Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ARVIKA ÄLGÅ STOM 1:2 - husnr 1, ÄLGÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 300.23

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÄLGÅ KYRKA (akt.)

1724 - 1726

1724 - 1726

Värmland
Arvika
Värmland
Älgå
Älgå församling
Karlstads stift
Älgå kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2003:
Enligt traditionen låg Älgå medeltida kyrka på en kulle kallad "Rabo", något sydväst om den nuvarande. Vid platsen restes år 1942 en minnessten. Relativt nyligen påträffades dock en karta över Åsebol med Stommen som visar ett annat läge för kyrkan, strax norr om Älgån. Älgå medeltida kyrka var enligt uppgift helgad åt "Sankt Olof" efter den norske konungen Olav Haraldsson som införde kristendomen i Norge och som efter sin död år 1030 blev helgonförklarad. Älgå kyrka ska enligt handlingar ägt en Olofsbild, vilken fanns kvar i medeltidskyrkan ännu år 1700. Den medeltida kyrkan omnämns år 1692 som "t...

Läs mer i eget fönster

År 1724 - 1726 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn
År 1724 - 1726 Nybyggnad - Korparti
År 1724 - 1726 Nybyggnad - Torn
År 1724 - 1726 Nybyggnad - Sakristia
År 1724 - 1726 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1726 - 1726 Invigning
År 1742 - 1742 Fast inredning - predikstol
Predikstol tillverkad av Olof Brattstén från Filipstad.

Olof Brattstén (Konstnär - Bildhuggare)

År 1758 - 1758 Fast inredning - altaruppsats
Detta år skänkte dåvarande brukspatronen Johan Kolthopp på Älgå bruk en altaruppsats tillverkad av bildhuggaren Isac Schullström till kyrkan.

Isac Schullström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1787 - 1789 Underhåll
Reparationsarbeten.
År 1790 - 1800 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren ombyggs.
År 1814 - 1815 Ändring - ombyggnad, golv
Arbeten med kyrkgolvet. Altaret höjs och en bokstol tillkommer.
År 1820 - 1821 Ändring - ombyggnad, yttertak
Ny takresning, nytt skiffertak och innervalv av trä. Nils Olsson, Aplungsåsen.

Nils, Aplungsåsen Olsson (Hantverkare - Snickare)

År 1824 - 1824 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster.
År 1828 - 1828 Fast inredning - bänkinredning
År 1828 - 1828 Fast inredning - läktare
År 1828 - 1828 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1828 - 1828 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1828 - 1828 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv av trä läggs på det gamla stengolvet. Nya bänkar och läktare. Antalet bänkar utökas. Arbetet leds av Nils Olsson, Aplungsåsen. Kyrkan rappas även utvändigt och kritas invändigt.

Nils, Aplungsåsen Olsson (Hantverkare - Snickare)

År 1841 - 1841 Ändring - ombyggnad, yttertak
Sakristians tak lagas.
År 1841 - 1841 Ändring - ombyggnad, golv
Trägolv läggs i koret och i sakristian, ovan äldre stengolv.
År 1848 - 1851 Underhåll - målningsarbete
Läktaren och bänkar målas i en pärlgrå kulör. Väggarna vitlimmas. Utvändigt rappas fasaden och fönstren målas.
År 1881 - 1881 Teknisk installation - värme
Inköp av två ugnar från Drammens gjuteri.
År 1883 - 1883 Teknisk installation - brandskydd
Åskledare uppsätts.
År 1911 - 1911 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Torntaket tjärstryks.
År 1921 - 1922 Ändring - restaurering
Restaurering ledd av arkitekt Bror Almquist. Nytt trägolv i långhus och sakristia pga röta. Även bänkarna var angripna av röta. Sitsarnas bredd utökas. Väggar, tak och bänkar ommålas. Trappor till torn inkläddes med tvärvägg. Ytterväggen renoveras. Tak och torn fick avledare. Skiffertaket renoverades.

