Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STORFORS STORFORS 11:318 - husnr 1A, STORFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 348,06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STORFORS KYRKA (akt.)

1959 - 1959

1959 - 1959

Värmland
Storfors
Värmland
Kroppa
Storfors församling
Karlstads stift
Kyrkogatan 5

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2003:
Storfors bruk, som etablerades under 1600-talet, lade grunden till samhället. Innan det fanns kyrka i Storfors användes den så kallade Fallstugan som provisorisk kyrksal. Det var en gammal timrad torpstuga som låg på samma plats som nuvarande Storfors kyrka. Bredvid stugan uppfördes en klockstapel av trä 1949. År 1950 anlades en kyrkogård på platsen. Både Fallstugan och klockstapeln revs 1957 och man började bygga en ny kyrka. Kyrkorådet ville att en nya kyrka skulle byggas som en kombination av kyrka och församlingshem. Ett par olika arkitekter ombads att lägga fram förslag till kyrka. Det blev a...

Läs mer i eget fönster

År 1959 - 1959 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor

Tor Engloo (Arkitekt)

År 1959 - 1959 Nybyggnad - Korparti

Tor Engloo (Arkitekt)

År 1959 - 1959 Fast inredning - läktare
Läktare byggs ovan entré sydvästra hörnet.
År 1959 - 1959 Nybyggnad
År 1959 - 1959 Invigning
10 maj invigning av biskop Gert Borgenstierna.
År 1964 - 1964 Specifika inventarier - dopfunt

E Eklund (Konstnär - Skulptör)

År 1972 - 1972 Fast inredning - orgel
Orgel installeras byggd av J H Jörgensen Orgelfabrik. Design av Tor Engloo.
År 1984 - 1984 Teknisk installation - larm
Brottsförebyggande åtgärder.
År 1985 - 1986 Underhåll - målningsarbete, interiör

Urban Ullenius (Konservator)

År 1985 - 1986 Ändring - ombyggnad, interiör
Översyn och komplettering av VVS-installationer. Rengöring och ommålning av kyrkorummet. Anordning av handikapptoalett. Flyttning av altare. Handledare vid trappa. Borttagning av bänkar. Dörr mellan kök och församlingshem. Nytt kapprum, sakristia mm i källare. Ny entré i norr. Ny färgsättning bänkar, predikstol, altarring, ambo, orgel. Konservator Urban Ullenius.
År 1985 - 1986 Nybyggnad - Sakristia
År 1985 - 1986 Teknisk installation
År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nybyggnad av skyddstak vid ytterdörr norra fasaden. Arkitekt Torsten Skoglund.

Torsten Skoglund (Arkitekt)

År 1990 - 1990 Beslut om skyddsföreskrifter
Kyrkan får skydd enligt kulturminneslagen, daterat 19/4.
År 1991 - 1991 Ändring
Fyra bronsreliefer skänks till kyrkan, evangelistsymbolerna: Mattues, Marcus, Lukas och Johannes.
År 2008 - 2008 Ändring
Inmontering fönster.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2009 - 2009 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagning av bänkrader, ommålning bänkar, flyttning dopfunt, nytillverkning portabelt altare. Ombyggnad av utrymmen under kyrksalen och ny textilförvaring.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2009 - 2009 Teknisk installation
Ventilationsanläggning.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2013 - 2013 Underhåll
Renovering av fönster och dörrar. Montering av energiglas. Renovering skifferfasad, skadade och nedfallna skiffer ersattes med nya.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Arne Nilssons Måleri AB (Entreprenör)

Takskifferspecialisten AB (Entreprenör)