Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HAGFORS RÅDA 5:1 - husnr 1, NORRA RÅDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

493.0008

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRA RÅDA KYRKA (akt.)

1805 - 1813

1805 - 1813

Värmland
Hagfors
Värmland
Norra Råda
Norra Råda-Sunnemo församling
Karlstads stift
Rådavägen 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2004: Ritningar till den nuvarande kyrkan utfördes av byggmästare Johan Westman, och godkändes av Kung. Maj:t 1803. Westman påbörjade arbetet med uppmurningen 1805 på samma plats där den tidigare kyrkan legat. På grund av missväxtår och hungersnöd avstannade arbetet men det återupptogs igen 1810. Exteriören och läktaren var färdig 1813, men mycket arbete återstod i övrigt i interiören. Resten av inredning gjordes färdig allt eftersom och invigning skedde den 22 februari 1835 av biskop JJ Hedrén.

På 1860-talet målades kyrkans interiör vit. Även altaret, predikstolen och läktaren målades vita. Orgelfasa...

Läs mer i eget fönster

År 1805 - 1813 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn stod färdigt 1813.

Johan Westman (Byggmästare)

År 1805 - 1813 Nybyggnad - Torn
Ny altaruppsats tillverkad efter ritning av ark Bror Almqvist

Bror Almquist (Arkitekt)

Johan Westman (Byggmästare)

År 1805 - 1813 Nybyggnad - Sakristia

Johan Westman (Byggmästare)

År 1805 - 1813 Nybyggnad - Korparti

Johan Westman (Byggmästare)

År 1805 - 1813 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1835 - 1835 Invigning
Invigning skedde den 22 februari 1835 av biskop JJ Hedrén.
År 1851 - 1851 Fast inredning - orgel, orgelverk
Den befintliga orgeln av EA Setterqvist reparerades.

Setterquist & Son (Orgelbyggeri)

År 1860 - 1860 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkans interiör nmålades vit. Även altare, predikstol och läkatre målades vita.
År 1870 - 1899 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln byggdes om.

Setterquist & Son (Orgelbyggeri)

År 1876 - 1876 Teknisk installation - värme
Kamniner insattes i kyrkan.
År 1900 - 1901 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekormåleri i kyrkans tak med stiliserade blad och blommor och kartuscher, på väggarna finns målade pilastrar.

Olof W Nillson (Konstnär)

År 1900 - 1900 Fast inredning - altaruppsats
År 1924 - 1924 Teknisk installation - värme
Kaminerna togs bort och ersattes av elektrisk värme.
År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, interiör
Arbetet innebar bland annat att korgolvet höjdes, trägolven laserades, bänkarna byggdes om och väggarna i kyrkan "vadderades" för att förbättra akustiken. Den östra porten murades igen och där gjordes en ny dopplats. Golvet i vapenhusets lades med tegel och sakristian fick ny inredning, Återinvigning av biskop JA Eklund den 28 november 1937.

Tor Engloo (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nedgång till källaren i vidbyggt runt trapphus på långhusets norra sida.

Tor Engloo (Arkitekt)

År 1946 - 1946 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln förstorades till 36 stämmor.

A Magnusson, Göteborg (Orgelbyggare)

År 1957 - 1957 Underhåll - exteriör
Fasaden putsades om.
År 1959 - 1962 Ändring - ombyggnad, interiör
Arbetena som avslutades 1962, innebar bland annat läktarunderbyggnader med kapprum och uppgång till läktaren på ena sidan, den andra sidan fick rum för konfirmansundervisning mm. Nytt golv av breda furuplankor lades i hela kyrkan och de två främsta bänkraderna togs bort. Altaruppsatsen flyttades framåt, predikstolen och baldakinen över predikstolen sänktes, takmålningar och väggar rengjordes. Altaruppsats, predikstol och orgelhus bättringsmålades och omförgylldes. Det elektriska systemet moderniserades. Återinvigning genomfördes av biskop Gert Borgenstierna den 23 maj 1963.

Gunnar, Karlstad Hollström (Arkitekt)

År 1987 - 1989 Ändring - ombyggnad, interiör
Arbetet innebar bland annat omdisponering under läktaten, lagning och ommålning av väggar, målning av läktarbarriär, trappor, räcken odyl, golvet slipades och lackades, fönster lagades ocvh målades, Isolering av vinden.

Karl Karlsén (Arkitekt)

År 1988 - 1989 Konservatorsarbeten
Takmålningarna konserverades liksom predikstol, altaruppats och altarring.

Ullenius ateljéer (Konservator)

År 1988 - 1989 Underhåll - takomläggning
År 2011 - 2011 Underhåll - exteriör
Putslagning torn, avfärgning.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

År 2011 - 2012 Underhåll - takomläggning
Omläggning skiffertak.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

År 2013 - 2013 Underhåll - fönster
Renovering av fönster.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

År 2015 - 2015 Underhåll - exteriör
Putsrenovering mm.

AE:s Plåt AB (Entreprenör)

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Puts & Tegel i Örebro AB (Entreprenör)