Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FILIPSTAD NORRA FILIPSTAD 1:221 - husnr 1, FILIPSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 369.10

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FILIPSTADS KYRKA (akt.)

1779 - 1785

1779 - 1785

Värmland
Filipstad
Värmland
Filipstad
Filipstads församling
Karlstads stift
John Ericssonsgatan 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2003:
Filipstad fick stadsrättigheter 1611, men hade redan dessförinnan fungerat som huvudort för järnhanteringen i Bergslagen. Den äldsta träkyrkan, Färnebo sockenkyrka, låg vid Kallhyttan väster om staden. Möjligen flyttades denna så småningom till Övre torget i Filipstad. Under 1600-talets första hälft påbörjades emellertid en ny träkyrka på en utskjutande udde i sjön Daglösen. Efter en våldsam eldsvåda uppfördes 1775 på samma plats den befintliga stenkyrkan med korsform. År 1785 stod den klar. Att kyrkan skulle uppföras i sten var en självklarhet, två kyrkor hade redan förstörts i bränder.
Beträffa...

Läs mer i eget fönster

År 1779 - 1785 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn och korsarmar.

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

G Vestman (Byggmästare)

Johan Georg Reincke (Byggmästare)

År 1779 - 1785 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1779 - 1785 Nybyggnad - Torn

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

G Vestman (Byggmästare)

Johan Georg Reincke (Byggmästare)

År 1779 - 1785 Nybyggnad - Korsarm/ar
Ursprungligen låg sakristian i den norra korsarmen.

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

G Vestman (Byggmästare)

Johan Georg Reincke (Byggmästare)

År 1779 - 1785 Nybyggnad - Korparti

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

G Vestman (Byggmästare)

Johan Georg Reincke (Byggmästare)

År 1785 - 1785 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ett första tornur uppsätts, urtavla i vardera väderstreck.
År 1789 - 1789 Fast inredning - altaruppsats
Altartavlan.

Lars Bolander (Konstnär - Dekormålare)

År 1789 - 1789 Fast inredning - altaruppsats

Jean Eric Rehn (Arkitekt)

År 1789 - 1789 Fast inredning - predikstol

Jean Eric Rehn (Arkitekt)

År 1796 - 1796 Fast inredning - orgel
Orgel med fasad utförs efter ritning från Överintendentsämbetet 1792 och byggs av Matthias Svahlberg.
År 1865 - 1865 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Förgyllningsarbeten på orgeln.
År 1868 - 1869 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln byggs om EA Setterqvist, Örebro.

Setterquist & Son Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1877 - 1879 Teknisk installation - värme
Den första värmeanläggningen installeras.
År 1877 - 1879 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bäninredning.
År 1877 - 1879 Ändring - ombyggnad, interiör
Den ursprungliga bänkinredningen utbyts mot en ny öppen och en del nya inredningssnickerier som altarring tillkommer och kyrkan får sin första värmeanläggning. Kyrkorummet får nytt golv av slipad täljsten. Samtidigt vitstryks kyrkan såväl in- som utvändigt.
År 1877 - 1879 Fast inredning - altarring
Ny altarring.
År 1882 - 1882 Ändring
Nytt tornur.
År 1894 - 1894 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.
År 1894 - 1895 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Väggar och valv förses med dekorativa målningar, utförda efter skisser av arkitekten Georg Robert Ringström.

Georg Robert Ringström (Konstnär)

År 1894 - 1895 Fast inredning - glasmålning
Korfönstren med glasmålningar glasmålningar, med medaljonger föreställande Martin Luther och Gustaf II Adolf, också efter ritning av Ringström.
År 1905 - 1905 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln repareras av E A Setterqvist.

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1913 - 1913 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket byggs om av firma E A Setterqvist & Son, Örebro, till 24 stämmor.

