Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KRISTINEHAMN RUDSKOGA KLOCKARGÅRD 1:6 - husnr 1, RUDSKOGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 351,36

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RUDSKOGA KYRKA (akt.)

1772 - 1777

1772 - 1777

Värmland
Kristinehamn
Värmland
Rudskoga
Rudskoga församling
Karlstads stift
Rudskoga kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2003:
Den nuvarande stenkyrkan i Rudskoga, på norra sidan av sjön Skagern, invigdes 1777 och ersatte då en om- och tillbyggd timmerkyrka av medeltida ursprung. Initiativtagare till den nya kyrkan var majoren och riddaren Carl Linroth på Värmlands Säby. Stenkyrkan uppfördes under ledning av byggmästare Johan Georg Reincke. Den fasta inredningen övertogs till största delen från den gamla träkyrkan; i korpartiets murnischer står en altaruppsats från tidigt 1700-tal, flankerad av en romansk madonna (troligtvid den äldsta, bevarade träskulpturen från Värmland) och ett senmedeltida altarskåp.
Rudskogas först...

Läs mer i eget fönster

År 1772 - 1777 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Johan Georg Reincke (Byggmästare)

År 1772 - 1777 Nybyggnad
År 1772 - 1777 Nybyggnad - Sakristia

Johan Georg Reincke (Byggmästare)

År 1772 - 1777 Nybyggnad - Korparti

Johan Georg Reincke (Byggmästare)

År 1772 - 1777 Nybyggnad - Torn

Johan Georg Reincke (Byggmästare)

År 1777 - 1777 Invigning
Kyrkan invigs 21/9 av biskop Daniel Herweghrs.
År 1782 - 1786 Ändring - ombyggnad, golv
Korets trägolv byts ut mot sten.
År 1782 - 1782 Brand
Blixten står ned i kyrktornet, taket sveddades, kyrkan fylldes med rök, fönstren sprängdes ur bågarna, men eld uppstod ej
År 1790 - 1800 Ändring - ombyggnad, interiör
Arbeten med taket som droppar, taklist. En södra läktare plockas bort.
År 1865 - 1865 Ändring - ombyggnad, yttertak
Omläggning av taket till skiffer. Tidigare var det spåntäckning.
År 1869 - 1869 Fast inredning - orgel
2/5 orgel invigs byggd av Setterqvist & son.

Setterquist & Son Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1911 - 1911 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln renoverades och förses med fler stämmor av orgelbyggare Eriksson, Gävle.
År 1911 - 1911 Ändring - ombyggnad, interiör
Omfattande restaurering under ledning av arkitekt Axel Lindegren. Golvet omläggs i bänkkvarteren med trä på en cementbotten, övrigt golv av sten. Innertaket putsades och målades. Ny taklist som marmoreras. Äldre bänkar med dörrar ersattes med nya, målas i ekimitation. Nya kyrkdörrar. Nischer i korets sätts igen med järndörrar för att rymma arkiv. Predikstol och altartavla ommålades. Nytt golv i sakristia och vapenhus. Vindfång vid södra och västra entrén. Innåtgående slagdörr mellan vapenhus i torn och kyrkorum.

Axel Lindegren (Arkitekt)

År 1912 - 1912 Återinvigning
Efter den omfattande renoveringen invigs kyrkan 29/9 av biskop Eklund.
År 1920 - 1925 Konservatorsarbeten
Altare, predikstol och krucifix ommålas.
År 1934 - 1935 Underhåll - exteriör
Man lät laga och kalka ytterväggar och stigluckor. Utvändig avfärgning i gulvit ton, lanterninen målas vit. Målarmästare E Sjöqvist. Under skiffret lades behandlad spån. Arkitekt Sven Branzell.

Sten Branzell (Arkitekt)

År 1934 - 1935 Teknisk installation - värme
Värmeanläggning, vedeldad panna och ångvärmeanläggning, aggregatet placeras i rum under kyrkans västra del. Nischer för radiatorerna bilas upp.

Sten Branzell (Arkitekt)

År 1934 - 1935 Ändring - ombyggnad, interiör
Värmeanläggning, vedeldad panna och ångvärmeanläggning, aggregatet placeras i rum under kyrkans västra del. Nischer för radiatorerna bilas upp. Kyrkan målades om till det inre. De gamla innerdörrarna utbyttes mot slagdörrar. Målarmästare E Sjöqvist. Nischer upptogs i koret. Korbänkar placeras i koret. Skåpsinredning till sakristian. Arkitekt Sven Branzell.

