Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HAMMARÖ LUNDEN 1:4 - husnr 1A, SKOGHALLS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 304:15

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKOGHALLS KYRKA (akt.)

1957 - 1957

1957 - 1957

Värmland
Hammarö
Värmland
Hammarö
Hammarö församling
Karlstads stift
Bruksgatan 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2003:
Efter en arkitekttävling fick stockholmsarkitekterna Jan Hallén, Karsten Kirkegaard och Aage Porsbo i uppdrag att rita en ny kyrka för Skoghalls samhälle. Denna kyrka är den enda kyrka de tre arkitekterna ritat tillsammans. Kyrkan uppfördes 1956-57, och uppförandet bekostades till övervägande del av Uddeholmsbolaget. Invigning skedde den Tredje söndagen i advent 1957. Inventarierna, de blå bänkarna liksom de karakteristiska armaturerna härrör från byggnadstiden. Kyrkorgeln från Grönlunds Orgelfabrik, Gammelstad, installerades 1960 och innehåller tre manualer och 27 stämmor.

Den smäckra altarring...

Läs mer i eget fönster

År 1957 - 1957 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia

Aage Porsbo (Arkitekt)

Jan Hallén (Arkitekt)

K Kirkegaard (Arkitekt)

År 1957 - 1957 Nybyggnad - Korparti

Aage Porsbo (Arkitekt)

Jan Hallén (Arkitekt)

K Kirkegaard (Arkitekt)

År 1957 - 1957 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1957 - 1957 Nybyggnad - Sakristia

Aage Porsbo (Arkitekt)

Jan Hallén (Arkitekt)

K Kirkegaard (Arkitekt)

År 1957 - 1957 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av glas och plexiglas är formgiven av Heybroek.

Folke Heybroek (Konstnär)

År 1957 - 1957 Invigning
Invigning skedde Tredje söndagen i advent av biskop A J Eklund.
År 1960 - 1960 Fast inredning - orgel
Orgeln invigdes den 21 februari 1960 av domprost Valter Lindström.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1970 - 1979 Fast inredning - altarring
Altarringen togs bort.
År 1978 - 1985 Ändring - ombyggnad, interiör
De två främsta bänkarna på norra sidan togs bort för att ersättas av ett podie där en flygel placerades.
År 1980 - 1990 Fast inredning - altarring
Altarringen, som var lätt rundad till formen och hade ett stoppat knäfall med enkel överliggare, togs bort.
År 1986 - 1986 Underhåll - exteriör
Fasaderna avfärgades med KC-färg i bruten vit kulör. Takfot och vinsdskivor målades med linoljefärg också, i bruten vit kulör.
År 1986 - 1986 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1988 - 1988 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1990 - 1990 Beslut om skyddsföreskrifter
År 2007 - 2007 Konservatorsarbeten
Kormatta, mässhake, kalkkläde samt stola.

Ingeborg Skaar Textilvård AB (Konservator)

År 2011 - 2011 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertak, samt skadat och nedfallet skiffer har bytts ut och rötskador har åtgärdats.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Bygg & Skiffertaksteknik AB (Entreprenör)

År 2013 - 2013 Ändring
Komplettering och renovering av belysning.

AB V Fongs Gelbgjuteri (Firma)

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Elinstallatören i Karlstad AB (Hantverkare)