Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKENBERG ASIGE 1:12 - husnr 1, ASIGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2013-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ASIGE KYRKA (akt.)

1100 - 1350

1100 - 1350

Okänt - 1850

Halland
Falkenberg
Halland
Asige
Susedalens församling
Göteborgs stift
Asige 202

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Historik

Inventeringsår 2006

Asige kyrka, ursprungligen från 1100-talet. Västtornet uppfört 1847. (Informationstavla på platsen)
Ligger inom kulturmiljö 9, Asige, i "Bygd att vårda!"

Inventeringsår 1997

ASIGE KYRKA härrör i sina äldsta delar från 1100-talet och betydande delar av det medeltida murverket ingår i det nuvarande. Kyrkans långhus förlängdes åt öster 1805-06 och fick då sin tresidiga koravslutning. Stentornet i väster tillkom 1847 och ersatte en äldre klockstapel. Exteriören präglas av en omgestaltning 1890, efter förslag omarbetat av arkitekten Ferdinand Boberg, som sedan följde renoveringsarbetet. Tornet fick då den spetsiga spiran och sydportalen betonades genom en utskjutande risalit. Exteriören är i stort sett oförändrad sedan 1890 och representerar de historiserande renoveringar som genomfördes under 1800-talets sl...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1350 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1100 - 1350 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1550 - 1860 Ändring - ombyggnad
Kyrkan förlängd mot öster
År 1800 - 1849 Fast inredning - altaruppsats
År 1800 - 1849 Fast inredning - predikstol
År 1806 - 1806 Ändring - ombyggnad
Kyrkan förlängd österut
År 1847 - 1847 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1867 - 1867 Fast inredning - altaruppsats
År 1914 - 1914 Fast inredning - bänkinredning
År Okänt - 1850 Nybyggnad