Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSTAD SEGERSTADS KYRKA 1:1 - husnr 1, SEGERSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 268.37

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SEGERSTADS KYRKA (akt.)

1738 - 1747

1738 - 1747

Värmland
Karlstad
Värmland
Segerstad
Nor-Segerstads församling
Karlstads stift
Hanevik 203

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Kompletterat vid inventering 2003:
Den nuvarande stenkyrkan består av ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, sakristia i norr samt västtorn. Kyrkan uppfördes ursprungligen i två etapper: långhus och sakristia 1738-47 och västtornet 1750-66. Vid det förra tillfället verkade domkyrkoarkitekten Christian Haller som byggmästare. Knappt hundra år senare, 1847-48, ersattes 1700-talstornet med det befintliga. Delar av 1700-talsgaveln nedtogs också vid detta tillfälle.
Till år 1745 låg en liten medeltida träkyrka i Segerstadsbyn, där en gammal kyrkogård ännu finns kvar. Denna kyrka revs samma år som den nya invigdes. Tim...

Läs mer i eget fönster

År 1700 - 1700 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats tillverkas i Göteborg och stofferas av målarmästare Lars Märling.
År 1738 - 1747 Nybyggnad

Bror Almquist (Arkitekt)

Christian Haller (Byggmästare)

Lars Märling, mäster (Konstnär - Dekormålare)

O L Dahlman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1738 - 1747 Nybyggnad - Korparti

Christian Haller (Byggmästare)

År 1738 - 1747 Nybyggnad - Sakristia

Christian Haller (Byggmästare)

År 1738 - 1747 Nybyggnad
År 1750 - 1756 Nybyggnad - Torn
Torn påbörjas av Christian Haller, fortsatt av mäster Åkergren och avslutat av Giöran Lilljebjörn, Karlstad.

Christian Haller (Byggmästare)

År 1780 - 1781 Ändring - ombyggnad, exteriör
På tornet uppsätts en plåtbeslagen huv.
År 1782 - 1782 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar byggs.
År 1791 - 1791 Ändring - ombyggnad, interiör
Korgolvet ruttet, byggdes om. Nytt golv av tegel i sakristian.
År 1804 - 1804 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv i kyrkorummet.
År 1806 - 1806 Ändring - ombyggnad, exteriör
Dörr i söderfasad igenmuras och ersätts med fönster. Murmästare Hertz.

Sven Hertz (Byggmästare)

År 1810 - 1810 Ändring - ombyggnad, exteriör
Kyrkans fönster förstoras.
År 1810 - 1810 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna ombyggs.
År 1818 - 1819 Ändring - ombyggnad, yttertak
Kyrkan förses med skiffer på långhustaket. Tidigare spåntäckning. Byggmästare O M Bäckström från Karlstad.
År 1847 - 1848 Nybyggnad - Torn

A M Wennerström (Byggmästare)

År 1860 - 1860 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Vitlimmas tornets murhörn, dessförinnan var de strukna med mörkblå limfärg.
År 1860 - 1870 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv i koret av trä.
År 1862 - 1862 Fast inredning - predikstol
Predikstol tillverkas av O L Dahlman, Västerås.
År 1862 - 1862 Ändring - ombyggnad, exteriör
Dörr i väster upptas i sakristian. Kamin tillkommer i sakristian.
År 1862 - 1862 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats från år 1700 nedtogs då den var förfallen. Ny altaruppsats i klassicistisk stil med naket kors, efter ritning av Edv Eriksson, Nysäter. Predikstol av samme. Tillverkas av O L Dahlman, Västerås.

O L Dahlman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1868 - 1868 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren byggs.
År 1869 - 1870 Fast inredning - orgel
Orgeln byggs med fasad i vitt och guld.
År 1884 - 1884 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln reparerades.
År 1885 - 1885 Underhåll - exteriör
Tornspiran nedblåstes och uppsattes igen.
År 1889 - 1889 Fast inredning - orgel, orgelverk
Reparerades orgelns bälg.
År 1889 - 1889 Teknisk installation - värme
Kamin tillkommer i kyrkorummet.
År 1907 - 1907 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar.

