Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LAHOLM HASSLÖVS PRÄSTGÅRD 1:6 - husnr 1, HASSLÖVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1842-3.TIF (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HASSLÖVS KYRKA (akt.)

1863 - 1864

1863 - 1864

Halland
Laholm
Halland
Hasslöv
Hasslöv-Våxtorps församling
Göteborgs stift
Hasslövs kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2002

1200-talet kyrkan uppförs (den del som utgör en del av tornet)
1400-tal ev ombyggnadsår (tillkomst av bl a triumfkrucifix)
15-1600-tal. Kyrkan får ny dopfunt och predikstol. Den första "provisoriska" predikstolen antas vara delvis bevarad i form av en bänkgavel till en bänk i koret. Den har ursprungligen varit en läspulpet, anskaffad år 1575 (Jubileums skrift av Arvid Hallind, från 1964). Den nuvarande predikstolen i renässans anses härröra från slutet av 1500-talet eller början av 1600-talet.
1708 Tornspiran uppförs. Enligt tradition efter ritningar av slottsarkitekt Nikodemus Tessin d.y. (d.1728)
1712-1760 under Prosten Herlac Da...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1350 - 1549 Ändring - ombyggnad
Tillkomst av bl.a. triumfkrucifix (trol 1400-tal), predikstol (trol 15-1600-tal).
År 1590 - 1600 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny dopfunt och predikstol.
År 1700 - 1799 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av ek med fat av mässing.
År 1708 - 1708 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornspiran uppförs. Nikodemus Tessin dy antas vara arkitekten.

Nicodemus Tessin d y (Arkitekt)

År 1712 - 1760 Ändring - ombyggnad, interiör
Interiöra förändringar under prosten Herlac Dahlbergs tid, bl.a. tillkomst av altaruppsats och epitafium samt basunängel.
År 1863 - 1864 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Dåvarande långhus och kor rivs och nytt uppförs i tegel. Gravkammare i medeltida kyrkan avvecklas och sätts ut på kyrkogården.

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1863 - 1864 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1865 - 1865 Ändring - ombyggnad, interiör
Inventarier från gamla kyrkan bortauktioneras. Nya installeras.
År 1944 - 1944 Konservatorsarbeten
Konservering av basunängel.

Erik Sköld, Halmstad (Konservator)

År 1951 - 1951 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny inredning, elektrisk uppvärmning, ommålning, igensättning av korfönster.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

År 1962 - 1962 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk till äldre fasad.

A Mårtenssons Orgelfabrik AB (Orgelbyggeri)

År 1968 - 1968 Ändring - ombyggnad, fönster
Återupptagning av tre korfönster, vilka försågs med nya glasmålningar. Nya korfönster med glasmålningar. Randi Fischer och R. Bergholtz.

Ralph Bergoltz (Konstnär)

Randi Fischer (Konstnär)

År 1972 - 1972 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidning av kyrkogård. Trädgårdkonsult Bertil Persson
År 1988 - 1988 Konservatorsarbeten
Konservering av krucifix ( Acronal 300D, NM Epoxi INP 42) och dopfunt (framtagen av org. färg).

Anders Darwall (Konservator)

År 1990 - 1990 Underhåll - interiör
Analys av väggfärg. Mögelsskador på en vegetabilisk limfärg, troligtvis förstärkt med linolja. AB Biox.
År 1991 - 1991 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya underbyggnader för förvaring och samlingsrum under bef. läktare. Ny fast inredning. Helge Nilssons Arkitektkontor.
År 1993 - 1993 Underhåll
Sanering mot strimmig trägnagare, Anticimex, Malmö.
År 1993 - 1993 Underhåll - interiör
Väggar tvättades mot mögelangrepp
År 1998 - 1998 Underhåll
Reparation av tak samt målning interiört. Byte av 40 kvm ekspån till fur på torn samt tjärstrykning. Limfärgsmålning av långhusväggar. Fönster målades på insidan.
År 2004 - 2004 Ändring - restaurering, exteriör
Grundlig renovering av tornet. Spira med kula och flöjel ersattes med nygjorda kopior.
År 2006 - 2006 Underhåll - exteriör
Kyrkan rengjordes och målades utvändigt.