...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1229 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1100 - 1229 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1229 Nybyggnad - Sakristia
Det ursprungliga absidkoret byggdes 1731-1733 om till sakristia.
År 1100 - 1229 Nybyggnad
År 1665 - 1665 Fast inredning - altaruppsats
Altartavlan skänkt av majoren Sven Persson.
År 1680 - 1680 Underhåll
Enligt räkenskapern så tillverkades nya fönster, en läktare byggdes och hela kyrkan kalkades.
År 1699 - 1718 Nybyggnad - Torn
Ett torn uppfördes av murarmästare Elias Persson Forsmann och en spira av byggmästare Erik Gudmundsson.
År 1730 - 1730 Rivning
Tornet revs på murarmästare Hallers inrådan. En klockstapel uppfördes istället.
År 1731 - 1733 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt i väster
År 1731 - 1733 Ändring - tillbyggnad
Långhuset tillbyggdes under ledning av Haller. Långhuset förlängdes ca 13 meter, koret och långhuset förenades genom att den ursprungliga triumfbågeväggen revs. Tre fönster togs upp i den gamla delen av kyrkan och hela kyrkan vitlimmades.

Christian Haller (Byggmästare)

År 1735 - 1735 Ändring - ombyggnad, interiör
En brädvägg mellan koret och absiden tillkom och på så sätt skapades sakristian. Altaret flyttades fram och korets inredning med bänkar nytillverkades.
År 1736 - 1736 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol tillverkades av Erik Falk

Nils Falk (Konstnär - Bildhuggare)

År 1744 - 1744 Fast inredning - predikstol

Hans Georg Schuffner (Konstnär)

År 1802 - 1804 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny takresning av yttertaket som täcktes med skiffer.
År 1802 - 1804 Ändring - ombyggnad, interiör
Fönster och golv reparerades och skifferhällar lades i gångarna. Innertaket förändrades något.
År 1804 - 1804 Fast inredning - altaruppsats
Altartavlan påbygggdes; översta delen samt palmbladen tillkom. Utfördes av bildhuggaren Erik Grund, Karlstad.

Erik Grund (Konstnär - Bildhuggare)

År 1837 - 1840 Nybyggnad - Torn
Torent uppfördes av byggmästare J P Lundberg från Karlstad. Torent uppfördes efter ritningar av A Högberg.

Johan Petter Lundberg, Teg (Byggmästare)

År 1887 - 1887 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya bänkar utan sluten inredning tillkom. Innertaket kläddes med pärlspont och alla inredningsföremål nymålades. Eventuellt tillkom också ny läktare vid detta tillfälle.
År 1891 - 1891 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Ritning på orgelfasad finns.
År 1940 - 1941 Ändring - restaurering
Restaurering, återställande av kyrkorummet, efter program av arkitekt Einar Lundberg, Stockholm. Pärlsponten i taket avlägsnades och ersattes av slätpanel (gråblå färg), bänkarna byggdes om och försågs med nya gavlar, ny sluten altarrundel, ny hel läktarbarriär, altaruppsats och andra inventarier konserverades av konservator Sven Dalén, Stockholm. Väggarna, som tidigare varit kritade "målades i en mer hållbar färg." Interiören nymålades för att efterlikna interiören från 1730-talet. Huvudentreprenör var C J Eriksson, Arvika, målningen utförd av G E Sjöqvist, Munkfors. Återinvigning april 1941.

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1975 - 1975 Underhåll - interiör
Inre restaureringsarbete. De gamla skifferhällar påträffades i golvet, men de var i så dåligt skick att de åter täcktes av trägolv. Läktarunderbyggad med toalett och förråd tillkom. Dockorna i altarringen som dolts under skivor vid 1941-års renovering togs fram. Väggarna målades om invändigt. Ljuskronorna flyttades ut över bänkkvarteren. Återinvigning november/december.
År 1992 - 1992 Underhåll - exteriör
Ommålning av utvändiga snickerier och delvis lagningar ommålning av putsen.
År 1992 - 1992 Underhåll - takomläggning
Skiffertaket lades om.
År 1996 - 1996 Underhåll - exteriör
Garantiarbeten på putsjobbet som genomfört 1992.
År 1999 - 1999 Ändring - ombyggnad, interiör
En bänk i varje kvarter, längt mot väster, togs bort.
År 1999 - 1999 Arkitekturbunden utsmyckning
Korset på tornet blåste ner, lagades, förgylldes och återuppsattes.
År 2001 - 2001 Underhåll - exteriör
All puts avlägsnades på såväl långhus som på absid och torn. Ny puts av hydraliskt kalkbruk och avfärgning av kalfärg våt.
År 2011 - 2012 Teknisk installation - larm
Installation av brand- och inbrottslarm.
År 2011 - 2012 Underhåll - golv
Omläggning av golv.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2013 - 2014 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Renovering av kyrktrappa och ny ramp.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

JP Entreprenad AB (Entreprenör)

År 2015 - 2015 Underhåll - fönster
Renovering fönster.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Colorama/Färg & Tapettjänst i Säffle AB (Hantverkare - Målare)