Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FILIPSTAD BRATTFORS KYRKA 1:1 - husnr 1, BRATTFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 286:21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BRATTFORS KYRKA (akt.)

1661 - 1669

1661 - 1669

Värmland
Filipstad
Värmland
Brattfors
Filipstads församling
Karlstads stift
Kyrkovägen 14

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Församlingshem

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2003: Initiativtagare till ett kyrkobygge i Brattfors var bruksägare Anders Andersson Bratt som påbörjade kyrkobygget 1661. En predikstol skänktes till kyrkan 1687 av Anders Bratts änka och altaruppsatsen tillfördes kyrkan 1694. Invigning av kyrkan skedde 1696.

Kyrkan uppfördes i liggtimmer och bestod av ett rektangulärt kyrkorum med tresidigt avslutat kor i öster, platt innertak och en sakristia i norr. En fristående klockstapel uppfördes på 1660-talet i anslutning till kyrkan. Ett vapenhus tillkom 1680 på kyrkans södra långsida. Väggarna kläddes så småningom med spån som tjärades. Någon gång under 1...

Läs mer i eget fönster

År 1661 - 1669 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor

Anders Bratt (Byggherre)

År 1661 - 1669 Nybyggnad - Korparti

Anders Bratt (Byggherre)

År 1661 - 1669 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia uppfördes på norra sidan.
År 1661 - 1669 Nybyggnad
År 1680 - 1680 Nybyggnad - Vapenhus
Ett vapenhus tillkom på södra sidan.
År 1720 - 1729 Nybyggnad - Torn
År 1747 - 1748 Underhåll - stomme
En byggmästare från Kristinehamn reparerade skador på bland annat sakristian, och dess källare.
År 1772 - 1772 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1772 - 1772 Underhåll - målningsarbete, interiör
Arbetet utfördes av timmermannen och snickaren Jonas Forsberg.
År 1776 - 1776 Brand - delvis förstörd
Åsknedslag i tornet orsakde brand som förstörde delar av tornet.
År 1780 - 1800 Ändring - restaurering, exteriör
Spånen på kyrkan byttes och ströks med tjära och rödfärg. Nya fönster sattes in.
År 1795 - 1798 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster insattes och målades.
År 1797 - 1797 Ändring - ombyggnad, trappa
Den västra kyrktrappan ombyggdes med brädor och hällar av slaggsten.
År 1798 - 1798 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian flyttades från norra väggen till den nuvarnade platsen, öster om koret. Arbetet utfördes av timmermannen och snickaren Jonas Forsberg och målningen av N Hallström.
År 1810 - 1830 Ändring - ombyggnad, exteriör
Fasaden kläddes med panel och vitmålades.
År 1810 - 1819 Ändring - ombyggnad, exteriör
Kyrkspånen togs bort och ersattes av vitmålad panel.
År 1810 - 1810 Underhåll - stomme
Förstärkningsarbeten på norrsidan.
År 1810 - 1820 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggarna kläddes med papp och vitmålades.
År 1822 - 1822 Underhåll - målningsarbete, interiör
Altaret målades med linoljefärg.
År 1840 - 1855 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1850 - 1890 Ändring - ombyggnad, interiör
Det tidigare platta innertaket välvdes och väggarna kläddes med pärlspont.
År 1889 - 1889 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av inredning och inventarier.
År 1921 - 1921 Fast inredning - orgel, orgelverk

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

År 1921 - 1921 Ändring - ombyggnad, interiör
Omgestaltning av västpartiet, med ny orgelläktare i jugendstil. Förändringar skedde också i koret och sakristian.

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1921 - 1921 Ändring - ombyggnad, exteriör
Uppgången till tornet skedde utifrån på tornets norrsida. Vid reparationsarbetena kläddes denna uppgång in.
År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, fönster
Två korfönster utfördes av Hugo Shultz efter förlagor av konstnären Tor Fagerqvist.

Hugo Schultz (Konstnär - Glaskonstnär)

Thor Fagerkvist (Konstnär)

År 1953 - 1953 Specifika inventarier - dopfunt
År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, interiör
Bland annat kläddes väggarna med vit slät panel och koret och sakristian återfick ett äldre utseende. Färgerna på predikstol och altartavla framskrapades och konserverades.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Konservatorsarbeten
Ursprunglig färgsättningpå predikstol och altartavla togs fram.
År 1972 - 1972 Ändring - ombyggnad, interiör
Utrymme till församlingssal med toaletter och andra praktiska utrymmen skapades genom att tornets bottenvåning och långhusets västligaste avskiljdes från kyrkorummet.

Lars-Erik Havstad (Arkitekt)

År 1983 - 1983 Underhåll - takomläggning
Spåntaket lades om 1983.
År 1984 - 1990 Underhåll - exteriör
Spåntaket tjärades och fasaden målades under 1980-talet.
År 1995 - 1995 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasaden målades igen 1995- All färg skrapades då bort och väggarna målades med linojefärg.
År 2009 - 2009 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Exteriör målning.

Sandå Sverige AB (Hantverkare - Målare)

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2012 - 2012 Teknisk installation - värme
Installation av styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet samt luftvärmepump

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Filipstads Elbyrå AB (Entreprenör)

År 2012 - 2012 Underhåll - exteriör
Tjärning av kyrktak samt byte av enstaka spån.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Hälsinge Takspån AB, Kilafors (Entreprenör)

År 2014 - 2014 Underhåll - fönster
Restaurering av blyinfattat korfönster.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

NP Ringström Glasmästeri (Entreprenör)

År 2014 - 2014 Underhåll - takomläggning
Omläggning av takspån,ca 306 m², på långhusets södra takfall.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Kyrktak bygg och konsult AB (Entreprenör)