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1921 - 1922 Ändring - ombyggnad, golv
År 1921 - 1922 Fast inredning - bänkinredning
År 1921 - 1922 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1921 - 1922 Underhåll - omputsning
År 1921 - 1922 Underhåll - takomläggning
År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad, port
Ytterdörren till sakristian byggs med rundbågig form.
År 1926 - 1927 Fast inredning - orgel
Ny orgel byggs av Gebrüder Rieger, Jägerdorf.

Gebruder Rieger (Orgelbyggare)

År 1928 - 1928 Konservatorsarbeten
Renovering av purpurfärgad mässhake.
År 1943 - 1943 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkans fasader vitkalkas.
År 1946 - 1946 Konservatorsarbeten
Oljemålning konserveras av Värmlands konserveringsanstalt.

Värmlands konserveringsanstalt (Konservator)

År 1947 - 1948 Teknisk installation
Dränering anordnas.
År 1954 - 1955 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning.

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1954 - 1955 Ändring - restaurering, interiör
Invändig renovering efter förslag av arkitekt Einar Lundberg. Kyrkans innerväggar omputsades och kalkades, ny bänkinredning, nytt värmesystem och belysning, målningsarbeten och konservatorsarbeten på predikstol och altaruppsats, konservator Sven Dahlén. Altarring ommålas.

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1954 - 1955 Konservatorsarbeten

Sven Dahlén (Konservator)

År 1955 - 1955 Återinvigning
Återinvigning av kyrkan av biskop Runestam.
År 1970 - 1970 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverk inköptes tillverkad av Grönlunds, Gammelstad. 13 stämmor med två manualer. Inreds i den gamla fasaden.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1970 - 1970 Underhåll - omputsning
Utvändig renovering och omputsning, byggnadsfirma Takmans från Kila.
År 1972 - 1972 Ändring - ombyggnad
Ändringsarbeten av arkitekt Werner Gjerming, Arvika, gällande sakristia och gravkapell. Nytt skrudskåp.

Werner Gjerming (Arkitekt)

År 1983 - 1983 Ändring - ombyggnad, takstol
Besiktning av takstolar. Förstärkningsarbeten. Bjerking Ingenjörsbyrå AB.
År 1986 - 1986 Konservatorsarbeten
Konservering av svart mässhake från 1800-talet.
År 1986 - 1986 Ändring
Ljusbärare tillkommer.
År 1994 - 1995 Underhåll
KommunTeknik från Arvika utför rymdinmätningar på kyrkans väggar och torn.
År 1996 - 1996 Underhåll
Skadebesiktning av Bjerking Ingenjörsbyrå AB, Uppsala.
År 2000 - 2000 Underhåll
VBB VIAK från Karlstad utför uppmätningar av ytterväggens lutning i olika sektioner och geoteknisk undersökning för bestämning av rådande jordförhållanden.
År 2000 - 2000 Ändring - restaurering, exteriör
Ffasadrenovering, omläggning av skiffertak, renovering och tjärning av spånintäckt tornspira, rengöring och upplagning samt avfärgning av murfasader, plåtarbeten, renovering och ommålning av fönster, rengöring och ommålning av kyrkorummets väggar och tak, konservering av psalmnummertavlor, bättringsmålning av bänkar och andra invändiga träsnickeriarbeten samt installation av brandlarm och automatiserad tornlucksöppning.
År 2000 - 2000 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 2000 - 2000 Teknisk installation - brandskydd
År 2003 - 2003 Teknisk installation
Inrättande av HWC i vapenhusets norra parti. Omläggning av skiffergolv vapenhuset. Barndsäkringsåtgärder i elcentral.
År 2003 - 2003 Arkeologisk undersökning
Arkeologisk övervakning vid grävarbeten, Värmlands Museum.
År 2004 - 2005 Fast inredning - orgel
Renovering av läktarorgel.
År 2012 - 2012 Underhåll - exteriör
Omtjärning av takspån tornspira.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Hälsinge Takspån AB, Kilafors (Entreprenör)

År 2015 - 2015 Konservatorsarbeten
Konservering altarbrun.

Ingeborg Skaar Textilvård AB (Konservator)

År 2015 - 2015 Underhåll - målningsarbete
Ommålning av fönster och dörrar.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)