Setterquist & Son Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1930 - 1930 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket repareras av J Magnusson, Göteborg.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1932 - 1932 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt skänks till kyrkan av ungdomskretsen. Stenhuggmästaren P Palm efter ritning av arkitekt K Marin Westerberg.
År 1938 - 1938 Fast inredning - altarring
Ny altarring.
År 1939 - 1939 Återinvigning
Återinvigning den 10 december 1939 av biskop Arvid Runestam.
År 1939 - 1939 Fast inredning - altaruppsats
Förses med två extra kolonnpar.
År 1939 - 1939 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning.
År 1939 - 1939 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Överkalkas.
År 1939 - 1939 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning.
År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad, exteriör
Renovering under ledning av arkitekt F Wetterqvist, Halmstad. Då överkalkades vägg- och takmålningarna medan glasmålningarna bibehölls. Samma år tillkom den nuvarande bänkinredningen liksom altarrundeln, golvet omlades, altarringen inkläddes med skivor, altaruppsatsen förändrades genom breddning med nytt kolonpar, ny värme- och belysningsanläggning installerades mm. Bakom altaret lämnades plats för en koror gel. Trägolv inlades under bänkarna och vapenhuset fick nytt stengolv. Orgelläktaren fick gradänggolv, sidoläktarna sänktes och uppgångarna inbyggdes, liksom uppgångarna till orgelläktaren. Orgeln byggs om till 33 stämmor, tre manualer och pedal av Magnussons orgelbyggeri Göteborg. Ny kormatta.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt trägolv under bänkar, nytt stengolv i vapenhusen.
År 1939 - 1939 Fast inredning - läktare
Sidoläktarna sänktes.
År 1939 - 1939 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln byggs om till 33 stämmor, tre manualer och pedal av Magnussons orgelbyggeri Göteborg.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - el
Ny belysningsanläggning.
År 1943 - 1943 Konservatorsarbeten
Konservering av altartavla utförs av konservator Sven Dalén.

Sven Dalén (Konservator)

År 1948 - 1948 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket renoveras av orgelbyggare Hammarberg i Göteborg.
År 1948 - 1948 Ändring
Marmorskulpturgrupp av Johan Niklas Byström placeras i vapenhuset.
År 1950 - 1950 Teknisk installation - högtalaranläggning
Högtalaranläggning installeras i kyrkorummet.
År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Elektrisk klockringning installeras.
År 1951 - 1951 Specifika inventarier - textilskåp
Sakristian ändrar karaktär genom anskaffning av nytt skåp för skrudar mm.
År 1951 - 1951 Ändring - ombyggnad, golv
I den södra sakristian inläggs nytt trägolv.
År 1951 - 1951 Fast inredning - orgel
Ny kororgel byggd av firma Olof Hammarberg, fem stämmor och elektrisk manövrerad från läktaren, placeras bakom altaruppsatsen.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1951 - 1951 Fast inredning - bänkinredning
Nya korbänkar efter ritning av F Wetterqvist, utförda av Erik Eriksson.
År 1953 - 1953 Ändring
Nytt tornur uppsätts.
År 1954 - 1954 Underhåll - omputsning
Fasaderna putsrenoveras.
År 1957 - 1957 Ändring
Tornuret får belysning.
År 1962 - 1962 Underhåll - takomläggning
Omläggning av kyrkans torn med kopparplåt och fasaderna putslagas. Takläggning av Arne Bäckmans AB och målning av Kurt Nilsson.
År 1965 - 1965 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiören ommålas med plastfärg, färgsättning av arkitekt Arnold Bjerned.
År 1969 - 1969 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ny pedal till orgeln av O Hammarberg.
År 1970 - 1970 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen avlägsnas från den norra läktaren.
År 1977 - 1977 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnation av orgelverket. Grönlunds orgelbyggeri, Luleå.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1980 - 1980 Ändring - ombyggnad, stomme
Dörr i sakristians (anv som kapell) södra vägg igenmuras. På utsidan bibehålls ytterdörren som blinddörr.
År 1980 - 1980 Ändring - ombyggnad
Till sakristian i söder, använt som kapell, inköps en vävnad, ikon och altarring. Kapellet döps till Johanneskapellet.
År 1983 - 1983 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig ombyggnation under ledning av arkitekt Janne Feldt. Läktarunderbyggnader i vilket det södra inryms en ny sakristia och i det norra kapprum, väntrum och en toalett. Den gamla sakristian, i norr, byggs om till arbetsrum för kyrkvaktmästarna. Kyrkan görs handikappsvänlig. Bänkar plockas bort för läktarunderbyggnaderna, men även framme i koret för att lämna plats för kör och orkestrar.

