Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGSBACKA ÅSA 5:282 - husnr 2, SANKT LARS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANKT LARS KYRKA (akt.)

1955 - 1955

1955 - Okänt

Halland
Kungsbacka
Halland
Ölmevalla
Ölmevalla församling
Göteborgs stift
Stenviksvägen 15

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

S:T LARS KYRKA uppfördes på ny kyrkplats 1955 efter ritningar av Johannes Olivegren, Göteborg. Kyrkan är den första av hans hand och en av två i Hallandsdelen av Göteborgs stift. Kyrkan uppbyggdes delvis av en f d manskapsbod från Hisingen på rekordtiden 23 dagar. Till anläggningen hör prästbostad (1961), lägergård för sommarkonfirmander (sent 1960-tal) i söder och friliggande församlingsgård (1990) i öster.

År 1955 - 1955 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Johannes Olivegren (Arkitekt)

År 1955 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet