Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KIL VÄSTRA GLÄNNE 4:12 - husnr 1, FRYKERUDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 436,37

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FRYKERUDS KYRKA (akt.)

1795 - 1799

1795 - 1799

Värmland
Kil
Värmland
Frykerud
Frykeruds församling
Karlstads stift
Frykerud 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2004:
Föregångaren till Frykeruds nuvarande kyrka låg på en höjd i hemmanet Prätbol, Fagerås, ca 7 kilometer sydöst om den nuvarande kyrkplatsen. Den gamla kyrkan, som revs 1797, ska ha byggts om på 1400-talet. En bevarad dopfunt dateras till 1200-talet indikerar emellertid att socknen kan ha haft en kyrka redan i tidig medeltid, då Fryken var annexförsamling till Stora Kil. På den gamla kyrkplatsen restes en minnessten 1922. Som resultat av att socknens centralpunkt kommit att förskjutas mot nordväst uppfördes den nya kyrkan på ny kyrkplats i Västra Glänne vid sjön Aplungen 1795-99.
Kyrkan invigdes för...

Läs mer i eget fönster

År 1795 - 1799 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Johan Westman (Byggmästare)

År 1795 - 1799 Nybyggnad - Torn

Johan Westman (Byggmästare)

År 1795 - 1799 Nybyggnad - Sakristia

Johan Westman (Byggmästare)

År 1795 - 1799 Nybyggnad - Korparti

Johan Westman (Byggmästare)

År 1795 - 1799 Nybyggnad
År 1820 - 1820 Invigning
Kyrkan invigdes av biskop Olof Bjurbäck.
År 1860 - 1870 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkorummet renoveras och får en ny altartavla och orgel mm.
År 1860 - 1870 Fast inredning - altaruppsats
Ny altartavla installeras.
År 1865 - 1865 Fast inredning - orgel
Kyrkan får sin första orgel.

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1930 - 1931 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkorummets dekormåleri tillkommer, limfärgsteknik.

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1931 - 1931 Fast inredning - glasmålning
Fyra korfönster föreställande de fyra evangelisterna insätts.

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1941 - 1942 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln ombyggs och förses med tjugo stämmor.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkan genomgick en genomgripande restaurering med nytt golv av tegel, ny placering av dopfunt, passage efter väggarna för bekvämare in- och utpassering i kyrkbänkar mm. Arbetsbeskrivningar utfördes av arkitekt Gunnar Henriksson, Karlstad.
År 1970 - 1975 Ändring - ombyggnad, fönster
Södra siadns fönsterbågar utbyts.
År 1981 - 1981 Fast inredning - orgel
Kyrkans kororgel tillkom 1981, vilket medför att några bänkar flyttades bort.

Hans Heinrich (Orgelbyggare)

År 1988 - 1988 Underhåll - takomläggning
Skiffertaksrenovering genomförs.
År 1993 - 1993 Underhåll - exteriör
Exteriör upprustning med skiffertaksrenovering, putslagning och målningsarbete.
År 1993 - 1994 Underhåll - interiör
En interiör renovering under ledning av Sverker Andersson, K-Konsult. Tak, väggar, bänkinredning, fönster och dörrar ommålades och omfattande konservatorsarbeten utfördes av konservator Urban Ullenius. Läktarunderbyggnader tillkom. Efter det har värmeanläggningen kompletterats och marken runt kyrkan dränerats.

Urban Ullenius (Konservator)

År 1993 - 1993 Teknisk installation - el
År 2001 - 2001 Teknisk installation - värme
Komplettering av värmeanläggning och installation av styr-, regler- och övervakningsutrustning samt dränering runt kyrkan.
År 2002 - 2002 Underhåll - fönster
Renovering av fönster.
År 2004 - 2004 Ändring
Åsknedslag i elanläggningen.
År 2006 - 2006 Teknisk installation
Installation av åskskydd. Arbetet med installationerna utfördes av elfirman EF Elektriska AB.
År 2008 - 2008 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering av puts på kyrktorn, ommålning långhus, målning av fönster, portar och lanternin.

Puts & Tegel i Örebro AB (Entreprenör)

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2013 - 2013 Teknisk installation
Montering av nödutgångsskyltar.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

EF Elektriska AB (Entreprenör)

År 2013 - 2013 Underhåll - interiör
Renovering av väggar i sakristia och vapenhus.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Puts & Tegel i Örebro AB (Entreprenör)