Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FILIPSTAD GÅSBORN 4:1 - husnr 1, GÅSBORNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 349.39

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GÅSBORNS KYRKA (akt.)

1946 - 1947

1946 - 1947

Värmland
Filipstad
Värmland
Gåsborn
Filipstads församling
Karlstads stift
Gåsborn 170

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2003:
Den första kyrkan på platsen stod färdig 1652. Kyrkan, som var uppförd i timmer, låg intill Gåsborns hytta vilken finns omnämnd redan 1584. Hyttan är idag borta, men bergsmannagårdarna minner om det förgångna. Efter brand 1927 ersattes den om- och tillbyggda 1600-talskyrkan av en ny träkyrka, invigd 1930. 1945 eldhärjades även denna kyrka efter ett blixtnedslag.
Den nuvarande tegelkyrkan uppfördes åren 1946-47 efter ritningar av arkitekten Einar Lundberg. Kyrkan byggs med ett rektangulärt långhus med smalare, rakavslutet kor, vidbyggd sakristia på långhusets norra sida samt ett torn i väster, vil...

Läs mer i eget fönster

År 1946 - 1947 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn. Uppförd efter ritning av arkitekt Einar Lundberg av byggnadsfirma Nils B Nilsson i Karlstad på den gamla kyrkan grund. Armaturer av Lars Holmström, Arvika, efter ritning av Lundberg. Måleri av J A Hagqvist i Filipstad. Nya kyrkklockor gjöts av G Bergholtz efter rester av de bärgade.

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1946 - 1947 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1946 - 1947 Nybyggnad - Sakristia

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1946 - 1947 Nybyggnad - Korparti

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1946 - 1947 Nybyggnad - Torn

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1947 - 1947 Konservatorsarbeten
Äldre inventarier konserveras av konservator Sven Dalén.

Sven Dalén (Konservator)

År 1947 - 1947 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Altartavla utförd i sk muralmålning av konstnären Simon Sörman.

Simon Sörman (Konstnär)

År 1952 - 1952 Fast inredning - orgel
Orgeln byggd av Wilhelm Hemmerstam i Köpenhamn, invigs 28/8.

Wilhelm Hemmerstam i Köpenhamn (Orgelbyggare)

År 1980 - 1980 Ändring
Nya ljusbärare i smide tillkommer.
År 1980 - 1980 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln utbyggd, fasaden ej förändrad, men hela orgeln framflyttad, av Gunnar Carlsson.
År 1983 - 1983 Teknisk installation
Hörselslingor installeras.
År 1984 - 1984 Teknisk installation
Brottsförebyggande åtgärder.
År 1985 - 1985 Ändring
Ambo inköps.
År 1985 - 1985 Underhåll - takomläggning
Skiffertaksrenovering på långhusets södra takfall.
År 1989 - 1989 Fast inredning - bänkinredning
Sittdynor tillkommer bänkarna.
År 1990 - 1990 Beslut om skyddsföreskrifter
19 april skydd enligt KML 4 kapitel, 3 paragrafen.
År 1992 - 1992 Underhåll - takomläggning
Förgyllning av kors och glob på tornet samt komplettering av takskiffer.
År 1992 - 1992 Ändring
Processionskors tillverkas av Gunnar Andersson, Gåsborn.
År 1992 - 1992 Underhåll - omputsning
Lagning och avfärgning av putsfasader samt målning av fönster mm. Skanska - Värmlands fasadrenovering.
År 1995 - 1995 Underhåll
Besiktning av golvbjälklag om röta och mögel, K-Konsult, Karlstad. Synliga mögel och rötangrepp påfanns på bärbjälkar och trossbottenbrädor.
År 1997 - 1998 Ändring - ombyggnad, golv
Renoveringsåtgärder beträffande mögel- och rötskadat golv i rubricerad kyrka. Arbetet har utförts under ledning av L-G Thörnbloms Bygg & Konsult, Grythyttan. I samband med dessa arbeten har även den elektriska värmeanläggningen moderniserats. I vapenhuset finns nu golvvärme med förberedda vattenrörslingor, bänkarna har fått nya lågtempererande radiatorer samt så är väggkonventorerna utbytta i såväl kyrkorummet som biutrymmen. Allt kablage har skett i befintliga kanaler utan påverkan på inventarierna. Nytt skiffergolv i vapenhuset och nytt trägolv i sakristian.
År 1997 - 1998 Teknisk installation - värme
Kyrkan får ett nytt värmesystem. Nya lågtempererade bänkvärmare monteras och kompletteras med ett mindre antal oljefyllda värmeradiatorer i koret.
År 2001 - 2001 Specifika inventarier - textilskåp
Förvaringsskåp för antependier byggs och placeras i sakristian.
År 2001 - 2001 Teknisk installation - brandskydd
År 2001 - 2001 Teknisk installation - larm
År 2012 - 2012 Teknisk installation - värme
Installation av styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet.
År 2014 - 2014 Underhåll - fönster
Utvändig fönsterrenovering.