Sten Branzell (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Fast inredning - orgel, orgelverk
Rengöring av orgeln R Straubel, Årjäng.
År 1935 - 1935 Konservatorsarbeten
Förgyllning av torntupp.
År 1935 - 1935 Ändring
Ny kormatta.
År 1935 - 1935 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten, Värmlands konserveringsanstalt. Altarskåp, madonna, krucifix, porträtt, altaruppsats, predikstol, kyrkvärdsbänkar, nummertavla, dopfuntsbord, timglas. Madonnan återfår däefter sin plats i kyrkorummet.

Värmlands konserveringsanstalt (Konservator)

År 1940 - 1940 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installeras i de gamla ljuskronorna.
År 1947 - 1947 Fast inredning - orgel, orgelverk
Elektrisk fläkt installeras i orgeln.
År 1955 - 1955 Konservatorsarbeten
Fasta och lösa inventarier åtgärdas mot trägnagare.
År 1960 - 1960 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt i röd granit efter ritning av Ragnar Jonsson.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1964 - 1965 Underhåll - exteriör
Renovering under ledning av arkitekt Ragnar Jonsson, Stockholm. Förstärkning av takstolar, översyn av takbeläggning. Alla fönsterbågar byts ut. Utvändigt omputsas kyrkan, stensockel putsas in. Avfärgning i vit kulör med grå sockel. Portalerna målas. Tornluckorna målas. Hängrännor och stuprör utbyts till koppar.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1964 - 1965 Konservatorsarbeten
Altaruppsats, predikstol och andra äldre inventarier konserverades och ommålades av konservator Olle Hellström, Skara.

Olle Hellström (Konservator)

År 1964 - 1965 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiören uppfräschas med kalkning och avfärgning.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1966 - 1966 Ändring - ombyggnad, exteriör
Sammanbyggs sakristia med torn. Skiffertaket ges en översyn.
År 1975 - 1975 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan avfärgas och återfår en ursprunglig rosa kulör.
År 1976 - 1976 Ändring - ombyggnad, interiör
Inredningsarbete i vapenhuset, Skanark AB. Toalett i torn, och andra förråd byggs in med nya mellanväggar.

Skanark Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1979 - 1979 Teknisk installation - värme
Installation av elvärme.
År 1984 - 1984 Teknisk installation
Brottsförebyggande åtgärder.
År 1985 - 1985 Ändring
Heltäckningsmattor på läktare och i trappor.
År 1985 - 1985 Teknisk installation
Brand och stöldinstallationer. Utökning högtalaranläggning.
År 1985 - 1985 Fast inredning - altarring
Bättringsmålning av altarring.
År 1988 - 1988 Fast inredning - orgel
En kororgel installeras, elektrisk modell i standardutförande.
År 1994 - 1995 Underhåll - exteriör
Restaureringsarbetena med fasaden. Program av N Hanzén Byggkonsult AB. Interiör och exteriör upprustning av puts och avfärgning, Puts och Tegel. Förgyllning av tupp. Fasaderna avfärgas svagt rosa. Översyn av skiffertäckning på tornet. Ledstänger vid norra entrén. Renovering av rötskador tornhuv.
År 1994 - 1995 Teknisk installation - värme
Ny elanläggning och värme i bänkarna.
År 1994 - 1995 Ändring - ombyggnad, interiör
Interiör och exteriör upprustning av puts och avfärgning, Puts och Tegel. Snickerierna inkl bänkinredningen rengörs och bättras. Nytt textilskåp till sakristian, Märsta snickeri. Isolering av golv i sakristian. Brädgång på långhusets vind. Isolering av långhusets och sakristians vindsbjälklag med lösull. Oljetank i källare tas bort. Belysning med spotlights. Ny ljusbärare.
År 1996 - 1996 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar rengörs och ommålas.
År 1996 - 1996 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på predikstol, altaruppsats, helgonskåp, madonna och krucifix av konservator Cecilia Skoglund, Ateljé RAK.

Cecilia Skoglund (Konservator)

År 1997 - 1997 Ändring
Nya podier till madonna och altarskåp tillverkas.
År 2008 - 2008 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertak.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2012 - 2012 Teknisk installation
Installation av styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet.