Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MUNKFORS MUNKFORS 9:11 - husnr 1, MUNKFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 461,45

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MUNKFORS KYRKA (akt.)

1919 - 1920

1919 - 1920

Värmland
Munkfors
Värmland
Ransäter
Forshaga-Munkfors församling
Karlstads stift
Kyrkogatan 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Flerskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2004:
Munkfors kyrka togs i bruk 1920, ritad av den i länet flitigt nyttjade arkitekt Bror Almquist. Kyrkobyggnaden var uppförd huvudsakligen av tegel. Tak och takkonstruktioner var i trä, såväl vad gäller innertak och yttertak; den senare belagd med tegel. Tornet fanns i byggnadens nordvästra hörn och innehöll i bottenvåningen vapenhus samt trappa till läktaren, vindarna och tornets övre delar. I södra yttermuren satt tre stora spetsbågiga fönster. Likaså fanns spetsbågiga fönster i väggen ovan läktaren. Små spetsbågiga fönster i norra väggen gav norra sidoskeppet ljus. Kyrkan hade tre ingångar, en til...

Läs mer i eget fönster

År 1919 - 1920 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn

Bror Almqvist (Arkitekt)

År 1919 - 1920 Nybyggnad - Torn

Bror Almqvist (Arkitekt)

År 1919 - 1920 Nybyggnad - Korparti

Bror Almqvist (Arkitekt)

År 1919 - 1920 Nybyggnad
År 1984 - 1984 Brand
Den 20 september 1984 totalförstördes kyrkan genom brand. Församlingen blev i och med detta helt utan fungerande kyrka. Endast vissa inventarier, kyrksilver, dopfunt, textilier mm kunde räddas. Av kyrkan återstod endast tegelmurarna. Efter många överväganden kom församlingen överens om att kyrkan skulle återuppbyggas på den gamla platsen med användandet av kvarstående murar.
År 1985 - 1987 Ändring - ombyggnad
Kyrkan återuppförd med i stort sett oförändrad exteriör. Den nya kyrkan byggdes med utgångspunkt i den gamlas yttre och inre gestaltning.

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1985 - 1987 Nybyggnad - Sakristia
Ersatte en ursprunglig sakristia på samma plats.

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1985 - 1987 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad i nordöst innhållande bl a ekonomiutrymmen.

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1987 - 1987 Specifika inventarier - altartavla

Pär Andersson (Konstnär)

År 1987 - 1987 Invigning
Invigning den 27 september.
År 1988 - 1988 Fast inredning - orgel
Orgel till västläktare och kororgel till norra skeppet efter ritning av Knut Kaliff. Målas av Urban Ullenius.
År 2012 - 2012 Teknisk installation
Installation av styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Sense Control AB (Entreprenör)