Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GRUMS EDS KYRKBY 4:1 - husnr 1, EDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 196:1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EDS KYRKA (akt.)

1783 - 1785

1783 - 1785

Värmland
Grums
Värmland
Ed
Ed-Borgviks församling
Karlstads stift
Eds kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2002:
En liten medeltida kyrka, troligen uppförd i mitten av 1200-talet, låg på gården Kyrkebyns ägor. Den efterträddes av en annan träkyrka, möjligen på 1500-talet, också den på Kyrkebols ägor. (Efter utgrävningar här i slutet av 1940-talet restes en minnessten på kyrkogården 1950 och den forna kyrkogården hägnades.) En växande befolkning i mitten av 1700-talet ledd i Ed, liksom i många andra socknar, till att den befintliga kyrkan blev för liten.
Efter beslut 1766 upprättades ritningar på en ny kyrka av murarmästare Sven Hertz, upplärd av domkyrkobyggmästaren Christian Haller, Karlstad. Ritningarna s...

Läs mer i eget fönster

År 1701 - 1701 Fast inredning - predikstol
Predikstolen nytillverkades.

Nils Falk (Konstnär - Bildhuggare)

År 1720 - 1729 Fast inredning - altaruppsats
År 1783 - 1785 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Sven Hertz (Byggmästare)

År 1783 - 1785 Nybyggnad - Torn

Sven Hertz (Byggmästare)

År 1783 - 1785 Nybyggnad - Korparti

Sven Hertz (Byggmästare)

År 1783 - 1785 Nybyggnad - Sakristia

Sven Hertz (Byggmästare)

År 1783 - 1785 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1788 - 1788 Invigning
Kyrkan invigdes den 31 augusti och kallades då Gustaf Adolphs kyrka.
År 1788 - 1788 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen kompletterades av bildhuggare Grund i samband med att den flyttades över till den nyuppförda kyrkan.

Erik Grund (Konstnär - Bildhuggare)

År 1817 - 1817 Teknisk installation - värme
En tackjärnskamin togs bort från sakristian och ersattes av en gjutjärnskamin.
År 1819 - 1819 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornlanterninen tillkom. Den uppfördes av Pär Svensson från Elofsrud i Västra Ämtervik. Före detta fanns ett spånklätt skyddstak. Lanterninen svartmålades och försågs med vitmålade fönserbågar.
År 1833 - 1833 Underhåll - takomläggning
Taket lades med skiffer.
År 1843 - 1843 Underhåll
Taket förstärktes för att kunna bära skiffret.
År 1852 - 1852 Arkitekturbunden utsmyckning
Tornet försågs med förgylld kula och tupp.
År 1875 - 1875 Ändring - ombyggnad
En dörr togs upp till sakristian.
År 1875 - 1888 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Läktaren byggdes till och försågs med orgel och orgelfasad. Tillverkare var E A Setterqvist, Örebro.
År 1885 - 1885 Teknisk installation - värme
Två gjutjärnskaminer installerades.
År 1902 - 1902 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig renovering utan vederbörliga tillstånd. Arbetena innebar en omgestaltning av interiören då bland annat det välvda innertaket kläddes med pärlspånt och uppdelades med lister i fält, väggarna indelades i fält och målades grågröna och försågs med enkel schablon målad dekor. Två korfönster öppnades upp och fick glasmålningar av Stockholmsfirman Neuman & Vogel. Altarpartiet förändrades helt och fick som prydnad ett enkelt kors med svepning. Äldre inventarier ommålades. Nya öppna bänkar. Träbågarna i fönstren ersattes av bågar i gjutjärn, beskostades av Liljendals glasbruk.
År 1938 - 1939 Ändring - restaurering
Restaurering av interiören i syfte att återställa utseendet till tiden före 1902 års arbete. Skedde efter program av länsarkitekt Conny Nyqvist. Arbetet innebar bland annat att korfönstren murades igen och bågrna med glasmålningar flyttades till tornet.Nya fönster med träbågar.Väggmålningarna avlägsnades. Altarpartiet ombyggdes igen och den gamla altaruppsatsen återuppsattes. Konserveringsarbeten på altaruppsats, predikstol och begravningsvapen av Värmlands konserveringsanstalt. Innertakets pärlspån ersattes av tretexskivor. Ny trappa till läktaren. 8 nya ljuskronor från Holmströms, Arvika. Återinvigning 29 januari 1939.
År 1945 - 1945 Fast inredning - orgel
Orgeln utökades till 22 stämmor av Hammarberg, Göteborg.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1956 - 1965 Underhåll - omputsning
Putsen på tornet knackades ner. Tornet omputsades. Årtalet osäkert- kolla!
År 1978 - 1978 Arkitekturbunden utsmyckning
"Murkronan" återfunnen. Kopia gjors som sattes upp ovanför västra porten.
År 1983 - 1983 Ändring - ombyggnad
Renovering invändigt efter program av arkitekt Lars-Erik Havstad. Innertaket kläddes med brädor enligt äldre utförande. Gamla inventarier konserverades och äldre färgsättning togs fram. Konservering av konservator Urban Ullenius. Nya bänkar. Bänkar togs bort längst bak; läktarunderbyggnad med brudkammare, WC och städ, mittgången höjs till kvarterens nivå. Elvärme i bänkarna, värmeisolering av golv. Sakristian försågs med ny inredning. Återinvigning 28 augusti.
År 2000 - 2001 Underhåll - exteriör
På grund av taklackage lagades läcka mellan torn och tak.
År 2002 - 2002 Teknisk installation - värme
Jordvärme installerades.

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 2004 - 2004 Teknisk installation - högtalaranläggning
Ny högtalaranläggning.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2011 - 2011 Teknisk installation - värme
Installation av styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet.
År 2012 - 2013 Underhåll - exteriör
Reparation av skada vid anslutning mellan torn och långhus på kyrkobyggnad.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Roofac AB (Entreprenör)