Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LAHOLM RÄNNESLÖV 1:29 - husnr 1, RÄNNESLÖVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1845-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RÄNNESLÖVS KYRKA (akt.)

1870 - 1872

1870 - 1872

Halland
Laholm
Halland
Ränneslöv
Ränneslöv-Ysby församling
Göteborgs stift
Ränneslövs kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Ränneslövs kyrka ligger på medeltida plats. Tornet är medeltida medan långhuset uppfördes utanför den gamla kyrkans stenmurar åren 1868-72. Långhuset har ritats av arkitekten A F Kumlien. Vid en renovering 1902 utförs målningarna på altarväggen och över norra och södra ingångsdörrarna av Edward Högardh. Altarprydnaden från den gamla kyrkan uppmonteras. Läktaren utvidgades och orgeln renoverades. Konservator Erik Sköld renoverar kyrkans äldre inventarier inklusive basunängeln 1948, då kyrkorummet även målas om. En omfattande inre och yttre renovering utförs 1973 - 74. Invändigt ommålas kyrkorummet och ny bänkinredning sätts in. Basun...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Nybyggnad - Torn
År 1590 - 1590 Fast inredning - predikstol
År 1735 - 1735 Specifika inventarier - dopfunt
År 1752 - 1752 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ombyggnad av tornet med tillkommen spira.

Landsantkvariens Arkiv d nr 1482-73. (Arkiv)

År 1826 - 1826 Ändring - ombyggnad, port
västportal upptogs.
År 1870 - 1872 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia

Axel Kumlien (Arkitekt)

År 1870 - 1872 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1872 - 1872 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen förändrades i mitten av 1900-talet, då man satte in delar från en äldre altaruppsats från 1769 av bildhuggaren Johan Ullberg.
År 1875 - 1875 Fast inredning - orgel
Ny orgel införskaffas.
År 1902 - 1902 Arkitekturbunden utsmyckning
Väggmålningar i fem fält ovan altaruppsatsen samt i rundbågade tympanonfält ovan entrédörren mot norr och söder, målarmästare Edward Högardh.
År 1902 - 1902 Ändring - ombyggnad, interiör
En altaruppsats från 1769 av bildhuggaren Johan Ullberg, inmonteras i altaruppsatsen från 1872. Det förgyllda korset flyttas in i sakristian. Läktaren vidgades och fick ny barriär. Orgeln fick ny fasad.

Landsantkvariens Arkiv d nr 1482-73. (Arkiv)

År 1937 - 1937 Underhåll - exteriör
Utvändigt lades det befintliga (2001) plåttaket på långhuset och tornet reparerades.

Landsantkvariens Arkiv dnr 2000/486. (Arkiv)

År 1942 - 1942 Teknisk installation - värme
Installation av värmeledning i kyrkan, Ingenjör O Hansson.
År 1946 - 1946 Teknisk installation - el
Elkraft och elektrisk belysning installeras, Elkonsulenten, Halmstad.
År 1947 - 1948 Underhåll - målningsarbete
Ommålning av kyrkan interiört samt inläggning av nytt golv.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Landsantkvariens Arkiv dnr 4076/48 samt 3212/48. (Arkiv)

År 1948 - 1948 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats, predikstol med ljudtak, två symboliska 1800-tals kvinnofigurer i kroppsstorlek, en äldre klocka, basunängel och en trädopfunt (från 1735).

Erik Sköld, Halmstad (Konservator)

Landsantkvariens Arkiv dnr 4076/48 samt 3212/48. (Arkiv)

År 1952 - 1952 Underhåll - exteriör
Omläggning av takspån på tornet.
År 1952 - 1952 Ändring
Orgeln byggs om.
År 1973 - 1974 Ändring - restaurering
Omfattande yttre och inre renovering. Invändigt målades bl a kyrkorummet om och ny bänkinredning sattes in. Läktaren försågs med nya läktarunderbyggnader och ny altarring och dopfunt tillkom. Nya kopplade fönster. Basunängeln togs ned och hängdes upp på tornvinden.

Gösta Fredblad (Arkitekt)

År 1995 - 1995 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Anordnande av minneslund i NÖ hörnet av kyrkogården. Förslag utarbetat av Älvsborgs läns södra Hushållningssällskap, Länghem. 95-08-29.
År 1996 - 1996 Konservatorsarbeten
konservering av dopfunt från 1735.
År 2001 - 2001 Underhåll
Slipning av golv samt behandling med Flügger lut och Carls olja naturell 50% och white 50%. Fönstren (Kittning och lasering) restaurerades av Skottorps golv och måleri. Målning av plåttak med Noxyde (en Akryldispertions färg) i två strykningar.
År 2001 - 2001 Konservatorsarbeten
2001 Rengöring av interiört måleri, väggar, dörrpartier mot söder och altaruppsats samt 1800-tals figurer. Konservator, Lars Ivar Nilsson, Ålstorp