Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÄFFLE ESKILSÄTERS KYRKA 1:1 - husnr 1, ESKILSÄTERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

181.2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ESKILSÄTERS KYRKA (akt.)

1100 - 1229

1100 - 1350

1100 - 1229

2011 - 2013

Värmland
Säffle
Värmland
Eskilsäter
Södra Värmlandsnäs församling
Karlstads stift
Eskilsäters kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2002:
Eskilsäters kyrka är murad av sten, vitputsad under valmat sadeltak med skiffer och består av ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, ett gravkor på sydsidan som nu fungerar som sakristia, samt ett efter 1867 tillkommet torn i väster med kopparplåtinklädd karnischsvängd huv och åttkantig öppen lanternin avslutat i en spira med kula och kors. Väggarna bryts upp av rundbågiga port- och fönsteröppningar med brunmålade bågar och i putsen är flera av den medeltida kyrkans muröppningar markerade. Ingång sker i väster via tornets bottenvåning. Kyrkomurarna vilar på en stensockel som kar...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1229 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1350 Nybyggnad
År 1100 - 1229 Nybyggnad
År 1100 - 1350 Nybyggnad - Torn
Tornet sekundärt, men medeltida.
År 1200 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt i täljsten.
År 1600 - 1700 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntslock i trä tillkommer.
År 1650 - 1699 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster.
År 1650 - 1699 Nybyggnad - Korparti

Värmlands Museums topografiska arkiv, Eskilsäters kyrka. ATA, Eskilsäters kyrka. (Arkiv)

År 1650 - 1680 Ändring - ombyggnad
Den medeltida kyrkan byggs om, långhuset förlängdes åt öster och tresidigt koravslut tillkom. Väggarna höjdes. Ett gravkor byggdes i två våningar.
År 1650 - 1699 Nybyggnad - Sakristia
Ursprungligen gravkor för släkten Roos.
År 1683 - 1683 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats tillkommer.
År 1683 - 1683 Fast inredning - predikstol
Predikstol tillkommer.
År 1713 - 1713 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nya fönster i söderväggen.
År 1739 - 1739 Ändring
Gravkapellet överlåts att använda som sakristia.
År 1760 - 1760 Underhåll - exteriör
Takrenovering och tjärning.
År 1762 - 1762 Ändring - ombyggnad, interiör
Valvet mellan kyrkan och sakristians andra våning muras igen.
År 1763 - 1763 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen omstofferas och får ny altartavla.

Hans Georg Schuffner (Konstnär)

År 1763 - 1770 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkans platta tak och läktarbarriär målas figurativt.

Hans Georg Schuffner (Konstnär)

År 1793 - 1793 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornet repareras och förhöjs.
År 1799 - 1801 Ändring - ombyggnad, interiör
Kalkstensgolv inköps och läggs.
År 1819 - 1819 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nytt fönster upptas i sydvästra hörnet.
År 1833 - 1834 Ändring - ombyggnad, exteriör
Kyrkans tak täcks med skiffer.
År 1836 - 1837 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkorummet får ett nytt trätunnvalvstak som målas vitt.
År 1844 - 1844 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt golv läggs i sakristian.
År 1853 - 1853 Ändring - ombyggnad, interiör
Golvet i sakristian omläggs och en ny dörr öppnades på sakristians östvägg. Dörr på korets sydsida igenmuras. Trappa till läktaren byggs i vapenhuset, södra sidan.
År 1854 - 1854 Ändring - ombyggnad, interiör
Man tar bort tvärbjälkarna efter det platta innertaket och sätter upp dragstag i järn.
År 1856 - 1856 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen ommålas och får ny altartavla av Oskar Söderberg.
År 1877 - 1877 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgel byggd 1820 för Södra Ny kyrka placeras på västläktaren.

Johan Everhardt d y (Orgelbyggare)

År 1896 - 1896 Ändring - tillbyggnad
Tornet fullbordas.
År 1896 - 1896 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkans väggar och tak fick schablonmålningar, golvet mellan sakristians två våningar togs bort, nytt altarbord och altardisk, ny altarmålning av Fred Högberg, nya psalmnummertavlor, kamin i koret, nya öppna bänkar.
År 1943 - 1943 Ändring - ombyggnad, interiör
Skorstensstockar avlägsnades och elektriskt uppvärmningssystem istallerades. Nya bänkar.
År 1949 - 1949 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln konserverades.

Bröderna Moberg (Orgelbyggeri)

År 1950 - 1952 Ändring - restaurering, interiör
Grundidén var att återställa kyrkans äldre karaktär. Man arbetade med grunden och golvet, dränerade samt utförde in- och utvändig rappning. Koret förstorades. Nytt golv inlades och nya bänkar med dörrar. För dopfunten gjordes ett upphöjt podium. Ny interiör färgsättning. Inventarier restaurerades av konservator. På altaret, predikstol och bröstning till ogelläktaren togs den ursprungliga kulören fram. Äldre återfunna målade apostlafigurer framtogs och retuscherades på läktarbröstningen. Läktaren återfick sitt ursprungliga utseende. Museirum inrättas i tornrummet. Stödkolonn tillkommer på predikstolen. En ny altarring byggs, innanför läggs trägolv. 2 nya psalmnummertavlor, vägglampetter, två nya stolar i koret. Lösa stolar inköps till läktaren. Textilskåp till sakristian. Ny gångmatta. Nya dörrar och fönster, innanfönster installeras. Tidigare var fönstren spetsbågeformade, nu blir de rundbågiga. Elarbeten och taket isoleras med glasullsmatta.

Erik Fant (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

År 1950 - 1952 Byggnadsarkeologisk undersökning
I samband med restaureringsarbetena gjordes byggnadshistoriska undersökningar av Gilbert Svensson vid Värmlands museum. Äldre byggnadsdelar markerades genom ritsningar i den nya putsen.
År 1966 - 1966 Teknisk installation
Elektrisk klockringning istallerades.
År 1982 - 1982 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln ges en översyn.
År 1986 - 1986 Underhåll
Inventarier angripna av trägnagare, åtgärdas av Anticimex.
År 1989 - 1989 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
En båt, Stora Karolina, tillverkad av Per Kullander hängs upp i koret. Piano placeras i koret.
År 1993 - 1993 Ändring
Kyrkan får fasadbelysning.
År 1994 - 1994 Ändring
Bänkdynor.
År 1996 - 1996 Ändring
Ambo tillverkad av Bertil Ottersten.
År 1998 - 1998 Underhåll
Fönstren målas utvändigt.
År 2000 - 2001 Underhåll - exteriör
Renovering och omläggning av långhustaket, lagning rötskadade takstolar, översyn av torntaket, plåtarbeten, dräneringsarbeten samt ventilering av sakristian och långhustaket.

Karl Karlsén (Arkitekt)

År 2000 - 2000 Underhåll - interiör
Nytt furugolv läggs i sakristian.
År 2001 - 2001 Underhåll - interiör
Invändig upplagning och avfärgning av putsade väggytor.
År 2005 - 2005 Underhåll - takomläggning
Omläggning (kopparplåt) torntak.

Murtjänst i Säffle AB (Hantverkare)

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2011 - 2011 Teknisk installation - larm
Installation av brand- och inbrottslarm.
År 2011 - 2013 Nybyggnad
Inrättande av nytt textilskåp med utdragbara lådor i sakristian.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Sunne Måleri och Reklam (Hantverkare)

TF-Snickeri (Hantverkare)