Janne Feldt (Arkitekt)

År 1983 - 1983 Ändring - tillgänglighetsanpassning
År 1983 - 1983 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1983 - 1983 Fast inredning - bänkinredning
År 1985 - 1985 Ändring - restaurering, exteriör
Fasadrenovering. Målning av snickerier. Korfönstren renoveras.
År 1993 - 1993 Arkeologisk undersökning
Renovering av staketmur då man hittade gamla källarvalv med gravstenar från 1600- och 1700-talen. Arkeologiska undersökningar av Värmlands Museum.
År 1995 - 1995 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbete då den ursprungliga färgsättningen på altaruppsats och predikstol plockades fram. Altaruppsatsen återställs från 1939 års tillägg. Konservator Håkan Lindberg och Christina Heberlein.

Ullenius ateljéer (Konservator)

År 1995 - 1995 Teknisk installation - värme
År 1995 - 1995 Teknisk installation - el
År 1995 - 1995 Teknisk installation - larm
År 1995 - 1995 Ändring - restaurering, exteriör
Arkitekt Janne Feldt. En genomgripande renovering av kyrkan genomförs. Omputsning av tornets fasader, lagning av övriga fasader, avfärgning. Byte av tornluckor, målning av portar. Ändring av markytskikt närmast väser och öster om kyrkan. Förgyllning av tornutsmyckning.

Janne Feldt (Arkitekt)

År 1995 - 1995 Teknisk installation - brandskydd
År 1995 - 1995 Ändring - restaurering, interiör
Borttagning av latexfärg på väggar, tak, dörrar, bänkar, fönster, pelare mm och ommålning med kalkfärg samt linoljefärg. Bänkarna fick en ny färgsättning. Vapenhusen avfärgades rosaröda efter äldre färgskrapningar. Renovering av fönster och golv. Ny samstämd marmorering på altarringen. Läktarpelarnas marmorering plockas fram. Kororgeln tas bort. Textilförvaring. Elarbeten, radiatorer under bänkarna, spotlightsbelysning, brand och stöldlarm och videosystem. Ny ljuskrona i vapenhuset. Entreprenör: PEAB

Janne Feldt (Arkitekt)

År 2006 - 2006 Fast inredning - orgel
Kyrkan får en kororgel, flyttad från östra kyrkogårdens kapell. Placeras i korets södra del vid ingången till kapellet.
År 2009 - 2009 Underhåll - Omputsning, exteriör
Omputsning kyrktorn samt ommålning tornluckor.

Mellansvenska Fasad AB (Entreprenör)

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2010 - 2010 Fast inredning - bänkinredning
Färganalys kyrkbänkar.
År 2010 - 2010 Underhåll - Omputsning, exteriör
Omputsning av södra fasaden samt målning kyrkport och porten till gravkoret i söder.

Mellansvenska Fasad AB (Entreprenör)

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2013 - 2013 Teknisk installation - värme
Installation av fjärrvärme samt styrsystem för temperatur och luftfuktighet - Jeff CC kyrka.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Filipstads Elbyrå AB (Entreprenör)

Filipstads värme (Entreprenör)

År 2014 - 2015 Fast inredning - orgel
Rengöring, omintonation och inmontering av nytt kombinationssystem i läktarorgel.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Karl Nelson Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 2015 - 2015 Underhåll - Omputsning, exteriör
Putsrenovering etapp 3, sydöstra, östra delen av kyrkan samt tillhörande plåt och måleriarbeten.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Lyréns Plåt (Entreprenör)

Mellansvenska Fasad AB (Entreprenör)

Nykroppa Måleritjänst (Entreprenör)

År 2016 - 2016 Underhåll - fönster
Restaurering korfönster.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Hammerglass AB (Övrig)

N.P. Ringström AB (Hantverkare - Glasmästare)

År 2016 - 2016 Fast inredning - bänkinredning
Ommålning av kyrkbänkar i norra korsarmen.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Nykroppa Måleritjänst (Hantverkare - Målare)

År 2017 - 2017 Underhåll - Omputsning, exteriör
Omputsning etapp 4.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Byggkonsult Sölve Johansson AB (Firma)

Mellansvenska Fasad AB (Firma)