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1907 - 1907 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt innertak. Arkitekt Bror Almquist.
År 1916 - 1916 Ändring - ombyggnad, interiör
Golvet renoveras. Ett nytt spåntat brädgolv läggs på det gamla.
År 1916 - 1916 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning.
År 1926 - 1926 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln omjusteras.
År 1927 - 1927 Ändring - ombyggnad, exteriör
Skorsten blåses ned. Ny uppsattes.
År 1929 - 1930 Ändring - ombyggnad, takstol
Arbeten med taktolar och innertak, byggmästare Adolf Gustavsson, Gullerstorp i Västergötland.
År 1930 - 1930 Fast inredning - glasmålning
Två fönstermålninga insätts i koret, konstnär Kalle Lodén, Stockholm. Tillverkas av glasmästare Hugo Schulz, Kristinehamn.
År 1930 - 1930 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiören och kyrkorummets korbänkar målas efter anvisningar av konstnär Oscar Jonsson. Målarmästare G E Sjökvist, Munkfors.
År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad, trappa
Stentrappan renoverades.
År 1932 - 1932 Konservatorsarbeten
Madonnaskulptur konserveras av Värmlands konserveringsanstalt och återinsätts i kyrkan efter att tidigare förvarats i likboden.
År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, golv
Golvet renoveras mot röta. Korgolvet höjs?
År 1945 - 1946 Fast inredning - altaruppsats
Äldre altaruppsats från år 1700 ombyggs efter förslag av arkitekt Elis Kjellin. Två altarmålningar av konstnär Thor Fagerkvist tillkommer.

Elis Kjellin (Arkitekt)

Thor Fagerkvist (Konstnär)

År 1946 - 1946 Teknisk installation - el
Eluppvärmning installeras.
År 1957 - 1962 Ändring - ombyggnad, interiör
Elbelysning installeras, koret förlängs, bänkarna ändras och gavlarna sågas av, snickeriarbeten utförs i koret och sakristian. Altaret förlängs och sänks. Ny dopplats i korets södra del. Ny interiör färgsättning. Arkitekt Ragnar Johnson.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1957 - 1962 Ändring - restaurering, exteriör
Lagning av puts på torn och skepp, montering av ny sockel av skiffer, ommålning av fönster och tornluckor.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1958 - 1958 Ändring
Dräneringsarbeten.
År 1958 - 1958 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Skulptur "Den gode herden" vid ny dopplats, skapad av skulptören Yngve Andersson, Stockholm.

Yngve Andersson (Konstnär - Skulptör)

År 1972 - 1972 Underhåll - takomläggning
Skiffertaket renoveras.
År 1985 - 1985 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering av puts och borttagande av skifferplattor vid sockeln. Gjutning av ny trappstegsgrund vid sakristian.
År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, interiör
Inbyggnad under västläkaren för toalett, väntrum, kontor och kapprum mm. Arkitekt Bror Jonsson.

Bror Jonsson (Arkitekt)

År 1990 - 1990 Ändring
Sanering mot trägnagare.
År 1990 - 1990 Underhåll - exteriör
Totaldränering av grunden och reparation av sockeln. Reparation av kyrkporten.
År 1990 - 1990 Underhåll - golv
Reparation av korgolv.
År 1992 - 1992 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln renoveras.
År 1993 - 1993 Teknisk installation - värme
Nytt värmessystem, bänkvärmare med styranordning.
År 1994 - 1994 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering av tornet. Avfärgning i vitt med stark brytning åt gult. Tornhuven blymönjas och slutmålas med linoljefärg. Kyrkporten avfärgas brun. Målning fönster och andra träpartier.
År 1999 - 1999 Fast inredning - orgel, orgelverk
Förändring av orgeln. Ålems orgelverkstad AB.

Ålems Orgelverkstad AB (Orgelbyggeri)

År 2000 - 2000 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkporten målas engelskt röd.
År 2011 - 2011 Konservatorsarbeten
Restaurering (rengöring och reparation) av porträtt.

Värmlands Museum (Konservator)