Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARBERG SIBBARP 2:1 - husnr 1, SIBBARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1985-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SIBBARPS KYRKA (akt.)

1100 - 1350

1100 - 1350

Halland
Varberg
Halland
Sibbarp
Sibbarp-Dagsås församling
Göteborgs stift
Sibbarps kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1994

Sibbarps kyrka är uppförd på medeltiden, troligen omkring 1200 och byggd av gråstensblock. Stenkyrkan hade då ett vapenhus på söderfasaden. Kyrkan är byggd i romansk stil med ett rektangulärt långhus och ett smalare kor med tresidig avslutning. Ursprungligen var koret rakavslutat. Fönstren är rundbågefönster och taken täckta med skiffer.

1833 förlängdes det korta koret med en 6 meter lång förlängning utförd av tegel.

1876 vid en större renovering genomgick kyrkan omfattande förändringar. Bl a revs det medeltida vapenhuset på södra sidan och ersattes med ett fönster. Vidare ersattes spåntaket med ett tegeltak. I samband med detta ö...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1350 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1100 - 1350 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1600 - 1699 Fast inredning - predikstol
År 1600 - 1699 Specifika inventarier - dopfunt
År 1833 - 1833 Ändring - ombyggnad
Polygonalt kor
År 1876 - 1876 Rivning
Det medeltida vapenhuset revs.

LA 1997/255. (Arkiv)

År 1911 - 1911 Specifika inventarier - altartavla

Albert Eldh (Konstnär)

År 1911 - 1911 Fast inredning - läktare

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Charles Lindholm (Arkitekt)

År 1911 - 1911 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Charles Lindholm (Arkitekt)

År 1911 - 1911 Fast inredning - altaruppsats

Albert Eldh (Konstnär)

År 1911 - 1911 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen nytillverkades.

LA Dnr 1996/213. (Arkiv)

År 1911 - 1911 Ändring - ombyggnad, interiör
Fönsteröppningarna utvidgades och väggarna putsades invändigt.

LA Dnr 1996/213. (Arkiv)

År 1940 - 1940 Teknisk installation - värme
Installation av värmeledning. Långa låga radiatorer, dolda under bänkarna som sluter tätt intill väggen för att förhindra nedsotning.

LA, Kungl. Byggnadsstyrelsen 44-05-09. (Arkiv)

År 1943 - 1943 Teknisk installation - el
Elektrisk belysningsinstallation. Jordkabel från stolpe till pannrummet samt förslag till montering av befintliga kronor för elektrisk belysning samt till ny elektrisk armatur.

LA, Kungl. Byggnadsstyrelsen 43-09-23. (Arkiv)

År 1944 - 1944 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiören fick en återgivning av dess äldre färghållning och karaktär.

LA, RAÄ Sigurd Curman 44-11-28. (Arkiv)

År 1944 - 1944 Konservatorsarbeten
Restaurering av ett krucifix.

Erik Sköld, Halmstad (Konservator)

LA, RAÄ 44-05-09. (Arkiv)

År 1945 - 1945 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstol.

LA, landsantikvarie Erik Salvén. (Arkiv)

År 1960 - 1960 Fast inredning - predikstol
Rekonstruktion av predikstolens ursprungliga texter.

LA 60-10-19. (Arkiv)

År 1968 - 1971 Ändring - restaurering

Pelle Nilsson (Arkitekt)

År 1971 - 1971 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ersättning av det gamla orgelverket. Den befintliga fasaden skall behållas men flyttas något bakåt.

LA Dnr 6252/71, 71-12-28. (Arkiv)

År 1971 - 1971 Ändring - ombyggnad, interiör
Flyttning av vägg som avgränsar sakristian 70 cm mot väster. Tillkomst av tak i sakristian. Omläggning av korgolv samt att det förlängs något åt väster.

LA Dnr 000108, 71-03-17. (Arkiv)

År 1980 - 1980 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan målades med kalkfärg utvändigt.

LA Dnr 256/81. (Arkiv)

År 1996 - 1996 Underhåll - exteriör
Renovering av klockstapeln. Omtäckning av tak samt lagning och ommålning av fasader, fönster och portar.

LA 1998:16 (Arkiv)

År 1998 - 1998 Ändring - ombyggnad, exteriör
Utvändig renovering och tillbyggnad av vapenhus.

LA 1999:13 (Arkiv)