Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ARVIKA HÖGERUD 1:79 - husnr 1, HÖGERUDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 225.20

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÖGERUDS KYRKA (akt.)

1866 - 1867

1866 - 1867

Värmland
Arvika
Värmland
Högerud
Stavnäs-Högeruds församling
Karlstads stift
Högerud

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Komplettering vid inventering 2002:
Under medeltiden tillhörde Högerudsbygden Stavnäs pastorat. Men det var långt till sockenkyrkan och man framförde önskemål om att få bygga en gudstjänstlokal i den egna bygden. År 1645 bildades Högeruds socken och man fick tillstånd att bygga ett kapell på gården Högeruds ägor, det stod klart året efter. Den kraftiga befolkningsökningen i församlingen under 1800-talets första hälft medförde att 1600-talskyrkan med tiden blev alltför liten. År 1865 fick församlingen tillstånd att genom "kollekt och stambok över hela riket" samla in pengar till en ny kyrka. År 1866 hade man fått in så mycket att gr...

Läs mer i eget fönster

År 1866 - 1867 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1866 - 1867 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1867 - 1867 Invigning
Invigning av kyrkan 20 oktober av biskop Sundberg.
År 1867 - 1867 Nybyggnad - Torn

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1867 - 1867 Nybyggnad - Korparti
Koret är smalare invändigt, flankeras av en sakristia på norra sidan och ett arkiv på den södra.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Värmlands Museums topografiska arkiv, Högeruds kyrka. ATA, Högeruds kyrka. (Arkiv)

År 1874 - 1874 Ändring - tillbyggnad
En trappa uppförs mitt för västra ingången.
År 1880 - 1880 Teknisk installation - värme
En kamin installeras i sakristian.
År 1882 - 1882 Teknisk installation - värme
En kamin istalleras i kyrkorummet.
År 1890 - 1890 Fast inredning - orgel
En orgel tillkommer på västläktaren.

Erik Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

År 1908 - 1908 Ändring - restaurering, exteriör
Kyrkan får nytt skiffertak.
År 1916 - 1916 Specifika inventarier - dopfunt
En dopfunt inköps.
År 1941 - 1941 Teknisk installation - el
Elektriskt ljus installeras.
År 1952 - 1952 Teknisk installation - el
Elektrisk klockringning installeras. En ny klocka inköps. Elektrisk fläkt installeras i orgeln.
År 1956 - 1957 Ändring - ombyggnad, interiör
Genomgripande invändig renovering varvid det putsade innertaket kläs med panel, korfönster byggs igen och korskrank avlägsnas för att ersättas av en hästskoformad altarring. Ursprungligt altarkors flyttas till sidorum och en altaruppsats, tillverkade av bildhuggaren Isac Schullström, från den tidigare kyrkan flyttas in. Även predikstolen ersätts av en äldre predikstol. Till predikstolen byggs en ny trappa. Koret färlängs och dörrar till sakristia och förråd flyttas. En snidad nummertavla tillkommer. Bänkarna förkortas för att erhålla gång efter ytterväggarna. Golvet isoleras. Ny dopplats inrättas mitt för södra långhusväggen. Målningsarbeten.

Erik Weiborg (Hantverkare - Målare)

Isac Schullström (Konstnär - Bildhuggare)

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1956 - 1957 Ändring - ombyggnad, exteriör
Putslagning och avfärgning samt plåt- och måleriarbeten. Ny koppartäckning av spiran. Ny entré upptas norra långsidefasaden. Invändig igenmurning av södra entrén.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1957 - 1957 Teknisk installation
Värme-, kraft- och belysningsinstallationer i kyrkan. Nya vägglampetter.
År 1957 - 1957 Återinvigning
15 september återinvigs kyrkan av biskop Gert Borgenstierna.
År 1957 - 1957 Konservatorsarbeten
Konservering av äldre altaruppsats och predikstol.

Olle Hellström (Konservator)

År 1985 - 1985 Återinvigning
13 oktober återinvigning av kontraktsprost Hans-Olof Hermansson.
År 1985 - 1985 Ändring - restaurering, interiör
Interiör upprustning genom målningsarbeten. Putslagning och kalkavfärgning av kyrkorummets väggar i gul kulör. Taket målas himmelsblått och bänkarna gråa med mörkare ton på sitsar och överliggare. Gavlar och bänkspeglar marmoreras på en varmrosa grund. Målning av läktarbarriär, dörrar, fönster, altarring och orgelfasad. Förgyllning av lister.

Urban Ullenius (Konservator)

År 2001 - 2001 Arkitekturbunden utsmyckning
Ikon upphängs på södra långhusväggen under läktaren.
År 2010 - 2010 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad, inrymmande handikapptoalett, brudkammare, kapprum, städ- och förrådsutrymmen. Ombyggnad av två kyrkbänkar samt installation av ny ljudanläggning och tillhörande ny ljudmöbel.
År 2010 - 2011 Underhåll - interiör
Omkalkning av väggar i sakristian.
År 2011 - 2012 Ändring
Tre äldre korfönster sätts upp/placeras i kyrkorummet.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Brunskogs Elektriska AB (Hantverkare)

Bröderna Werme HB (Hantverkare)

Sunne Måleri & Reklam AB (Hantverkare)

År 2012 - 2012 Underhåll - fönster
Utvändig renovering av fönster samt byte av spruckna glas.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Sunne Måleri & Reklam AB (Entreprenör)

År 2013 - 2013 Konservatorsarbeten
Konservering av grön mässhake, svart mässhake, vitt antependium samt rött kalkkläde.