Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSTAD NORSHOLM 2:1 - husnr 1, NORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 264.37

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORS KYRKA (akt.)

1784 - 1798

1784 - 1798

Värmland
Karlstad
Värmland
Nor
Nor-Segerstads församling
Karlstads stift
Nor 313

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2003:
Att det funnits en kyrka i Nor redan under medeltiden anses säkert. Denna kyrka räknades på 1300-talet som "Sätes- och Moderkyrkia" i Friku (Fryka) härad. Kyrkan med medeltida delar låg något västnord om den nuvarande, närmare älven och revs 1796 för att ge plats åt dagens kyrka. Byggmästaren Johan Georg Reincke från Karlstad, fick år 1782 i uppdrag av församlingen att utarbeta ritningar till den gamla kyrkans utvidgning och förbättring. Arbetet omförvandlades efter diskussioner sedan till nybyggnation. Reincke utförde ritningarna och grundstenarna började läggas 1784. Men man hade inte inväntat K...

Läs mer i eget fönster

År 1784 - 1798 Nybyggnad
Långhus, kor och torn. Reincke utarbetade ritningar 1782. Dessa omarbetas 1785 av Jacob Wulff på Överintendentsämbetet och Reinckes uppdrag blir reducerat till byggledare. 1787 lämnar Reincke uppgiften och Sven Hertz tar över. Kyrkan uppförs mellan åren 1796-1798.

Jacob Wulff (Arkitekt)

Johan Georg Reincke (Arkitekt)

Sven Hertz (Byggmästare)

År 1784 - 1798 Nybyggnad - Torn
Tornet förses med låg huv med fyrkantig lanternin.

Jacob Wulff (Arkitekt)

Johan Georg Reincke (Arkitekt)

Sven Hertz (Byggmästare)

År 1784 - 1798 Nybyggnad - Korparti

Jacob Wulff (Arkitekt)

Johan Georg Reincke (Arkitekt)

Sven Hertz (Byggmästare)

År 1784 - 1798 Nybyggnad
År 1799 - 1799 Invigning
Invigning den 22 september av prosten Ågren.
År 1804 - 1804 Fast inredning - altaruppsats
Kyrkan får sin första altaruppstas. Den kombineras med predikstol ovan altaret. Sakristia bakom altaruppsatsen.
År 1852 - 1852 Fast inredning - orgel

Erik Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

År 1859 - 1859 Fast inredning - altaruppsats
Senklassicistisk altaruppstas tillkommer.

O L Dahlman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1859 - 1859 Fast inredning - predikstol
Senklassicistisk predikstol tillkommer.

O L Dahlman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1859 - 1859 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia vidbyggs öster om koret.
År 1877 - 1877 Teknisk installation - värme
Två "gurneijska ugnar" inskaffas.
År 1900 - 1929 Ändring - tillbyggnad
Arkivrum byggs på sakristians norra sida.
År 1904 - 1904 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornets överdel byggs om från huv till reslig spira.

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1904 - 1904 Fast inredning - bänkinredning
Nya öppna bänkar tillkommer.

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1904 - 1904 Ändring - ombyggnad, interiör
Innertaket kläs med spåntade bräder indelade i fält.

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1911 - 1911 Arkeologisk undersökning
I koret hittas fyra gravhällar från gamla kyrkan. Uppmonteras på kyrkorummets västvägg.
År 1929 - 1929 Fast inredning - orgel

A Lindegren (Orgelbyggare)

År 1934 - 1934 Fast inredning - glasmålning
Korfönstren förses med målningar ritade av konstnären Yngve Lundström.

Ringströms glasmästeri (Hantverkare)

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1934 - 1934 Teknisk installation - värme
Nytt varmluftssystem.
År 1934 - 1934 Ändring - ombyggnad, interiör
Korgolvet höjs och läggs med kalkstensplattor, under bänkarna trägolv. Tunnvalvet återrestaureras till släta plankor. Antikglas i fönster. Stengolv i vapenhuset. Altare, predikstol samt taklist dekoreras av konstnären Oscar Jonsson, som även svarar för ny färgsättning i gul-, brun- gröm- och gråaktig färgsammanställning.

Bror Almquist (Arkitekt)

Oscar Jonsson (Konstnär - Dekormålare)

År 1934 - 1934 Underhåll - exteriör
Fasadens puts lagas och kalkstryks. Portalen i väster får nya dörrar.
År 1934 - 1934 Underhåll - takomläggning
Skiffertaket omläggs på nytt underlag av bräder.
År 1953 - 1953 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Trärelief föreställande Jesus med barnen.

Peder Jensen (Konstnär - Bildhuggare)

År 1955 - 1955 Teknisk installation - el
Elektisk belysning installeras.
År 1960 - 1960 Ändring - ombyggnad, exteriör
Kyrktornet beläggs med kopparplåt istället för järnplåt.
År 1974 - 1974 Fast inredning - orgel
Orgelfasaden komponeras av Lars-Erik Havstad och den byggs av A Magnussons orgelbyggeri. 24 stämmor fördelade på två manualer och pedal.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Lars-Erik Havstad (Arkitekt)

År 1992 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
Inbyggnader under läktaren för att rymma toalett, samlingsrum, textilförvaring mm.

Bror Jonsson (Arkitekt)

År 2002 - 2002 Teknisk installation - brandskydd
År 2002 - 2002 Konservatorsarbeten
Vid brandlarmsinstallationer skadas altaruppsatsen. Åtgärdas av konservator som återskapar blå kulör bakom "crux nuda".

Cecilia Skoglund (Konservator)

År 2003 - 2003 Teknisk installation - värme
Värmesystemet byts till jordvärme. Ledningsdragning och nya radiatorer samt bänkvärmare. Vattenburen värme.
År 2011 - 2011 Ändring - restaurering, exteriör
Fönstermålning samt nytillverkning av rötskadad källardörr.

Sandå Karlstad (Entreprenör)

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2014 - 2014 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertak.

Bygg & Skiffertaksteknik AB (Entreprenör)

Värmlands Museum (Antikvarie)