Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KIL BODA 3:1 - husnr 1, BODA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 491.0039

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BODA KYRKA (akt.)

1671 - 1674

1671 - 1674

Värmland
Kil
Värmland
Boda
Boda församling
Karlstads stift
Boda kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid invetering 2004: Den första kyrkan i Boda byggdes år 1616 av trä. Den var snart för liten och man önskade därför uppföra en ny och större kyrka av sten. För att man under byggnadstiden inte skulle behöva vara utan gudstjänstlokal, byggdes den nya kyrkan omkring den gamla. Den nuvarande kyrkans långhus uppfördes mellan åren 1671-74. Den gamla klockstapeln behölls ännu några årtionden. Bänkinredning bestående av elva fasta bänkar på var sida om mittgången tillkom i slutet av 1600-talet. Mellan åren 1732-34 byggdes kyrkan till i väster och tornet av sten uppfördes. Arbetet utfördes av murarmästare Jonas Lind från Karl...

Läs mer i eget fönster

År 1671 - 1674 Nybyggnad
Skiffertaket lades om.
År 1671 - 1674 Nybyggnad - Korparti
År 1671 - 1674 Nybyggnad
År 1730 - 1734 Nybyggnad - Torn
Tornet uppfördes av murarmästare Jonas Lind från Karlstad.
År 1730 - 1734 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt väster.
År 1740 - 1740 Nybyggnad - Sakristia
År 1765 - 1765 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv lades i hela kyrkan.
År 1770 - 1775 Fast inredning - bänkinredning
ny bänkinredning insattesi kyrkan.
År 1771 - 1771 Underhåll - exteriör
Torn och långhus putsades av murarmästare Lars Åkergren, Kil
År 1776 - 1776 Underhåll - exteriör
Omputsning av hela kyrkan av murarmästare Sven Ingemarsson, Skived.
År 1788 - 1788 Ändring - ombyggnad, innertak
Det slagna innertaket gjordes av Olof Svensson, Kristinehamn och Jöns Larsson, Bäckebron.
År 1796 - 1796 Underhåll - takomläggning
Takstickorna togs bort och ersattes av skiffer.
År 1817 - 1818 Underhåll
Kyrkan omputsades såväl ut- som invändigt.
År 1886 - 1898 Ändring - ombyggnad
En omfattande renovevering genomfördes. Bland annat lades nytt trägolv, nya bänkar sattes in och kyrkan fick nya dörrar och ny altarring. Kyrkorummet målades i vitt och guld. Ny värmeugn inattes.
År 1921 - 1921 Fast inredning - orgel
År 1936 - 1936 Underhåll - målningsarbete
En genomgripande restaurering skedde 1936 efter program av arkitekt Paul Boberg, Växjö, samt konservator Sven Dalén, Stockholm. Entreprenör var byggmästare Nils Nilsson, Norra Boda. Korgolvet höjdes och den gamla altarringen återinsattes. Nytt golv av skiffer inlades i hela kyrkan och nya slutna bänkar av samma utseende som före 1886 sattes in. De gamla färgerna på altaruppsats, predikstol och läktarbarriär togs fram. Torngrunden förstärktes, vapenhus och sakristia gjordes om, elektriskt ljus och elektrisk fläkt till orgeln inmonterades och nya dörrar och portar insattes. Återinvigning av biskopen den 13 december 1936.

Paul Boberg (Arkitekt)

Sven Dalén (Konservator)

År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel
En ny helmekanisk orgel med 14 stämmor insattes av A Magnussons orgelbyggeri, Göteborg. Orgelfasaden ritades av arkitekt Bertil Palm, Karlstad.

A Magnusson, Göteborg (Orgelbyggare)

År 1968 - 1968 Underhåll - interiör
Väggar lagades, putsades och avfärgades.
År 1970 - 1970 Underhåll - exteriör
Utvändiga arbeten med fasadlagningar, efter program av ha/ho/li ab, Karlstad

Lars-Erik Havstad (Arkitekt)

År 1990 - 1990 Underhåll - takomläggning
Skiffertaket lades om .
År 2006 - 2006 Teknisk installation
Installation av åskskydd. Arbetet med installationerna utfördes av elfirman EF Elektriska AB.
År 2007 - 2008 Teknisk installation - högtalaranläggning
Ny ljudanläggning.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2007 - 2007 Underhåll - exteriör
Ny träpanel på kyrkans västfasad, målning takfot och tornluckor.

Puts & Tegel i Örebro AB (Entreprenör)

Värmlands Museum (Antikvarie)